Stein A. Berggren

Stein A. Berggren

Stein Arnold Berggren er høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for Lærerutdanninger og Språk ved Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring fra videregående skole, og har siden 2013 vært ansatt ved HiØ, i hovedsak på grunnskolelærerutdanningen 1-7. Forskningsinteressene hans er tverrfaglighet, storyline og overganger i skolen. Berggren har skrevet lærebok i begynneropplæring i matematikk.

Books by Stein A. Berggren