Boken gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område.

Kommentarutgaven til vegtrafikkloven foreligger nå i 5. reviderte utgave. Denne utgaven er i sin helhet revidert og ajourført, samtidig som noen av kommentartekstene er omskrevet og forbedret. En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg.

Boken er ajourført per august 2011, men det er også foretatt enkelte ajourføringer under arbeidet med korrekturen fram til 1. januar 2012. Nye regler om kjøring med motorvogn under påvirkning av andre stoffer enn alkohol er innarbeidet. Listen over ulike narkotiske og andre stoffer med forbudsgrenser og grenser for straffutmåling, er inntatt i boka som et særskilt vedlegg. Listen er identisk med den listen som ble fastsatt ved forskrift 20. januar 2012 og ble satt i kraft fra 1. februar 2012. Boka omtaler også spørsmålet om hjemmel til såkalt miljøfartsgrense.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 848
Målform bm
Utgave 5
ISBN 9788215017136
Utgivelsesår 2012
Bokgruppe 221
Salgsdato 10.02.2012
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x