Per Gammelgård

Per Gammelgård

Per Gammelgård har vært dommer ved Oslo tingrett siden 1998 og har bred erfaring som rettsmekler siden 2000. Han har sittet i domstolenes fagutvalg i rettsmekling, vært med i Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling og er medforfatter av håndboka Rettsmekling i praksis. Han har vært kursleder ved Oslo tingretts kurs i rettsmekling og har også ellers undervist og foredratt om emnet, og underviser blant annet på Advokatkurset. Han har en LLM fra USA fra 1987, med blant annet kurs i forhandlingsteknikk.

Books by Per Gammelgård