Choose format

In stock
NOK 299

Matematikk for økonomer - kort og godt

Matematikk for økonomer - kort og godt er en kompakt lærebok som går rett på sak og gjør det lett å finne frem til kjernen i stoffet.
Boken dekker pensum innenfor matematikkfaget på de fleste bachelorstudier i bedriftsøkonomi. Den gir dessuten innledningsvis en rask repetisjon av grunnleggende regneoperasjoner, kjent fra videregående skole.

I boken finner du blant annet stoff om funksjoner, derivasjon, eksponential- og logaritmefunksjoner, Taylorpolynom og L'Hôpitals regel, finansmatematikk, integraler, funksjoner av flere variable og lineær algebra. Det er også en rekke oppgaver, blant annet tidligere eksamensoppgaver, med løsningsforlag, og en praktisk formelsamling i vedlegg.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012483
  • Publication date: 15.10.2008
  • Book group: 229

Brit Rohnes

Brit Rohnes har doktorgraden i matematikk fra NTNU, og er førsteamanuensis ved Nord universitet, hvor hun har undervist siden 1990. Hun foreleser dessuten ved NTNU, og har tidligere arbeidet ved Agder ingeniør- og distriktshøgskole (nå UiA).
More about the author