Kommende bøker

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

54 produkter i kategorien Kommende bøker

 1. Aksjeklasser

  Aksjeklasser

  Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser

  Erlend Eriksen Gjein
  kr 799
  Kommer 05.10.2020
 2. Statsrett kort forklart

  Statsrett kort forklart

  3. utgave

  Benedikte Moltumyr Høgberg
  kr 399
  Kommer 05.10.2020
 3. Ferieloven

  Ferieloven

  Lovkommentar

  Ragnhild J. Nakling Julie Piil Lorentzen
  kr 649
  Kommer 19.10.2020
 4. Avfallsrett

  Avfallsrett

  Rettsreglene for håndtering og behandling av avfall

  Einar Bratteng
  kr 899
  Kommer 11.11.2020
 5. Beslagsretten

  Beslagsretten

  Kreditoranes beslagsrett i konkurransen med tredjemanns rettar

  Borgar Høgetveit Berg
  kr 799
  Kommer 30.11.2020
 6. Arkivrett

  Arkivrett

  Herbjørn Andresen
  kr 399
  Kommer 10.12.2020
 7. Skattesvik

  Skattesvik

  Ann Johnsen
  kr 899
  Kommer 15.12.2020
 8. Reassuransekontrakter

  Reassuransekontrakter

  Reassuransekontraktens rettskildelære, opplysningsplikten og følgeplikten; norsk og nordisk rett i komparativ belysning

  Amund Bjøranger Tørum
  kr 999
  Kommer 02.01.2021
 9. Markedsrett

  Markedsrett

  Innføring i marked-, konkurranse- og immaterialrett

  Harald Irgens-Jensen Ole-Andreas Rognstad Kristina Stenvik Inger Berg Ørstavik
  kr 499
  Kommer 15.01.2021
 10. Rettskildelære under debatt

  Rettskildelære under debatt

  2. utgave

  Erik Magnus Boe
  kr 599
  Kommer 30.01.2021
 11. Sivilprosess

  Sivilprosess

  kort forklart

  Maria Astrup Hjort
  kr 349
  Kommer 03.02.2021
 12. Dokumentavsgiftsloven

  Dokumentavsgiftsloven

  Lovkommentar

  Jens Christian Leonthin
  kr 599
  Kommer 14.02.2021
 13. Bilansvarsloven

  Bilansvarsloven

  Lovkommentar

  Marit Asphaug Tom Sørum
  kr 1 299
  Kommer 20.02.2021
 14. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven

  Lovkommentar

  Thorkil H. Aschehoug Ida Gjessing
  kr 999
  Kommer 25.02.2021
 15. hva er YTRINGSFRIHET

  hva er YTRINGSFRIHET

  Anine Kierulf
  kr 249
  Kommer 01.03.2021
 16. Håndverkertjenesteloven

  Håndverkertjenesteloven

  Lovkommentar

  Hilde Hauge
  kr 899
  Kommer 01.03.2021
 17. Helsepersonelloven

  Helsepersonelloven

  Lovkommentar

  Kjetil Jonsbu
  kr 1 199
  Kommer 15.03.2021
 18. Fornærmedes rettigheter

  Fornærmedes rettigheter

  En håndbok

  Gunhild Vehusheia
  kr 299
  Kommer 21.04.2021
 19. Hva er menneskerettigheter

  Hva er menneskerettigheter

  3. utgave

  Njål Høstmælingen
  kr 249
  Kommer 30.04.2021
 20. Strafferetten

  Strafferetten

  Lærebok i alminnelig strafferett

  Jo Stigen
  kr 899
  Kommer 15.05.2021
 21. Grunnloven

  Grunnloven

  Historisk kommentarutgave 1814-2016

  Ola Mestad Dag Michalsen
  kr 1 499
  Kommer 17.05.2021
 22. Navneloven

  Navneloven

  Lovkommentar

  Ivar Utne Pan Farmakis
  kr 799
  Kommer 01.06.2021
 23. Luganokonvensjonen

  Luganokonvensjonen

  Kommentarutgave

  Gaute Kristian Gjelsten
  kr 799
  Kommer 29.06.2021
 24. Politi og skjønn

  Politi og skjønn

  Hild Rønning
  kr 549
  Kommer 15.07.2021
 25. Avtaler

  Avtaler

  4. utg.

  Johan Giertsen
  kr 899
  Kommer 10.08.2021
 26. Stiftelsesloven

  Stiftelsesloven

  Lovkommentar

  Henning Brath Jacob S. Bjønness-Jacobsen
  kr 1 299
  Kommer 15.08.2021
 27. Hevdsloven

  Hevdsloven

  Lovkommentar

  Gunnar Ketil Eriksen
  kr 1 299
  Kommer 08.10.2021
 28. Stadnamnlova

  Stadnamnlova

  Lovkommentar

  Brynjar Mørkved
  kr 699
  Kommer 12.12.2021
 29. Norsk konkurranserett, bind I

  Norsk konkurranserett, bind I

  Atferdsregler

  Olav Kolstad
  kr 799
  Kommer 18.12.2021
 30. Obligasjonsrett

  Obligasjonsrett

  Kort forklart

  Erlend Haaskjold
  kr 349
  Kommer 24.01.2022
Oppdaterer... Oppdaterer...