Trond Bliksvær

Trond Bliksvær

Trond Bliksvær er forsker I ved Nordlandsforskning og professor II i sosialt arbeid ved Nord universitet. Han har doktorgrad i sosialt arbeid, og har lang erfaring med velferdsforskning. En av hans sentrale forskningsinteresser har vært levekår, boligsituasjon og boligpolitikk for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bøker av Trond Bliksvær