Helse- og sosialfag

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

478 produkter i kategorien Helse- og sosialfag

 1. Jeg er noe helt spesielt!

  Jeg er noe helt spesielt!

  Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom

  Peter Vermeulen
  kr 469
 2. Sosialpedagogisk perspektiv

  Sosialpedagogisk perspektiv

  -på individ og fellesskap

  Roger Mathiesen
  kr 379
 3. Sosialpedagogisk praksis

  Sosialpedagogisk praksis

  det handler om hva du gjør

  Jan Storø
  kr 379
 4. Sykepleiens grunnlag

  Sykepleiens grunnlag

  Historie, fag og etikk. 2. utgave

  Per Nortvedt
  kr 379
 5. Work, oil and welfare

  Work, oil and welfare

  the welfare state in Norway

  Knut Halvorsen Steinar Stjernø
  kr 359
 6. Nettverksdialoger

  Nettverksdialoger

  Jaakko Seikkula
  kr 399
 7. hva er MEDISIN

  hva er MEDISIN

  Edvin Schei
  kr 249
 8. Selvbestemmelse

  Selvbestemmelse

  egne og andres valg og verdier

  Karl Elling Ellingsen
  kr 379
 9. Kvinners helse på spill

  Kvinners helse på spill

  - et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort

  Berit Austveg
  kr 389
 10. Sosialpedagogikk

  Sosialpedagogikk

  integrering og inkludering i det moderne samfunn

  Bent Madsen
  kr 489
 11. Integrert behandling

  Integrert behandling

  - av rusproblemer og psykiske lidelser

  Kim T. Mueser
  kr 499
 12. hva er KROPP

  hva er KROPP

  Gunn Engelsrud
  kr 249
 13. Sosialt arbeid, lokal organisering og selvhjelp

  Sosialt arbeid, lokal organisering og selvhjelp

  En innføring for helse- og sosialarbeidere. 2. utgave

  Paul Thyness
  kr 339
 14. Det nære språket

  Det nære språket

  språkmiljø for mennesker med multifunksjonshemming

  Turid Horgen
  kr 349
 15. Sammen om barnevern

  Sammen om barnevern

  - enestående fortellinger, felles utfordringer

  Reidun Follesø (red.)
  kr 349
 16. Sykehusledelse og helsepolitikk

  Sykehusledelse og helsepolitikk

  - Dilemmaenes tyranni

  Jan Grund
  kr 519
 17. Reflekterende prosesser i praksis

  Reflekterende prosesser i praksis

  Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning

  Helge Eliassen Jaakko Seikkula
  kr 449
 18. Mangfold i faglig veiledning

  Mangfold i faglig veiledning

  for helse- og sosialarbeidere. 2. utgave

  kr 479
 19. Erstatt aggresjonen

  Erstatt aggresjonen

  Aggresion Replacement Training og Positive Atferds og Støttetiltak

  Luke Moynahan Børge Strømgren Knut Kornelius Gundersen
  kr 539
 20. Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  grunnbok i aktivitetsfag

  Reidar Säfvenbom
  kr 519
 21. LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler

  LØFT og narrativer i profesjonelle samtaler

  fra nederlag til trappetrinn

  Kirsti Ramfjord Haaland
  kr 329
 22. Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk

  Roar C. Pettersen
  kr 459
 23. Brukernes medvirkning!

  Brukernes medvirkning!

  -kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene

  Elisabeth Willumsen
  kr 389
 24. Profesjonelt sosialt arbeid

  Profesjonelt sosialt arbeid

  2. utgave

  Judit Anne Kokkinn
  kr 549
 25. Tverrfaglig samarbeid

  Tverrfaglig samarbeid

  perspektiv og strategi. 2. utgave

  Kirsti Lauvås Per Lauvås
  kr 469
 26. Det er mitt liv

  Det er mitt liv

  brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering

  Leif Bollingmo Bjørn-Eirik Johnsen Kari Høium
  kr 469
 27. Et levende blikk

  Et levende blikk

  Samspillsobservasjon som metode for læring

  Gerd Abrahamsen
  kr 399
 28. Familien - pluss én

  Familien - pluss én

  Innføring i familieterapi. 2. utgave

  Håkon Hårtveit Per Jensen
  kr 399
 29. Kommunikasjon og samspill

  Kommunikasjon og samspill

  fra fødsel til alderdom. 2. utgave

  Stein Leif Bråten
  kr 589
 30. Nettverk og økologi

  Nettverk og økologi

  problemløsende arbeid med barn og unge. 2. utgave

  Terje Ogden Johan Klefbeck
  kr 519
 31. Fra Marx til Løgstrup

  Fra Marx til Løgstrup

  - om etikk og sanselighet i sykepleien. 2. utgave

  Kari Martinsen
  kr 359
 32. Omsorg, sykepleie og medisin

  Omsorg, sykepleie og medisin

  historisk- filosofiske essays. 2. utgave

  Kari Martinsen
  kr 399
 33. Barnet i skilsmissen

  Barnet i skilsmissen

  - et barneperspektiv på familieomforming

  Kirsti Ramfjord Haaland
  kr 289
 34. Psykologi

  Psykologi

  - en innføring for helse og sosialarbeidere. 2. utgave

  Vigdis Bunkholdt
  kr 549
 35. Aggresjonens psykologi.

  Aggresjonens psykologi.

  Psykologiske perspektiver på aggresjon

  Stål Bjørkly
  kr 299
 36. Ideologi, fag og virkelighet

  Ideologi, fag og virkelighet

  vernepleierutdanningen gjennom 50 år

  Bjørn Horndalen
  kr 429
 37. Utviklingspsykologi

  Utviklingspsykologi

  Utviklingspsykologi. 2. utgave

  Vigdis Bunkholdt
  kr 569
 38. Depresjon og selvmordstanker hos barn og unge

  Depresjon og selvmordstanker hos barn og unge

  Depresjon og selvmordstanker hos barn og unge

  Phillip Patros Tonya K. Shamoo
  kr 299
 39. Å samtale med kreftpasienter og deres familier

  Å samtale med kreftpasienter og deres familier

  Å samtale med kreftpasienter og deres familier

  Ann Faulkner Peter Maguire
  kr 299
Oppdaterer... Oppdaterer...