Social Educator

View as Grid List
per page
Set Descending Direction

112 products in the category Social Educator

 1. Laget rundt barnet

  Laget rundt barnet

  Samarbeid til barnets beste

  Herlaug Hjelmbrekke
  NOK 329
  Coming for sale: 10/29/20
 2. Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemming

  Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemming

  Forståelse og behandling. 2.utgave

  Trine Lise Bakken
  NOK 499
  Coming for sale: 4/30/20
 3. Vernepleiefaglig teori og praksis

  Vernepleiefaglig teori og praksis

  sosialfaglige perspektiver 2.utgave

  Thomas Owren Sølvi Linde
  NOK 499
  Coming for sale: 4/29/20
 4. Skikket for yrket?

  Skikket for yrket?

  Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger

  Kari Kildahl
  NOK 349
  In stock
 5. Grunnbok i psykisk helsearbeid

  Grunnbok i psykisk helsearbeid

  Det landskapet vi er mennesker i

  Arnhild Lauveng
  NOK 399
  In stock
 6. Forskningssirkler som modell for fagutvikling

  Forskningssirkler som modell for fagutvikling

  Erfaringer fra tjenestetilbud til personer med utviklingshemming

  Laila Luteberget (chief_editor)
  NOK 339
  In stock
 7. Asylsøkere og flyktninger

  Asylsøkere og flyktninger

  Psykisk helse og livsmestring

  NOK 449
  In stock
 8. Veiledning i praksis

  Veiledning i praksis

  - grunnleggende ferdigheter. 2. utgave

  Roar C. Pettersen Jon Arne Løkke
  NOK 359
  In stock
 9. Funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Funksjonshemmedes menneskerettigheter

  Fra prinsipper til praksis

  Kjersti Skarstad
  NOK 299
  In stock
 10. Du må skrive!

  Du må skrive!

  Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid

  Jan Storø
  NOK 269
  In stock
 11. Utviklingshemming

  Utviklingshemming

  Årsaker og konsekvenser. 2 utgave

  Gunnar Houge (ed.) Ivar R. Mæhle (chief_editor) Jarle Eknes (ed.)
  NOK 449
  In stock
 12. Psykiske lidelser

  Psykiske lidelser

  Forståelse, diagnostikk og juss

  Anders Løvlie Alv A. Dahl
  NOK 419
  In stock
 13. Kort om NAV

  Kort om NAV

  Asgeir Solstad
  NOK 269
  In stock
 14. hva er AVHENGIGHET

  hva er AVHENGIGHET

  Jørgen G. Bramness
  NOK 249
  In stock
 15. Dobbelt opp

  Dobbelt opp

  Om ruslidelser og psykiske lidelser. 4. utgave

  Reidunn Evjen Tone Øiern Knut Boe Kielland
  Special Price NOK 374 Regular Price NOK 499
  In stock
 16. Samværets praksis

  Samværets praksis

  Bidrag til en relasjonell tilnærming i miljøarbeid

  Marit Pettersen Per Lorentzen Petter Myhrer-Næss
  NOK 349
  In stock
 17. Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Schizofreni - en forstyrrelse av selvet

  Forståelsens betydning for klinisk virksomhet

  Paul Møller
  NOK 399
  In stock
 18. Hukommelsesstimulerende terapi

  Hukommelsesstimulerende terapi

  Mestring og muligheter

  Kari Kvaal Ingunn Dina Ulstein
  NOK 319
  In stock
 19. Vitenskapsteori for helsefagene

  Vitenskapsteori for helsefagene

  Åge Wifstad
  Special Price NOK 269 Regular Price NOK 359
  In stock
 20. Antrozoologi

  Antrozoologi

  Samspill mellom dyr og menneske

  Elsebeth Krøger Anne Brita Thorød Bente Berget
  NOK 359
  In stock
 21. Innføring i atferdsanalyse

  Innføring i atferdsanalyse

  2.utgave

  Are Karlsen Jørn Isaksen
  NOK 339
  In stock
 22. Problembasert læring for studenter og lærere

  Problembasert læring for studenter og lærere

  Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer 3. utg.

  Roar C. Pettersen
  NOK 379
  In stock
 23. Profesjonelle barnesamtaler

  Profesjonelle barnesamtaler

  Å ta barn på alvor. 2. utgave

  Kari Marie Trøften Gamst
  Special Price NOK 351 Regular Price NOK 469
  In stock
 24. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  NOK 399
  In stock
 25. Miljøterapeuten

  Miljøterapeuten

  Mennesket som metode i miljøterapi

  Kjell Gustumhaugen Heine Steinkopf Eva Dønnestad
  NOK 269
  In stock
 26. Du og barnet

  Du og barnet

  Om å skape gode relasjoner med barn

  Elisabeth Løvlie Anne-Lise Løvlie Schibbye
  NOK 329
  In stock
 27. Oppvekst og psykologisk utvikling

  Oppvekst og psykologisk utvikling

  Innføring i psykologiske perspektiver. 2. utgave

  Liv Mette Gulbrandsen (ed.)
  NOK 569
  In stock
 28. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  NOK 299
  In stock
 29. Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

  Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

  Fra et tilknytningsteoretisk perspektiv

  António Barbosa da Silva May Bente Hagen Mona I. Thelle
  Special Price NOK 287 Regular Price NOK 369
  In stock
 30. Innføring i vernepleie

  Innføring i vernepleie

  Kunnskapsbasert praksis - grunnleggende arbeidsmodell

  Inger Nordlund Sølvi Linde Anne Thronsen
  NOK 329
  In stock
 31. De minste barnas stemme

  De minste barnas stemme

  Utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn

  Kristin Gudnor Furuholmen Mette Sund Sjøvold
  NOK 469
  In stock
 32. AART

  AART

  En metode for trening i sosial kompetanse

  Tutte Mitchell Olsen Knut Kornelius Gundersen Johannes Finne Børge Strømgren Bengt Daleflod
  NOK 449
  In stock
 33. Musikk, ungdom, deltakelse

  Musikk, ungdom, deltakelse

  musikk i forebyggende arbeid

  Viggo Krüger Astrid Strandbu
  NOK 319
  In stock
 34. Sosiale landskap og sosial kapital

  Sosiale landskap og sosial kapital

  Nettverk og nettverksforskning. 2. utgave

  Per Morten Schiefloe
  NOK 489
  In stock
 35. Demensguiden

  Demensguiden

  Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 3. utgave

  Kirsti Solheim
  NOK 499
  In stock
 36. Ansvar og etikk i miljøarbeid

  Ansvar og etikk i miljøarbeid

  En relasjonell tilnærming. 2.utgave

  Per Lorentzen
  NOK 379
  In stock
 37. Venner

  Venner

  en bok for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere

  Torill Heia Britt-Evy Westergård
  NOK 299
  In stock
 38. Forebygging og behandling av rusproblemer

  Forebygging og behandling av rusproblemer

  En innføring

  Reidar Hole
  NOK 359
  In stock
 39. Kommunikasjon og veiledning

  Kommunikasjon og veiledning

  En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori og historier fra veiledningspraksis. 2. utgave

  Inger Ulleberg
  NOK 359
  In stock
 40. Ledelse i helse- og sosialsektoren

  Ledelse i helse- og sosialsektoren

  3. utgave

  Tor Høst
  NOK 459
  In stock
Page
Loading... Loading...