Tine Figenschou

Tine Figenschou

Tine Ustad Figenschou er professor i journalistikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun er interessert i hvordan mediene virker inn i politiske prosesser og prioriteringer, medienes framstilling av marginaliserte grupper, og alternative medier.

Bøker av Tine Figenschou