Helse- og sosialfag

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

345 produkter i kategorien Helse- og sosialfag

 1. Generasjon prestasjon

  Generasjon prestasjon

  Hva er det som feiler oss?

  Ole Jacob Madsen
  kr 349
 2. Utviklingshemming

  Utviklingshemming

  Årsaker og konsekvenser. 2 utgave

  Gunnar Houge (red.) Ivar R. Mæhle (red.) Jarle Eknes (red.)
  kr 449
 3. Psykiske lidelser

  Psykiske lidelser

  Forståelse, diagnostikk og juss

  Anders Løvlie Alv A. Dahl
  kr 419
 4. Kort om NAV

  Kort om NAV

  Asgeir Solstad
  kr 269
 5. Dobbelt opp

  Dobbelt opp

  Om ruslidelser og psykiske lidelser. 4. utgave

  Reidunn Evjen Tone Øiern Knut Boe Kielland
  kr 499
 6. Pasientsikkerhet

  Pasientsikkerhet

  Teori og praksis, 3. utgave

  Karina Aase (red.)
  kr 499
 7. Marginalitet, sårbarhet, mestring

  Marginalitet, sårbarhet, mestring

  Metodiske utfordringer i praksisnær forskning

  Patrick Kermit Gry Mette D. Haugen Kurt Elvegård Berit Berg
  kr 399
 8. Samværets praksis

  Samværets praksis

  Bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid

  Marit Pettersen (red.) Per Lorentzen (red.) Petter Myhrer-Næss (red.)
  kr 349
 9. Barnet og de andre

  Barnet og de andre

  Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 5. utgave

  Inge Bø
  kr 469
 10. Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Forståelsens betydning for klinisk virksomhet

  Paul Møller
  kr 399
 11. Hukommelsesstimulerende terapi

  Hukommelsesstimulerende terapi

  Mestring og muligheter

  Kari Kvaal Ingunn Dina Ulstein
  kr 319
 12. Å BLI FRISK

  Å BLI FRISK

  Veier ut av spiseforstyrrelser

  Maria Alstad Øverås
  kr 349
 13. Antrozoologi

  Antrozoologi

  Samspill mellom dyr og menneske

  Elsebeth Krøger (red.) Anne Brita Thorød (red.) Bente Berget (red.)
  kr 359
 14. Miljøterapi med barn og unge

  Miljøterapi med barn og unge

  Organisasjonen som terapeut. 3.utgave

  Erik Larsen
  kr 349
 15. Utvikling

  Utvikling

  Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap

  Dion Sommer
  kr 339
 16. Barneomsorg på norsk

  Barneomsorg på norsk

  I samspill og spenning mellom hjem og stat

  Ingunn Studsrød (red.) Svein Erik Tuastad (red.)
  kr 399
 17. Problembasert læring for studenter og lærere

  Problembasert læring for studenter og lærere

  Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer 3. utg.

  Roar C. Pettersen
  kr 379
 18. Profesjonelle barnesamtaler

  Profesjonelle barnesamtaler

  Å ta barn på alvor. 2. utgave

  Kari Marie Trøften Gamst
  kr 469
 19. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  kr 399
 20. Pengene og livet

  Pengene og livet

  Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. 3.utgave

  Asgeir Solstad
  kr 369
 21. Miljøterapeuten

  Miljøterapeuten

  Mennesket som metode i miljøterapi

  Kjell Gustumhaugen Heine Steinkopf Eva Dønnestad
  kr 269
 22. Den terapeutiske kultur

  Den terapeutiske kultur

  2. utgave

  Ole Jacob Madsen
  kr 399
 23. Du og barnet

  Du og barnet

  Om å skape gode relasjoner med barn

  Elisabeth Løvlie Anne-Lise Løvlie Schibbye
  kr 329
 24. Psykisk helsearbeid

  Psykisk helsearbeid

  Å skape rom for hverandre. 3. utgave

  Arne Thomassen Tore Dag Bøe
  kr 439
 25. NUBU Testmanual (bok)

  NUBU Testmanual (bok)

  Nevromotrisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år

  Grete Andrup Harald Janson Bente Gjærum
  kr 429
 26. Tjenestedemokratiet

  Tjenestedemokratiet

  Velferdsstaten som arena for deltakelse

  Jacob Aars Dag Arne Christensen Brita Ytre-Arne Tord Skogedal Lindén
  kr 429
 27. Oppvekst og psykologisk utvikling

  Oppvekst og psykologisk utvikling

  Innføring i psykologiske perspektiver. 2. utgave

  Liv Mette Gulbrandsen (red.)
  kr 569
 28. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  kr 299
 29. Forebyggende helsearbeid

  Forebyggende helsearbeid

  Folkehelsearbeid i teori og praksis.

  John Gunnar Mæland
  kr 499
 30. Oppgaveskrivingens ABC

  Oppgaveskrivingens ABC

  veileder og førstehjelp for bachelorstudenter, 2. utgave

  Roar C. Pettersen
  kr 339
 31. Rusmiddelavhengighet

  Rusmiddelavhengighet

  Et psykologisk perspektiv

  Pål Kraft
  kr 389
 32. Sosialt nettverk

  Sosialt nettverk

  Teori og praksis, 3. utgave

  Live Fyrand
  kr 579
 33. I gråsonen

  I gråsonen

  Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge

  Viggo Vestel
  kr 419
 34. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  kr 299
 35. Høykonflikt

  Høykonflikt

  Utvidet forståelse og håndtering via mekling

  Grethe Nordhelle
  kr 399
Oppdaterer... Oppdaterer...