Gitte Cecilie Motzfeldt

Gitte Cecilie Motzfeldt

Gitte Cecilie Motzfeldt er førstelektor i samfunnsfag ved Fakultet for lærerutdanning og språk, Høyskolen i Østfold. Hennes forskningsfelt er geografididaktikk og bærekraftig utvikling, og hun underviser i geografiske emner og samfunnsfagdidaktikk. Hun er spesielt opptatt av arbeid med utforskende didaktikk- og læringsarenaer som storyline, Tren tanken, og digitale spill i undervisningen.

Books by Gitte Cecilie Motzfeldt