Kommende bøker

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

48 produkter i kategorien Kommende bøker

 1. Arveloven

  Arveloven

  Arvereglene. Lovkommentar

  Peter Hambro
  kr 1 299
  Kommer 31.07.2020
 2. Skatteparadis

  Skatteparadis

  Hvorfor betaler multinasjonale konserner lite skatt, og hva kan statene gjøre med det?

  Frederik Zimmer
  kr 499
  Kommer 05.08.2020
 3. Ferieloven

  Ferieloven

  Lovkommentar

  Ragnhild J. Nakling Julie Piil Lorentzen
  kr 649
  Kommer 02.09.2020
 4. Anskaffelsesloven

  Anskaffelsesloven

  Med forskrift. Kommentarutgave

  Marianne Dragsten
  kr 1 399
  Kommer 04.09.2020
 5. Reindriftsloven

  Reindriftsloven

  Lovkommentar

  Kirsti Strøm Bull
  kr 799
  Kommer 14.09.2020
 6. Aksjeklasser

  Aksjeklasser

  Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser

  Erlend Eriksen Gjein
  kr 799
  Kommer 01.10.2020
 7. Beslagsretten

  Beslagsretten

  Kreditoranes beslagsrett i konkurransen med tredjemanns rettar

  Borgar Høgetveit Berg
  kr 799
  Kommer 01.10.2020
 8. Avfallsrett

  Avfallsrett

  Rettsreglene for håndtering og behandling av avfall

  Einar Bratteng
  kr 899
  Kommer 01.10.2020
 9. Håndverkertjenesteloven

  Håndverkertjenesteloven

  Lovkommentar

  Hilde Hauge
  kr 899
  Kommer 01.11.2020
 10. Rettskildelære under debatt

  Rettskildelære under debatt

  2. utgave

  Erik Magnus Boe
  kr 599
  Kommer 03.11.2020
 11. Sivilprosess

  Sivilprosess

  kort forklart

  Maria Astrup Hjort
  kr 349
  Kommer 03.12.2020
 12. Arkivrett

  Arkivrett

  Herbjørn Andresen
  kr 399
  Kommer 10.12.2020
 13. Skattesvik

  Skattesvik

  Straff, inndragning og erstatning

  Ann Johnsen
  kr 899
  Kommer 15.12.2020
 14. Grunnloven

  Grunnloven

  Historisk kommentarutgave 1814-2016

  Ola Mestad Dag Michalsen
  kr 1 499
  Kommer 15.12.2020
 15. Avtaler

  Avtaler

  4. utg.

  Johan Giertsen
  kr 899
  Kommer 10.01.2021
 16. Dokumentavsgiftsloven

  Dokumentavsgiftsloven

  Lovkommentar

  Jens Christian Leonthin
  kr 599
  Kommer 14.02.2021
 17. Bilansvarsloven

  Bilansvarsloven

  Lovkommentar

  Marit Asphaug Tom Sørum
  kr 1 299
  Kommer 20.02.2021
 18. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven

  Lovkommentar

  Thorkil H. Aschehoug Ida Gjessing
  kr 999
  Kommer 25.02.2021
 19. Helsepersonelloven

  Helsepersonelloven

  Lovkommentar

  Kjetil Jonsbu
  kr 1 199
  Kommer 15.03.2021
 20. Hva er menneskerettigheter

  Hva er menneskerettigheter

  3. utgave

  Njål Høstmælingen
  kr 249
  Kommer 30.04.2021
 21. Navneloven

  Navneloven

  Lovkommentar

  Ivar Utne Pan Farmakis
  kr 799
  Kommer 01.06.2021
 22. Luganokonvensjonen

  Luganokonvensjonen

  Kommentarutgave

  Gaute Kristian Gjelsten
  kr 799
  Kommer 29.06.2021
 23. Stiftelsesloven

  Stiftelsesloven

  Lovkommentar

  Henning Brath Jacob S. Bjønness-Jacobsen
  kr 1 299
  Kommer 15.08.2021
 24. Hevdsloven

  Hevdsloven

  Lovkommentar

  Gunnar Ketil Eriksen
  kr 1 299
  Kommer 08.10.2021
 25. Stadnamnlova

  Stadnamnlova

  Lovkommentar

  Brynjar Mørkved
  kr 699
  Kommer 12.12.2021
 26. Norsk konkurranserett, bind I

  Norsk konkurranserett, bind I

  Atferdsregler

  Olav Kolstad
  kr 799
  Kommer 18.12.2021
 27. Obligasjonsrett

  Obligasjonsrett

  Kort forklart

  Erlend Haaskjold
  kr 349
  Kommer 24.01.2022
Oppdaterer... Oppdaterer...