Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll har doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, og jobber som forsker II ved NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet. Han har arbeidet med bolighistorie og samfunnsvitenskapelig boligforskning siden 2008 og har publisert flere artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Skandinavisk bolighistorie, boligsosiale virkemidler og eldre personers vilkår på boligmarkedet er blant Sørvolls viktigste forskningstemaer.

Bøker av Jardar Sørvoll