View as Grid List
per page
Set Descending Direction

170 products in the category Pedagogy

 1. Det store skolespranget

  Det store skolespranget

  - for mer læring, mening, mestring og innsats

  Alexander Meyer
  NOK 429
 2. Lærerens verden

  Lærerens verden

  Innføring i generell didaktikk, 6.utgave

  Gunn Imsen
  NOK 559
 3. Opplæring til selvstendighet

  Opplæring til selvstendighet

  Et sosialt kognitivt perspektiv

  Cecilie Skaalvik Marit Uthus
  NOK 319
 4. Elevens verden

  Elevens verden

  Innføring i pedagogisk psykologi, 6.utgave

  Gunn Imsen
  NOK 599
 5. Skikket for yrket?

  Skikket for yrket?

  Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger

  Kari Kildahl (ed.)
  NOK 349
 6. Improvisasjon i klasserommet

  Improvisasjon i klasserommet

  Frigjør superkraften

  Jørgen Moltubak
  NOK 329
 7. Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

  Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

  En emosjonsfokusert tilnærming. 2. utgave

  Øyvind Fallmyr
  NOK 439
 8. Skaperglede, engasjement og utforskertrang

  Skaperglede, engasjement og utforskertrang

  Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet

  Gunhild Brænne Bjørnstad (ed.) Kristine Høeg Karlsen (ed.)
  NOK 429
 9. Generasjon prestasjon

  Generasjon prestasjon

  Hva er det som feiler oss?

  Ole Jacob Madsen
  NOK 349
 10. Nærvær og profesjonalitet i skolen

  Nærvær og profesjonalitet i skolen

  - tydelig og likeverdig undervisningspraksis

  Bjørn O. Larssen Bodil Alice Kroken
  NOK 339
 11. Skolen som læringsarena

  Skolen som læringsarena

  Selvoppfatning, motivasjon og læring, 3.utgave

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  NOK 469
 12. Å falle mellom to stoler

  Å falle mellom to stoler

  Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole

  Heidi Omdal (ed.) Ragnar Thygesen (ed.)
  NOK 369
 13. Barnet og de andre

  Barnet og de andre

  Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 5. utgave

  Inge Bø
  NOK 469
 14. De pedagogiske kvalitetene

  De pedagogiske kvalitetene

  Løfterike muligheter for barn og unge

  Edvard Befring
  NOK 349
 15. God leseopplæring med nasjonale prøver

  God leseopplæring med nasjonale prøver

  Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

  Astrid Roe Jostein Andresen Ryen Cecilie Weyergang
  NOK 319
 16. Praksislæreren

  Praksislæreren

  2.utgave

  Vivi Nilssen
  NOK 379
 17. Utvikling

  Utvikling

  Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap

  Dion Sommer
  NOK 339
 18. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  En metodebok for lærere, studenter og forskere. 2.utgave

  May Britt Postholm Torill Moen
  NOK 279
 19. Læreres kollegasamtaler

  Læreres kollegasamtaler

  Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning

  Edel Karin Kvam
  NOK 309
 20. Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Nasjonale og internasjonale perspektiver

  Kari Smith Marit Ulvik
  NOK 449
 21. Pedagogisk mangfold

  Pedagogisk mangfold

  - i et samfunnsperspektiv

  Vivian D. Haugen Gerd Stølen
  NOK 469
 22. Den brysomme profesjonaliteten

  Den brysomme profesjonaliteten

  Om skjønnsutøvelse og styring

  Jens Garbo Vidar Raugland
  NOK 319
 23. Metoden Gjort Lært Lurt

  Metoden Gjort Lært Lurt

  - og flere nye verktøy for skolens læringsarbeid

  Tom Tiller Oskar Gedda Olivia Jørgensen (il.)
  NOK 319
 24. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  NOK 399
 25. Kulturarven i skolen

  Kulturarven i skolen

  Felleskultur og elevmangfold

  Else Marie Halvorsen
  NOK 369
 26. Norsk lærebokhistorie

  Norsk lærebokhistorie

  Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013

  Norunn Askeland Dagrun Skjelbred Bente Aamotsbakken Eva Maagerø
  NOK 539
 27. Jakten på den gode skole

  Jakten på den gode skole

  Utdanningshistorie for lærere

  Vegard Kvam
  NOK 389
 28. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  NOK 299
 29. Oppgaveskrivingens ABC

  Oppgaveskrivingens ABC

  veileder og førstehjelp for bachelorstudenter, 2. utgave

  Roar C. Pettersen
  NOK 339
 30. Relasjoner i pedagogikken

  Relasjoner i pedagogikken

  I lys av Baumans teorier

  Mirjam Harkestad Olsen (ed.)
  NOK 299
 31. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  NOK 299
Page
Loading... Loading...