Social Science Method

View as Grid List
per page
Set Descending Direction

45 products in the category Social Science Method

 1. Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?

  Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?

  En praktisk guide

  Mats Persson
  NOK 199
  Expected in sales 10/13/21
 2. Metoder i klasseromsforskning

  Metoder i klasseromsforskning

  Forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  Emilia Ingegerd Andersson-Bakken (ed.) Cecilie Dalland (ed.)
  NOK 449
  Expected in sales 9/27/21
 3. Livsfortellinger

  Livsfortellinger

  Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn

  Britt-Evy Westergård
  NOK 299
 4. Forstå, forklare, forandre

  Forstå, forklare, forandre

  Om design av samfunnsvitenskaplege forskningsprosjekt

  Oddbjørn Bukve
  NOK 399
 5. Den profesjonelle samtalen

  Den profesjonelle samtalen

  En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål

  Asbjørn Rachlew Geir-Egil Løken Svein Tore Bergestuen
  NOK 349
 6. Spillteori

  Spillteori

  En innføring. 2. utgave

  Jon Hovi
  NOK 299
 7. Den nye kultursosiologien

  Den nye kultursosiologien

  2. utgave

  Håkon Larsen
  NOK 299
 8. Dialoger med naturen

  Dialoger med naturen

  Etnografiske skisser fra Sápmi

  Jens-Ivar Nergård
  NOK 309
 9. Den kritiske fase

  Den kritiske fase

  Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973

  Arnfinn H. Midtbøen Aud Korbøl
  NOK 419
 10. Hvordan bruke teori?

  Hvordan bruke teori?

  Nyttige verktøy i kvalitativ analyse

  Lars E. F. Johannessen Tore Witsø Rafoss Erik Børve Rasmussen
  NOK 349
 11. Annerledestenkerne

  Annerledestenkerne

  Kreativitet i vitenskapens historie. 4. utgave

  Per Arne Bjørkum
  NOK 469
 12. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Med eksempler i STATA

  Tor Midtbø
  NOK 329
 13. Skapte virkeligheter

  Skapte virkeligheter

  Om produksjon og tolkning av kvalitative data, 2. utgave

  Erik Fossåskaret Tor Halfdan Aase
  NOK 419
 14. Analyse i kvalitative studier

  Analyse i kvalitative studier

  Den skrivende forskeren

  Vivi Nilssen
  NOK 449
 15. Stata

  Stata

  En entusiastisk innføring

  Tor Midtbø
  NOK 329
 16. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  NOK 349
 17. Research Alive

  Research Alive

  Exploring Generative Moments in Doing Qualitative Research

  Arne Carlsen Jane Dutton
  NOK 459
 18. Mål og mening

  Mål og mening

  Om feiltolking av meningsmålinger

  Ottar Hellevik
  NOK 439
 19. Usedvanlig kvalitativ forskning

  Usedvanlig kvalitativ forskning

  metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming

  Rikke Gürgens Gjærum (ed.)
  NOK 479
 20. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  NOK 509
 21. Metodene våre

  Metodene våre

  Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

  Dag Album (ed.) Karin Widerberg (ed.) Marianne Nordli Hansen (ed.)
  NOK 519
 22. hva er TILLIT

  hva er TILLIT

  Harald Grimen
  NOK 249
 23. Verdier og valg

  Verdier og valg

  - verdibasert beslutningsanalyse i praksis

  Fred Wenstøp Knut Lehre Seip
  NOK 459
 24. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Med eksempler i SPSS

  Tor Midtbø
  NOK 329
 25. Mellom nærhet og distanse

  Mellom nærhet og distanse

  Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utgave

  Pål Repstad
  NOK 379
 26. Metodevalg og metodebruk

  Metodevalg og metodebruk

  Metodevalg og metodebruk. 3. utgave

  Idar Magne Holme Bernt Krohn Solvang
  NOK 539
 27. Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Ragnvald Kalleberg Harriet Holter
  NOK 519
 28. Utredningsmetodikk

  Utredningsmetodikk

  hvordan skrive en utredning til glede for både deg selv og andre

  Sigurd V Troye Kjell Grønhaug
  NOK 299
 29. Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Ottar Hellevik
  NOK 399
Loading... Loading...