Trond Bliksvær

Trond Bliksvær

Trond Bliksvær har doktorgrad i sosialt arbeid, og er seniorforsker (forsker 1) ved Nordlandsforskning. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet boligsosialt arbeid, funksjonshemming, og tjenesteyting til ulike målgrupper innen helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Bøker av Trond Bliksvær