School and Education

View as Grid List
Download PDF catalog
per page
Set Descending Direction

334 products in the category School and Education

 1. Prestasjonshjelp

  Prestasjonshjelp

  - hvordan gjøre andre gode?

  Jan Spurkeland
  NOK 419
 2. hva er PEDAGOGIKK

  hva er PEDAGOGIKK

  Gunn Imsen
  Special Price NOK 187 Regular Price NOK 249
 3. Fortiden i nåtiden

  Fortiden i nåtiden

  Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie

  Claudia Lenz Trond Risto Nilssen
  NOK 469
 4. Rektor som leder og sjef

  Rektor som leder og sjef

  Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen

  Eli Ottesen (ed.) Jorunn Møller (ed.)
  NOK 519
 5. Religionsundervisning og mangfold

  Religionsundervisning og mangfold

  Rom for læring i religion, livssyn og etikk

  Geir Skeie (ed.)
  NOK 329
 6. Eleven som aktør

  Eleven som aktør

  Fokus på elevens dannelse og handlinger i skolen, 2. utgave

  Thomas Nordahl
  NOK 399
 7. Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster

  Barns tekstpraksis

  Elise Seip Tønnessen (ed.)
  NOK 489
 8. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  NOK 439
 9. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  NOK 419
 10. Drama i barnehagen

  Drama i barnehagen

  3. utgave

  Aud Berggraf Sæbø
  NOK 469
 11. Etnisk mangfold i skolen

  Etnisk mangfold i skolen

  Det sakkyndige blikket. 2. utgave

  Joron Pihl
  NOK 479
 12. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  NOK 479
 13. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  NOK 509
 14. Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

  Britt Unni Wilhelmsen (ed.) Asle Holthe (ed.)
  NOK 439
 15. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  NOK 359
 16. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  NOK 489
 17. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  NOK 449
 18. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  NOK 389
 19. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Øivind Fuglerud Ada Ingrid Engebrigtsen
  NOK 399
 20. Lektor - adjunkt - lærer

  Lektor - adjunkt - lærer

  Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave

  Henrik Fladmoe Rolf Mikkelsen
  NOK 559
 21. Læreplan

  Læreplan

  i et forskningsperspektiv

  Erling Lars Dale (ed.)
  NOK 479
 22. Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

  Inger Bergkastet Lasse Dahl Kjetil Andreas Hansen
  NOK 409
 23. Norskdidaktikk

  Norskdidaktikk

  Ei grunnbok. 3. utgave

  Jon Smidt (ed.)
  NOK 549
 24. Hvordan utrede andre?

  Hvordan utrede andre?

  - en innføring i utredningsmetode for spesialpedagoger og sosialarbeidere

  Joar Tranøy
  NOK 239
 25. Språkdidaktikk for norsklærere

  Språkdidaktikk for norsklærere

  - mangfold av språk og tekster i undervisningen

  Ingebjørg Tonne (ed.) Mette Elisabeth Nergård (ed.)
  NOK 439
 26. Jeg er noe helt spesielt!

  Jeg er noe helt spesielt!

  Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom

  Peter Vermeulen
  NOK 449
 27. Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  ... eller "Snipp snapp snute, så var fortellingen ute og tipp tapp tynne, nå kan du begynne"

  Heidi Dahlsveen
  NOK 459
 28. Profesjonelle dialoger

  Profesjonelle dialoger

  Coaching og relasjonstenking i skolen

  Pål Riis Jan Georg Kristiansen
  NOK 479
 29. Dialogar om tekst

  Dialogar om tekst

  Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget

  Anne Håland Rutt Trøite Lorentzen Oddny F. Raugstad (il.)
  NOK 439
 30. Mappevurdering

  Mappevurdering

  Håndbok for læreren

  Eva Michaelsen Randi Ottesen Johansen
  NOK 419
 31. Utdanning, styring og marked

  Utdanning, styring og marked

  Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. 2. utgave

  Gustav E. Karlsen
  NOK 509
 32. Læringsstrategier

  Læringsstrategier

  Søkelys på lærernes praksis

  Are Turmo (ed.) Eyvind Elstad (ed.)
  NOK 509
 33. Rom for handling

  Rom for handling

  Organisasjonslæring i skolen. 3. utgave

  Lars Helle
  NOK 499
 34. Moderne jenter

  Moderne jenter

  Tre generasjoner på vei

  Harriet Bjerrum Nielsen Monica Rudberg
  NOK 469
 35. Krisepedagogikk

  Krisepedagogikk

  Hjelp til barn og ungdom i krise

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  NOK 439
 36. Språket som mening

  Språket som mening

  Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere

  Eva Maagerø
  NOK 419
 37. Erstatt aggresjonen

  Erstatt aggresjonen

  Aggresion Replacement Training og Positive Atferds og Støttetiltak

  Luke Moynahan Børge Strømgren Knut Kornelius Gundersen
  NOK 519
 38. Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  grunnbok i aktivitetsfag

  Reidar Säfvenbom
  NOK 499
Loading... Loading...