Velg format

På lager
kr 399

Informerte borgere?

Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati
I et demokrati må borgerne engasjere seg i samfunnet. Dette grunnleggende kravet gjennomsyrer vår samfunnsform og er sentralt i grunnloven og politikken. Ofte påkalles ideen om den informerte borger som garantist for demokratiet. Idealet om informerte borgere preger politiske diskusjoner og styrer innretningen av norsk mediepolitikk. Men kan kunnskapsnivået til den enkelte sikre demokratiet i Norge i dag?

Vi må ta utgangspunkt i de borgerne vi har, mener forfatterne av denne boka. Vi må se på hvilke medievaner de faktisk har lagt seg til. Folk flest er bare noenlunde informerte om samfunnet rundt seg. Sporadisk følger de ekstra nøye med. Og det kan være godt nok! Det viktigste er at alle har en «offentlig tilknytning», en orientering mot samfunnet som danner grunnlag for engasjement og handling når det trengs. Da må veien inn til den offentlige samtalen oppleves som åpen. Forfatterne viser hvem som knytter seg opp mot norsk offentlighet, hvordan de gjør det, og hvem som gjør det i mindre grad enn andre. Forfatterne argumenterer for at norske borgeres offentlige tilknytning handler om å orientere seg mot mange ulike områder og ta i bruk ulike veier til offentligheten. Slik gir «Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati» et nyansert bilde av hvordan det norske folk - på tvers av alder, interesser og sosiokulturell bakgrunn - orienterer seg mot samfunnet de er en del av.

"Den akademiske holdbarheten i analysen må vurderes av andre. Mitt ståsted er den politiske kommentatorens, og jeg er begeistret [...] Når forskerne går så grundig til verks med sin kartlegging av mediebruk og andre former for tilknytning til det offentlige, klarer de også å tegne et bilde som virker gjenkjennelig, og som det i tillegg er mulig å bli klok av.» Aslak Bonde, Stat og styring

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036496
  • Utgivelsesdato: 13.12.2019
  • Bokgruppe: 214

Hallvard Moe

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og er interessert i medienes betydning for borgerne. Han har tidligere skrevet bøker både om tekst-tv og sosiale medier, og bidro også til Allmenningen. Historien om norsk offentlighet.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Fredrik Hovden

Jan Fredrik Hovden er sosiolog og professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans arbeider er orientert mot studier av livsstiler, sosiale klasser og sosiale eliter, inkludert studier av journalister, studenter, politikere og kulturelle eliter.
Mer informasjon om forfatteren

Brita Ytre-Arne

Brita Ytre-Arne er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og arbeider med kvalitativ mediebruksforskning. Hennes tidligere bøker handler om mediebruk i en digital hverdag, om offentlig tilknytning, og om hvordan vi kan forstå framtidens mediepublikum.
Mer informasjon om forfatteren

Tine Figenschou

Tine Ustad Figenschou er professor i journalistikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun er interessert i hvordan mediene virker inn i politiske prosesser og prioriteringer, medienes framstilling av marginaliserte grupper, og alternative medier.
Mer informasjon om forfatteren

Torgeir Uberg Nærland

Torgeir Uberg Nærland er forsker ved Norwegian Research Center (NORCE) og er interessert i medier og kulturs betydning for medborgerskap og demokrati. Han har forsket på både politiske, kultursosiologiske og demokratiteoretiske dimensjoner ved kulturbruk, spesielt musikk.
Mer informasjon om forfatteren

Hilde Sakariassen

Hilde Sakariassen er stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og er interessert i brukernes opplevelse av sosiale medier.
Mer informasjon om forfatteren

Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er interessert i medienes endrede samfunnsrolle. Hun forsker på ytringskultur, vanlige folks deltagelse i mediene, debattklima, myndighetskommunikasjon og lobbyvirksomhet.
Mer informasjon om forfatteren