Upcoming Books

View as Grid List
per page
Set Descending Direction

45 products in the category Upcoming Books

 1. Trykkefridommens første tiår

  Trykkefridommens første tiår

  § 100 i Grunnlova 1814-1842

  Åsmund Forfang
  NOK 499
 2. Rettskildelære under debatt

  Rettskildelære under debatt

  2. utgave

  Erik Magnus Boe
  NOK 749
  Expected in sales 2/8/21
 3. Markedsrett

  Markedsrett

  Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett

  Ole-Andreas Rognstad Harald Irgens-Jensen Kristina Stenvik Inger Berg Ørstavik Eirik Østerud
  NOK 499
  Expected in sales 2/26/21
 4. Håndverkertjenesteloven

  Håndverkertjenesteloven

  Lovkommentar

  Hilde Hauge
  NOK 899
  Expected in sales 3/1/21
 5. Pantsettelse av immaterialrettigheter

  Pantsettelse av immaterialrettigheter

  Bjørn Løtveit
  NOK 699
  Expected in sales 3/8/21
 6. Beslagsretten

  Beslagsretten

  Beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann

  Borgar Høgetveit Berg
  NOK 799
  Expected in sales 3/12/21
 7. Helsepersonelloven

  Helsepersonelloven

  Lovkommentar

  Kjetil Jonsbu
  NOK 1 199
  Expected in sales 3/15/21
 8. Hvem har bevisbyrden?

  Hvem har bevisbyrden?

  Tvilsrisikoen i sivile saker

  Anne Robberstad
  NOK 599
  Expected in sales 3/17/21
 9. Kort prosess

  Kort prosess

  Et kræsjkurs i småkravssaker

  Ola Ø. Nisja Christian Reusch Kaare A. Shetelig
  NOK 349
  Expected in sales 5/10/21
 10. Grunnloven

  Grunnloven

  Historisk kommentarutgave 1814-2020

  Ola Mestad Dag Michalsen
  NOK 1 499
  Expected in sales 5/17/21
 11. Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet

  Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet

  Styringsretten, bevisinnhenting, råd, maler og sjekklister En praktisk håndbok

  Nicolay Skarning
  NOK 799
  Expected in sales 5/25/21
 12. Navneloven

  Navneloven

  Lovkommentar

  Ivar Utne Pan Farmakis
  NOK 799
  Expected in sales 6/1/21
 13. Foreldelsesloven

  Foreldelsesloven

  Lovkommentar

  Miriam Skag
  NOK 899
  Expected in sales 6/1/21
 14. Sivilprosess

  Sivilprosess

  kort forklart

  Maria Astrup Hjort
  NOK 349
  Expected in sales 6/3/21
 15. Retten til å demonstrere

  Retten til å demonstrere

  Kai Spurkland
  NOK 549
  Expected in sales 6/20/21
 16. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven

  Lovkommentar

  Thorkil H. Aschehoug Ida Gjessing
  NOK 999
  Expected in sales 6/25/21
 17. Luganokonvensjonen

  Luganokonvensjonen

  Kommentarutgave

  Gaute Kristian Gjelsten
  NOK 799
  Expected in sales 6/29/21
 18. Strafferetten

  Strafferetten

  Lærebok i alminnelig strafferett

  Jo Stigen
  NOK 899
  Expected in sales 7/15/21
 19. Politi og skjønn

  Politi og skjønn

  Hild Rønning
  NOK 549
  Expected in sales 7/15/21
 20. hva er YTRINGSFRIHET

  hva er YTRINGSFRIHET

  Anine Kierulf
  NOK 249
  Expected in sales 8/10/21
 21. Avtaler

  Avtaler

  4. utg.

  Johan Giertsen
  NOK 899
  Expected in sales 8/10/21
 22. Reassuransekontrakter

  Reassuransekontrakter

  Norsk og nordisk rett i komparativ belysning

  Amund Bjøranger Tørum
  NOK 999
  Expected in sales 9/13/21
 23. Stadnamnlova

  Stadnamnlova

  Lovkommentar

  Brynjar Mørkved
  NOK 699
  Expected in sales 12/12/21
 24. Dokumentavsgiftsloven

  Dokumentavsgiftsloven

  Lovkommentar

  Jens Christian Leonthin
  NOK 599
  Expected in sales 12/14/21
 25. Norsk konkurranserett, bind I

  Norsk konkurranserett, bind I

  Atferdsregler

  Olav Kolstad
  NOK 799
  Expected in sales 12/18/21
 26. Stiftelsesloven

  Stiftelsesloven

  Lovkommentar

  Henning Brath Jacob S. Bjønness-Jacobsen
  NOK 1 299
  Expected in sales 1/10/22
 27. Obligasjonsrett

  Obligasjonsrett

  Kort forklart

  Erlend Haaskjold
  NOK 349
  Expected in sales 1/24/22
 28. Bilansvarsloven

  Bilansvarsloven

  Lovkommentar

  Marit Asphaug Tom Sørum
  NOK 1 299
  Expected in sales 2/20/22
 29. Hevdsloven

  Hevdsloven

  Lovkommentar

  Gunnar Ketil Eriksen
  NOK 1 299
  Expected in sales 4/16/22
 30. Hva er menneskerettigheter

  Hva er menneskerettigheter

  3. utgave

  Njål Høstmælingen
  NOK 249
  Expected in sales 4/30/22
Loading... Loading...