View as Grid List
per page
Set Descending Direction

269 products in the category Pedagogy

 1. Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt skjønn

  Statistikk, kunstig intelligens og profesjonelt skjønn

  Om ulike former for kunnskaping

  Thomas Dahl
  NOK 359
  Expected in sales 2/11/22
 2. Skolen som læringsarena

  Skolen som læringsarena

  Selvoppfatning, motivasjon, læring og livsmestring. 4. utgave

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  NOK 489
 3. Rom for magisk læring?

  Rom for magisk læring?

  En analyse av læreplanen LK20

  Svein-Erik Andreassen Tom Tiller
  NOK 319
 4. Tverrfaglig dybdelæring

  Tverrfaglig dybdelæring

  Om og for demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring

  Theo Koritzinsky
  NOK 359
 5. Nysgjerrighet

  Nysgjerrighet

  Dybdelæring i informasjonssamfunnet

  Markus Lindholm
  NOK 349
 6. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  NOK 399
 7. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  NOK 429
 8. Fortsatt en vei å gå

  Fortsatt en vei å gå

  Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2012

  Marit Kjærnsli Rolf Vegar Olsen
  NOK 359
 9. Pedagogisk ordbok

  Pedagogisk ordbok

  Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. 3. utgave

  Lars Helle Inge Bø
  NOK 389
 10. 1.-7. trinn

  1.-7. trinn

  Pedagogikk og elevkunnskap

  Lars Helle
  NOK 389
 11. Kvalitet i norsk skole

  Kvalitet i norsk skole

  Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning

  Marit Kjærnsli (ed.) Rolf Vegar Olsen (ed.) Therese Nerheim Hopfenbeck (ed.)
  NOK 419
 12. Vurdering uten prøver

  Vurdering uten prøver

  Fagfornyelsen fra en lektors ståsted

  Nils Håkon Nordberg
  NOK 349
 13. Mobbingens psykologi

  Mobbingens psykologi

  Hva kan skolen gjøre?. 2. utgave

  Erling Roland
  NOK 319
 14. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  NOK 369
 15. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  NOK 409
 16. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  NOK 349
 17. Med himmelen som tak

  Med himmelen som tak

  Barns skapende lek utendørs. 3.utgave

  Ellen Holst Buaas
  NOK 209
 18. Forstå elevene

  Forstå elevene

  Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?

  Karl Henry Jacobsen Tove Anita Fiskum
  NOK 329
 19. Pedagogisk nærvær

  Pedagogisk nærvær

  Skolen som inkluderingsarena og risikosone

  Anne-Lise Arnesen
  NOK 389
 20. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  NOK 269
 21. Skolen som arbeidsplass

  Skolen som arbeidsplass

  Trivsel, mestring og utfordringer

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  NOK 389
 22. Sirkelen sluttes

  Sirkelen sluttes

  Bevisstgjøring og endring i formidling av musikk

  Bud Beyer
  NOK 319
 23. Pedagogikk, politikk og etikk

  Pedagogikk, politikk og etikk

  Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole

  Cecilie Haugen (ed.) Tine Arntzen Hestbek (ed.)
  NOK 419
 24. Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?

  Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?

  Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre

  Ingerid Bø
  NOK 239
 25. Lesing, lekser og læring

  Lesing, lekser og læring

  Tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen

  Stein Laugerud Bente Aamotsbakken Norunn Askeland
  NOK 349
 26. Forskjeller i klassen

  Forskjeller i klassen

  Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen

  Harriet Bjerrum Nielsen (ed.)
  NOK 359
 27. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  NOK 239
 28. Ungdom i oppvekst og utdanning

  Ungdom i oppvekst og utdanning

  Mening og håndterbarhet før og nå

  Heidun Oldervik Ellen Saur
  NOK 369
Page
Loading... Loading...