Jan Fredrik Hovden

Jan Fredrik Hovden

Jan Fredrik Hovden er sosiolog og professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans arbeider er orientert mot studier av livsstiler, sosiale klasser og sosiale eliter, inkludert studier av journalister, studenter, politikere og kulturelle eliter.

Bøker av Jan Fredrik Hovden