Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen er utdannet allmennlærer og har en ph.d. i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. I dag er hun ansatt som professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, Høgskolen i Østfold. Hun er prosjektleder for det NFR-finansierte FoU-prosjektet pARTiciPED og har siden 2015 ledet prosjektet «Storyline - en tverrfaglig og studentaktiv metode i lærerutdanningen». I tillegg har Karlsen hatt en II-stilling ved OsloMet fra 2021 hvor hun underviser i Master i begynneropplæring. Forskningsinteressene hennes inkluderer storyline, dansedidaktikk, vurdering og veiledning. Karlsen har publisert artikler og kapitler i bøker både nasjonalt og internasjonalt, med hovedfokus på storyline, samt redigert flere antologier.

Books by Kristine Høeg Karlsen