Viggo Nordvik

Viggo Nordvik

Viggo Nordvik er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet med analyser av boligsosiale forhold, studier av prisvariasjoner i storbyer og av sosial ulikhet. De fleste av disse arbeidene er kvantitativt orienterte, og mange av dem bruker registerdata. Han var også medlem av det regjeringsoppnevnte Boligutvalget 2009-2011.

Bøker av Viggo Nordvik