Social Science Method

View as Grid List
per page
Set Descending Direction

46 products in the category Social Science Method

 1. Bli bedre i statistikk

  Bli bedre i statistikk

  Eksempler og eksamensoppgaver med løsningsforslag

  David Ruiz Banos Kristina Rognlien Dahl
  NOK 299
  Expected in sales 11/29/21
 2. Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?

  Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?

  En praktisk guide

  Mats Gøran Persson
  NOK 199
  Expected in sales 10/29/21
 3. Metoder i klasseromsforskning

  Metoder i klasseromsforskning

  Forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  Emilia Ingegerd Andersson-Bakken (ed.) Cecilie Dalland (ed.)
  NOK 449
 4. Livsfortellinger

  Livsfortellinger

  Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn

  Britt-Evy Westergård
  NOK 299
 5. Forstå, forklare, forandre

  Forstå, forklare, forandre

  Om design av samfunnsvitenskaplege forskningsprosjekt

  Oddbjørn Bukve
  NOK 399
 6. Den profesjonelle samtalen

  Den profesjonelle samtalen

  En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål

  Asbjørn Rachlew Geir-Egil Løken Svein Tore Bergestuen
  NOK 349
 7. Spillteori

  Spillteori

  En innføring. 2. utgave

  Jon Hovi
  NOK 299
 8. Den nye kultursosiologien

  Den nye kultursosiologien

  2. utgave

  Håkon Larsen
  NOK 299
 9. Dialoger med naturen

  Dialoger med naturen

  Etnografiske skisser fra Sápmi

  Jens-Ivar Nergård
  NOK 309
 10. Den kritiske fase

  Den kritiske fase

  Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973

  Arnfinn H. Midtbøen Aud Korbøl
  NOK 419
 11. Hvordan bruke teori?

  Hvordan bruke teori?

  Nyttige verktøy i kvalitativ analyse

  Lars E. F. Johannessen Tore Witsø Rafoss Erik Børve Rasmussen
  NOK 349
 12. Annerledestenkerne

  Annerledestenkerne

  Kreativitet i vitenskapens historie. 4. utgave

  Per Arne Bjørkum
  NOK 469
 13. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Med eksempler i STATA

  Tor Midtbø
  NOK 329
 14. Skapte virkeligheter

  Skapte virkeligheter

  Om produksjon og tolkning av kvalitative data, 2. utgave

  Erik Fossåskaret Tor Halfdan Aase
  NOK 419
 15. Analyse i kvalitative studier

  Analyse i kvalitative studier

  Den skrivende forskeren

  Vivi Nilssen
  NOK 449
 16. Stata

  Stata

  En entusiastisk innføring

  Tor Midtbø
  NOK 329
 17. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  NOK 349
 18. Research Alive

  Research Alive

  Exploring Generative Moments in Doing Qualitative Research

  Arne Carlsen Jane Dutton
  NOK 459
 19. Mål og mening

  Mål og mening

  Om feiltolking av meningsmålinger

  Ottar Hellevik
  NOK 439
 20. Usedvanlig kvalitativ forskning

  Usedvanlig kvalitativ forskning

  metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming

  Rikke Gürgens Gjærum (ed.)
  NOK 479
 21. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  NOK 509
 22. Metodene våre

  Metodene våre

  Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

  Dag Album (ed.) Karin Widerberg (ed.) Marianne Nordli Hansen (ed.)
  NOK 519
 23. hva er TILLIT

  hva er TILLIT

  Harald Grimen
  NOK 249
 24. Verdier og valg

  Verdier og valg

  - verdibasert beslutningsanalyse i praksis

  Fred Wenstøp Knut Lehre Seip
  NOK 459
 25. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Med eksempler i SPSS

  Tor Midtbø
  NOK 329
 26. Mellom nærhet og distanse

  Mellom nærhet og distanse

  Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utgave

  Pål Steinar Repstad
  NOK 379
 27. Metodevalg og metodebruk

  Metodevalg og metodebruk

  Metodevalg og metodebruk. 3. utgave

  Idar Magne Holme Bernt Krohn Solvang
  NOK 539
 28. Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Ragnvald Kalleberg Harriet Holter
  NOK 519
 29. Utredningsmetodikk

  Utredningsmetodikk

  hvordan skrive en utredning til glede for både deg selv og andre

  Sigurd V Troye Kjell Grønhaug
  NOK 299
 30. Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Ottar Hellevik
  NOK 399
Loading... Loading...