Carsten Anker arv v/ Grete Anker

Carsten Anker arv v/ Grete Anker

Carsten Anker (1947-2019) hadde praksis fra skatteetaten, var medstifter av Rettspolitisk Forening og drev virksomhet som privatpraktiserende advokat i Oslo siden 1982, blant annet i kontorfellesskap med Advoco advokatfirma DA. Han hadde formell kompetanse som advokatmekler, hadde erfaring fra rettsmeklinger og omfattende erfaring med forhandlinger. Han har forelest på kurs i rettsmekling for dommere og advokater og ved Netherlands Mediation Institute.

Books by Carsten Anker arv v/ Grete Anker