Ragnhild L. Næsje

Ragnhild L. Næsje

Ragnhild Næsje er høgskolelektor i norskdidaktikk ved Fakultet for Lærerutdanninger og Språk ved Høgskolen i Østfold. Interesseområdene hennes er barne- og ungdomslitteratur, litteraturdidaktikk, begynneropplæring, lesing, leseforståelse, lesedidaktikk og storyline. Næsje har erfaring fra barneskolen og videregående skole og har siden 2016 arbeidet på grunnskolelærerutdanningen.

Books by Ragnhild L. Næsje