Torgeir Uberg Nærland

Torgeir Uberg Nærland

Torgeir Uberg Nærland er forsker ved Norwegian Research Center (NORCE) og er interessert i medier og kulturs betydning for medborgerskap og demokrati. Han har forsket på både politiske, kultursosiologiske og demokratiteoretiske dimensjoner ved kulturbruk, spesielt musikk.

Bøker av Torgeir Uberg Nærland