Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

107 produkter i kategorien Vernepleie

 1. Skikket for yrket?

  Skikket for yrket?

  Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger

  Kari Kildahl (red.)
  kr 349
  Coming for sale: 06.04.2020
 2. Forskningssirkler som modell for fagutvikling

  Forskningssirkler som modell for fagutvikling

  Erfaringer fra tjenestetilbud til personer med utviklingshemming

  Laila Luteberget (red.)
  kr 339
  På lager
 3. Asylsøkere og flyktninger

  Asylsøkere og flyktninger

  Psykisk helse og livsmestring

  kr 449
  På lager
 4. Veiledning i praksis

  Veiledning i praksis

  Grunnleggende ferdigheter. 2.utgave

  Roar C. Pettersen Jon Arne Løkke
  kr 359
  På lager
 5. Funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Fra prinsipper til praksis

  Kjersti Skarstad
  kr 299
  På lager
 6. Du må skrive!

  Du må skrive!

  Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid

  Jan Storø
  kr 269
  På lager
 7. Utviklingshemming

  Utviklingshemming

  Årsaker og konsekvenser. 2 utgave

  Gunnar Houge (red.) Ivar R. Mæhle (red.) Jarle Eknes (red.)
  kr 449
  På lager
 8. Psykiske lidelser

  Psykiske lidelser

  Forståelse, diagnostikk og juss

  Anders Løvlie Alv A. Dahl
  kr 419
  På lager
 9. Kort om NAV

  Kort om NAV

  Asgeir Solstad
  kr 269
  På lager
 10. hva er AVHENGIGHET

  hva er AVHENGIGHET

  Jørgen G. Bramness
  kr 249
  På lager
 11. Dobbelt opp

  Dobbelt opp

  Om ruslidelser og psykiske lidelser. 4. utgave

  Reidunn Evjen Tone Øiern Knut Boe Kielland
  kr 499
  På lager
 12. Samværets praksis

  Samværets praksis

  Bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid

  Marit Pettersen (red.) Per Lorentzen (red.) Petter Myhrer-Næss (red.)
  kr 349
  På lager
 13. Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Forståelsens betydning for klinisk virksomhet

  Paul Møller
  kr 399
  På lager
 14. En mindre medisinsk psykiatri

  En mindre medisinsk psykiatri

  Trond Aarre
  kr 399
  På lager
 15. Hukommelsesstimulerende terapi

  Hukommelsesstimulerende terapi

  Mestring og muligheter

  Kari Kvaal Ingunn Dina Ulstein
  kr 319
  På lager
 16. Vitenskapsteori for helsefagene

  Vitenskapsteori for helsefagene

  Åge Wifstad
  kr 359
  På lager
 17. Antrozoologi

  Antrozoologi

  Samspill mellom dyr og menneske

  Elsebeth Krøger (red.) Anne Brita Thorød (red.) Bente Berget (red.)
  kr 359
  På lager
 18. Innføring i atferdsanalyse

  Innføring i atferdsanalyse

  2.utgave

  Are Karlsen Jørn Isaksen
  kr 339
  På lager
 19. Problembasert læring for studenter og lærere

  Problembasert læring for studenter og lærere

  Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer 3. utg.

  Roar C. Pettersen
  kr 379
  På lager
 20. Profesjonelle barnesamtaler

  Profesjonelle barnesamtaler

  Å ta barn på alvor. 2. utgave

  Kari Marie Trøften Gamst
  kr 469
  Utsolgt
 21. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  kr 399
  På lager
 22. Miljøterapeuten

  Miljøterapeuten

  Mennesket som metode i miljøterapi

  Kjell Gustumhaugen Heine Steinkopf Eva Dønnestad
  kr 269
  På lager
 23. Du og barnet

  Du og barnet

  Om å skape gode relasjoner med barn

  Elisabeth Løvlie Anne-Lise Løvlie Schibbye
  kr 329
  På lager
 24. Oppvekst og psykologisk utvikling

  Oppvekst og psykologisk utvikling

  Innføring i psykologiske perspektiver. 2. utgave

  Liv Mette Gulbrandsen (red.)
  kr 569
  På lager
 25. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  kr 299
  På lager
 26. Innføring i vernepleie

  Innføring i vernepleie

  Kunnskapsbasert praksis - grunnleggende arbeidsmodell

  Inger Nordlund Sølvi Linde Anne Thronsen
  kr 329
  På lager
 27. De minste barnas stemme

  De minste barnas stemme

  Utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn

  Kristin Gudnor Furuholmen Mette Sund Sjøvold
  kr 469
  På lager
 28. AART

  AART

  En metode for trening i sosial kompetanse

  Tutte Mitchell Olsen Knut Kornelius Gundersen Johannes Finne Børge Strømgren Bengt Daleflod
  kr 449
  På lager
 29. Musikk, ungdom, deltakelse

  Musikk, ungdom, deltakelse

  musikk i forebyggende arbeid

  Viggo Krüger Astrid Strandbu
  kr 319
  På lager
 30. Sosiale landskap og sosial kapital

  Sosiale landskap og sosial kapital

  Nettverk og nettverksforskning. 2. utgave

  Per Morten Schiefloe
  kr 489
  På lager
 31. Demensguiden

  Demensguiden

  Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 3. utgave

  Kirsti Solheim
  kr 499
  På lager
 32. Ansvar og etikk i miljøarbeid

  Ansvar og etikk i miljøarbeid

  En relasjonell tilnærming. 2.utgave

  Per Lorentzen
  kr 379
  På lager
 33. Venner

  Venner

  en bok for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere

  Torill Heia Britt-Evy Westergård
  kr 299
  På lager
 34. Forebygging og behandling av rusproblemer

  Forebygging og behandling av rusproblemer

  En innføring

  Reidar Hole
  kr 359
  På lager
 35. Kommunikasjon og veiledning

  Kommunikasjon og veiledning

  En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori og historier fra veiledningspraksis. 2. utgave

  Inger Ulleberg
  kr 359
  På lager
 36. Ledelse i helse- og sosialsektoren

  Ledelse i helse- og sosialsektoren

  3. utgave

  Tor Høst
  kr 459
  På lager
 37. Klientens stemme

  Klientens stemme

  Hjelperens blikk

  Edmund Edvardsen Halgeir Holthe
  kr 359
  På lager
 38. Så godt!

  Så godt!

  Lettlest kokebok

  Sølvi Linde Anne Gro Innstrand
  kr 369
  På lager
 39. Kommunikasjon med uvanlige barn

  Kommunikasjon med uvanlige barn

  2. utgave

  Per Lorentzen
  kr 399
  På lager
 40. Mellom makt og hjelp

  Mellom makt og hjelp

  Om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 4. utgave

  Greta Marie Skau
  kr 359
  På lager
 41. Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere

  Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere

  2. utgave

  Inge Olsen
  kr 499
  På lager
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...