Nye bøker

Mobbing i barnehagen

Mobbing i barnehagen

Et sosialt fenomen Mai Brit Helgesen (red.)
kr 299
Kjøp
 

Mobbing i barnehagen - sosiale prosesser på avveie!

Praktisk krise- og beredskapsledelse

Praktisk krise- og beredskapsledelse

- Etablering av beredskap - Potensialbasert beredskapsledelse - Proaktiv stabsmetodikk Ivar Konrad Lunde
kr 469
Kjøp
 

Denne boken besvarer på en grundig, faglig og lett forståelig måte de viktigste og mest grunnleggende spørsmålene innen beredskap.

Venner

Venner

en bok for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere Torill Heia, Britt-Evy Westergård
kr 299
Kjøp
 

Toril Heia bruker erfaringer og fotografier fra eget liv når hun viser oss hvordan venner er viktige på mange områder i livet.

En barnehage for alle

En barnehage for alle

Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen, 3. utgave Palma Sjøvik (red.)
kr 449
Kjøp
 

En populær innføringsbok om spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen.

Jakten på fortellinger

Jakten på fortellinger

Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier Elise Seip Tønnessen (red.)
kr 379
Kjøp
 

Jakten på gode fortellinger er en viktig drivkraft bak barn og unges mangfoldige mediebruk. Dagens medierikdom åpner mange veier inn til litteratur...

Sensuren i Danmark-Norge

Sensuren i Danmark-Norge

Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814 Øystein Rian
kr 649
Kjøp
 

Historien om ytringsfrihetens vilkår i Danmark-Norge.

Tilbudsplikt ved oppkjøp

Tilbudsplikt ved oppkjøp

Arne Tjaum
kr 399
Kjøp
 

Tilbudsplikt ved oppkjøp gir en grundig fremstilling av verdipapirhandellovens bestemmelser om tilbudsplikt ved oppkjøp av noterte selskaper.

Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis

Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis

Vivi Nilssen, Torunn Klemp
kr 349
Kjøp
 

Hvordan opplever lærerstudentene selv møtet mellom teori og praksis i lærerutdanningen?

Forandring og forankring

Forandring og forankring

Sparebankene i Norge 1822-2014 Lars Thue
kr 549
Kjøp
 

Praktverk om sparebankenes historie i Norge.