Upcoming Books

View as Grid List
per page
Set Descending Direction

51 products in the category Upcoming Books

 1. Sjømatnæringen og Europa

  Sjømatnæringen og Europa

  EØS og alternativene

  Arne Melchior (ed.) Frode Nilssen (ed.)
  NOK 499
  Expected in sales 11/9/20
 2. Avfallsrett

  Avfallsrett

  Håndtering og behandling av avfall

  Einar Bratteng
  NOK 899
 3. Beslagsretten

  Beslagsretten

  Kreditoranes beslagsrett i konkurransen med tredjemanns rettar

  Borgar Høgetveit Berg
  NOK 799
  Expected in sales 11/30/20
 4. Lov om endring av juridisk kjønn

  Lov om endring av juridisk kjønn

  Lovkommentar

  Lars Andre Strøm Arnesen
  NOK 549
  Expected in sales 11/30/20
 5. Matrikkelloven

  Matrikkelloven

  Lovkommentar

  Per Kåre Sky Fredrik Holth Dag Høgvard Veslemøy G. Faafeng
  NOK 899
  Expected in sales 12/4/20
 6. Arkivrett

  Arkivrett

  Herbjørn Andresen
  NOK 399
  Expected in sales 12/10/20
 7. Skattesvik

  Skattesvik

  Ann Johnsen
  NOK 649
  Expected in sales 12/15/20
 8. Sentrale emner i barneretten

  Sentrale emner i barneretten

  4. utgave

  Trude Haugli Lena R. L. Bendiksen
  NOK 649
  Expected in sales 1/29/21
 9. Reassuransekontrakter

  Reassuransekontrakter

  Norsk og nordisk rett i komparativ belysning

  Amund Bjøranger Tørum
  NOK 999
  Expected in sales 1/29/21
 10. Rettskildelære under debatt

  Rettskildelære under debatt

  2. utgave

  Erik Magnus Boe
  NOK 599
  Expected in sales 1/30/21
 11. Sivilprosess

  Sivilprosess

  kort forklart

  Maria Astrup Hjort
  NOK 349
  Expected in sales 2/3/21
 12. Dokumentavsgiftsloven

  Dokumentavsgiftsloven

  Lovkommentar

  Jens Christian Leonthin
  NOK 599
  Expected in sales 2/14/21
 13. Markedsrett

  Markedsrett

  Innføring i marked-, konkurranse- og immaterialrett

  Harald Irgens-Jensen Ole-Andreas Rognstad Kristina Stenvik Inger Berg Ørstavik Eirik Østerud
  NOK 499
  Expected in sales 2/15/21
 14. Bilansvarsloven

  Bilansvarsloven

  Lovkommentar

  Marit Asphaug Tom Sørum
  NOK 1 299
  Expected in sales 2/20/21
 15. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven

  Lovkommentar

  Thorkil H. Aschehoug Ida Gjessing
  NOK 999
  Expected in sales 2/25/21
 16. hva er YTRINGSFRIHET

  hva er YTRINGSFRIHET

  Anine Kierulf
  NOK 249
  Expected in sales 3/1/21
 17. Håndverkertjenesteloven

  Håndverkertjenesteloven

  Lovkommentar

  Hilde Hauge
  NOK 899
  Expected in sales 3/1/21
 18. Helsepersonelloven

  Helsepersonelloven

  Lovkommentar

  Kjetil Jonsbu
  NOK 1 199
  Expected in sales 3/15/21
 19. Fornærmedes rettigheter

  Fornærmedes rettigheter

  En håndbok

  Gunhild Vehusheia
  NOK 299
  Expected in sales 4/21/21
 20. Hva er menneskerettigheter

  Hva er menneskerettigheter

  3. utgave

  Njål Høstmælingen
  NOK 249
  Expected in sales 4/30/21
 21. Strafferetten

  Strafferetten

  Lærebok i alminnelig strafferett

  Jo Stigen
  NOK 899
  Expected in sales 5/15/21
 22. Grunnloven

  Grunnloven

  Historisk kommentarutgave 1814-2016

  Ola Mestad Dag Michalsen
  NOK 1 499
  Expected in sales 5/17/21
 23. Navneloven

  Navneloven

  Lovkommentar

  Ivar Utne Pan Farmakis
  NOK 799
  Expected in sales 6/1/21
 24. Foreldelsesloven

  Foreldelsesloven

  Lovkommentar

  Miriam Skag
  NOK 899
  Expected in sales 6/1/21
 25. Retten til å demonstrere

  Retten til å demonstrere

  Kai Spurkland
  NOK 549
  Expected in sales 6/20/21
 26. Luganokonvensjonen

  Luganokonvensjonen

  Kommentarutgave

  Gaute Kristian Gjelsten
  NOK 799
  Expected in sales 6/29/21
 27. Politi og skjønn

  Politi og skjønn

  Hild Rønning
  NOK 549
  Expected in sales 7/15/21
 28. Avtaler

  Avtaler

  4. utg.

  Johan Giertsen
  NOK 899
  Expected in sales 8/10/21
 29. Stiftelsesloven

  Stiftelsesloven

  Lovkommentar

  Henning Brath Jacob S. Bjønness-Jacobsen
  NOK 1 299
  Expected in sales 8/15/21
 30. Hevdsloven

  Hevdsloven

  Lovkommentar

  Gunnar Ketil Eriksen
  NOK 1 299
  Expected in sales 10/8/21
 31. Stadnamnlova

  Stadnamnlova

  Lovkommentar

  Brynjar Mørkved
  NOK 699
  Expected in sales 12/12/21
 32. Norsk konkurranserett, bind I

  Norsk konkurranserett, bind I

  Atferdsregler

  Olav Kolstad
  NOK 799
  Expected in sales 12/18/21
 33. Obligasjonsrett

  Obligasjonsrett

  Kort forklart

  Erlend Haaskjold
  NOK 349
  Expected in sales 1/24/22
Loading... Loading...