Marit Iversen

Marit Iversen

Marit Iversen er sosionom med master i samfunnsvitenskap, fordypning i sosialt arbeid. Hennes masteroppgave setter søkelyset på forholdet mellom statlige aktører og kommunene i arbeidet med boligpolitisk og boligsosial planlegging. Hun er seniorrådgiver i Husbanken Nord i Bodø med boligsosialt arbeid som arbeidsfelt.

Bøker av Marit Iversen