View as Grid List
per page
Set Descending Direction

182 products in the category Pedagogy

 1. Utdanning for bærekraftig utvikling

  Utdanning for bærekraftig utvikling

  2. utgave

  Astrid T. Sinnes
  NOK 399
  Expected in sales 8/15/21
 2. Metoder i klasseromsforskning

  Metoder i klasseromsforskning

  Forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  Cecilie Dalland (ed.) Emilia Ingegerd Andersson-Bakken (ed.)
  NOK 449
  Expected in sales 7/30/21
 3. Masteroppgaven i samfunnsfag

  Masteroppgaven i samfunnsfag

  en håndbok for lærerstudenter

  Henrik Edgren Merethe Roos Kari Nordberg
  NOK 389
  Expected in sales 7/20/21
 4. Nysgjerrighet

  Nysgjerrighet

  Dybdelæring i informasjonssamfunnet

  Markus Lindholm
  NOK 349
  Expected in sales 5/28/21
 5. Hvordan forstå fordommer

  Hvordan forstå fordommer

  Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn

  Reidun Faye (ed.) Eva Mila Lindhardt (ed.) Bodil Ravneberg (ed.) Vibeke Solbue (ed.)
  NOK 499
  Expected in sales 5/25/21
 6. Vurdering uten prøver

  Vurdering uten prøver

  Fagfornyelsen fra en lektors ståsted

  Nils Håkon Nordberg
  NOK 349
  Expected in sales 4/12/21
 7. Forstå elevene

  Forstå elevene

  Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?

  Karl Jacobsen Tove Anita Fiskum
  NOK 329
 8. Pedagogisk nærvær

  Pedagogisk nærvær

  Skolen som inkluderingsarena og risikosone

  Anne-Lise Arnesen
  NOK 379
 9. Ungdom i oppvekst og utdanning

  Ungdom i oppvekst og utdanning

  Mening og håndterbarhet før og nå

  Heidun Oldervik Ellen Saur
  NOK 359
 10. Foreldre og fagfolk

  Foreldre og fagfolk

  3. utgave

  Ingerid Bø
  NOK 339
 11. Det store skolespranget

  Det store skolespranget

  - for mer læring, mening, mestring og innsats

  Alexander Meyer
  NOK 429
 12. Lærerens verden

  Lærerens verden

  Innføring i generell didaktikk, 6.utgave

  Gunn Imsen
  NOK 559
 13. Superhjernen

  Superhjernen

  De beste strategiene for læring

  Olav Schewe Barbara Oakley
  Special Price NOK 262 Regular Price NOK 299
 14. Opplæring til selvstendighet

  Opplæring til selvstendighet

  Et sosialt kognitivt perspektiv

  Cecilie Skaalvik Marit Uthus
  NOK 319
 15. Elevens verden

  Elevens verden

  Innføring i pedagogisk psykologi, 6.utgave

  Gunn Imsen
  NOK 599
 16. Skikket for yrket?

  Skikket for yrket?

  Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger

  Kari Kildahl (ed.)
  NOK 349
 17. Fair play

  Fair play

  - et dydsetisk perspektiv på idretten

  Ove Olsen Sæle
  NOK 343
 18. Improvisasjon i klasserommet

  Improvisasjon i klasserommet

  Frigjør superkraften

  Jørgen Moltubak
  NOK 329
 19. Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

  Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

  En emosjonsfokusert tilnærming. 2. utgave

  Øyvind Fallmyr
  NOK 439
 20. Skaperglede, engasjement og utforskertrang

  Skaperglede, engasjement og utforskertrang

  Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet

  Kristine Høeg Karlsen (ed.) Gunhild Brænne Bjørnstad (ed.)
  NOK 449
 21. Generasjon prestasjon

  Generasjon prestasjon

  Hva er det som feiler oss?

  Ole Jacob Madsen
  NOK 349
 22. Nærvær og profesjonalitet i skolen

  Nærvær og profesjonalitet i skolen

  - tydelig og likeverdig undervisningspraksis

  Bjørn O. Larssen Bodil Alice Kroken
  NOK 349
 23. Skolen som læringsarena

  Skolen som læringsarena

  Selvoppfatning, motivasjon og læring, 3.utgave

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  NOK 489
 24. Å falle mellom to stoler

  Å falle mellom to stoler

  Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole

  Heidi Omdal (ed.) Ragnar Thygesen (ed.)
  NOK 349
 25. Barnet og de andre

  Barnet og de andre

  Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 5. utgave

  Inge Bø
  NOK 489
 26. De pedagogiske kvalitetene

  De pedagogiske kvalitetene

  Løfterike muligheter for barn og unge

  Edvard Befring
  NOK 359
 27. God leseopplæring med nasjonale prøver

  God leseopplæring med nasjonale prøver

  Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

  Astrid Roe Jostein Andresen Ryen Cecilie Weyergang
  NOK 329
 28. Praksislæreren

  Praksislæreren

  2.utgave

  Vivi Nilssen
  NOK 399
 29. Utvikling

  Utvikling

  Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap

  Dion Sommer
  NOK 349
 30. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  En metodebok for lærere, studenter og forskere. 2.utgave

  May Britt Postholm Torill Moen
  NOK 289
 31. Læreres kollegasamtaler

  Læreres kollegasamtaler

  Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning

  Edel Karin Kvam
  NOK 319
 32. Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Nasjonale og internasjonale perspektiver

  Kari Smith Marit Ulvik
  NOK 469
Page
Loading... Loading...