View as Grid List
per page
Set Descending Direction

139 products in the category Sosial Work

 1. Sosiale landskap og sosial kapital

  Sosiale landskap og sosial kapital

  Nettverk og nettverksforskning. 2. utgave

  Per Morten Schiefloe
  NOK 499
 2. Den store reformen

  Den store reformen

  Da NAV ble til

  Jacob Aars Tone Alm Andreassen
  NOK 379
 3. Ungdom, vold og overgrep

  Ungdom, vold og overgrep

  Skolen som forebygger og hjelper

  Carolina Øverlien
  NOK 329
 4. Ansvar og etikk i miljøarbeid

  Ansvar og etikk i miljøarbeid

  En relasjonell tilnærming. 2.utgave

  Per Lorentzen
  NOK 399
 5. Bittersøtt

  Bittersøtt

  Nye perspektiv på rus og rusmidler. 3. utgave

  Willy Pedersen
  NOK 319
 6. Barnevernets brennpunkt

  Barnevernets brennpunkt

  beslutningsgrunnlag og beslutninger

  Ingunn T. Ellingsen (ed.) Reidar S. Østerhaug (ed.)
  NOK 399
 7. Venner

  Venner

  en bok for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere

  Torill Heia Britt-Evy Westergård
  NOK 299
 8. Kommunikasjon og veiledning

  Kommunikasjon og veiledning

  En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori og historier fra veiledningspraksis. 2. utgave

  Inger Ulleberg
  NOK 369
 9. Rådgivning

  Rådgivning

  Kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser. 2. utgave

  Liv M. Lassen
  NOK 429
 10. Inkluderende praksis

  Inkluderende praksis

  Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid.

  Herlaug Hjelmbrekke (ed.) Signhild Skogdal (ed.) Lise Lundh (ed.)
  NOK 389
 11. Fedrekvoten

  Fedrekvoten

  Og den farsvennlige velferdsstaten

  Berit Brandth (ed.) Elin Kvande (ed.)
  NOK 459
 12. Mellom makt og hjelp

  Mellom makt og hjelp

  Om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 4. utgave

  Greta Marie Skau
  NOK 369
 13. Den topartiske tolken

  Den topartiske tolken

  Lærebok i tolking

  Hanne Skaaden
  NOK 469
 14. Narrative kraftfelt

  Narrative kraftfelt

  Psykologisk utvikling hos barn og unge i et narrativt perspektiv

  Anne Jansen
  NOK 379
 15. I velferdsstatens frontlinje

  I velferdsstatens frontlinje

  barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres historie

  Jan Messel
  NOK 569
 16. Kunnskapsverkstedet

  Kunnskapsverkstedet

  å se det levende i en praksis

  Inger Helen Erstad (ed.) Finn Thorbjørn Hansen (ed.)
  NOK 469
 17. Arbeidslinja

  Arbeidslinja

  Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten

  Steinar Stjernø (ed.) Einar Øverbye (ed.)
  NOK 399
 18. Velferdsstatens økonomi

  Velferdsstatens økonomi

  Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter. 2. utgave

  Eilef Meland Peder Martin Lysestøl
  NOK 519
 19. Åpne samtaler

  Åpne samtaler

  2. utgave

  Jaakko Seikkula
  NOK 399
 20. Kritiske hendelser - nye stemmer

  Kritiske hendelser - nye stemmer

  Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge

  Christine M. Jacobsen Jon Rogstad Mette Andersson Viggo Vestel
  NOK 439
 21. Barnefordeling i domstolen

  Barnefordeling i domstolen

  Når barnets beste blir barnets verste

  Fritz Leo Breivik Kate Mevik
  NOK 359
 22. Miljøterapeutisk praksis

  Miljøterapeutisk praksis

  - fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge

  Kate Mevik (ed.) Erik Larsen (ed.)
  NOK 279
 23. Asylsøker

  Asylsøker

  I velferdsstatens venterom

  Berit Berg (ed.) Marko Valenta (ed.)
  NOK 459
 24. Barnets deltakelse

  Barnets deltakelse

  Hverdagslige og vanskelige beslutninger

  Astrid Strandbu
  NOK 379
 25. I bakvendtland

  I bakvendtland

  - kriminelle liv

  Inger-Lise Lien
  NOK 349
 26. Å bli undersøkt

  Å bli undersøkt

  norske og danske foreldres erfaringer med barnevernundersøkelsen

  Karin Kildedal Lars Uggerhøj Sigrid Nordstoga (ed.) Solveig Sagatun (ed.)
  NOK 359
 27. Bruk av tvang og makt

  Bruk av tvang og makt

  sosialtjenestelovens kap. 4a i praksis

  Jørn Kroken
  NOK 339
 28. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  NOK 459
 29. Velferdens grenser

  Velferdens grenser

  Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010

  Anniken Hagelund Grete Brochmann
  NOK 569
Loading... Loading...