Karen-Sophie Steen

Karen-Sophie Steen

Karen Sophie Steen har vært advokat i juridisk avdeling i LO siden 1990 og nestleder siden 2011. Hun har dommerfullmektigpraksis og har også arbeidet med arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedspolitikk i departement. Steen har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Som LO-advokat har hun deltatt i en rekke forhandlinger og en rekke rettsmeklinger. Hun har på denne bakgrunn undervist og underviser
på kurs i rettsmekling både for dommere og for advokater og har også selv formell kompetanse som advokatmekler.

Books by Karen-Sophie Steen