Lars Sigfred Evensen

Lars Sigfred Evensen

Lars Sigfred Evensen er professor emeritus i anvendt språkvitenskap ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), NTNU. Hans faglige interesser spenner vidt, fra skriveundervisning og elevtekster til grunnlagsspørsmål i vitenskapsteori. Han har publisert bredt, både nasjonalt og internasjonalt. Evensen har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Blant bøkene kan nevnes Nordic Research in Text Linguistics and Discourse Analysis (1985), Den vet best hvor sko(l)en trykker (dr. avhandling, 1986), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Applied Linguistics: Towards a New Integration? (2013). Evensen var med i faggruppene som utviklet nasjonale skriveprøver (2005) og skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet (2006). Han var også blant lederne i arbeidet fram mot det nasjonale Skrivesenteret.

Bøker av Lars Sigfred Evensen