Samfunnsvitenskap

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

535 produkter i kategorien Samfunnsvitenskap

 1. Modernisering i barnevernet

  Modernisering i barnevernet

  ideologi, kontekst og kompetanse

  Graham Clifford Willy Lichtwarck
  kr 399
 2. Tjenester som treffer

  Tjenester som treffer

  Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor?

  Kristian Aasbrenn
  kr 399
 3. Det regulerte arbeidsmiljø

  Det regulerte arbeidsmiljø

  Implementering av HMS i et differensiert organisasjonslandskap

  Geir R. Karlsen
  kr 449
 4. Velferdens grenser

  Velferdens grenser

  Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010

  Anniken Hagelund Grete Brochmann
  kr 599
 5. Klassebilder

  Klassebilder

  Ulikhet og sosial mobilitet i Norge

  Kenneth Dahlgren (red.) Jørn Ljunggren (red.)
  kr 529
 6. Samfunn

  Samfunn

  Thomas Hylland Eriksen
  kr 399
 7. Det nye Kina

  Det nye Kina

  Kinesisk handel, kultur og politikk. 2. utgave

  Henning Kristoffersen
  kr 379
 8. Usedvanlig kvalitativ forskning

  Usedvanlig kvalitativ forskning

  metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming

  Rikke Gürgens Gjærum (red.)
  kr 479
 9. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 529
 10. Det zoologiske mangfoldet

  Det zoologiske mangfoldet

  Dyregruppenes systematikk, bygning og levevis, 3. utgave

  Eline Benestad Hågvar
  kr 619
 11. Metodene våre

  Metodene våre

  Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

  Dag Album (red.) Karin Widerberg (red.) Marianne Nordli Hansen (red.)
  kr 529
 12. hva er KRIG

  hva er KRIG

  Øyvind Østerud
  kr 249
 13. Politisk tenkning

  Politisk tenkning

  3. utgave

  Knut Midgaard Raino Malnes
  kr 579
 14. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Øivind Fuglerud Ada Ingrid Engebrigtsen
  kr 339
 15. Ekte Lykke

  Ekte Lykke

  positiv psykologi i praksis

  Martin Seligman
  kr 429
 16. Organisasjonsteori

  Organisasjonsteori

  Fra argument og motargument til kunnskap

  Jon Aarum Andersen
  kr 549
 17. Barn

  Barn

  Knut Haanes
  kr 589
 18. hva er TILLIT

  hva er TILLIT

  Harald Grimen
  kr 249
 19. Sex og religion

  Sex og religion

  Fra jomfruball til hellig homosex

  Dag Øistein Endsjø
  kr 349
 20. Verdier og valg

  Verdier og valg

  - verdibasert beslutningsanalyse i praksis

  Fred Wenstøp Knut Lehre Seip
  kr 449
 21. Hjernen er alene

  Hjernen er alene

  Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning

  Johan Christensen (red.) Bent Sofus Tranøy (red.) Bjørn Lescher-Nuland (red.)
  kr 509
 22. Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

  Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

  En innføring i analytisk mikroøkonomi

  Jon Vislie Steinar Strøm
  kr 589
 23. Fattigdommens dynamikk

  Fattigdommens dynamikk

  perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet

  Ivan Harsløf Sissel Seim
  kr 539
 24. Samfunnsliv

  Samfunnsliv

  Innføring i sosiologiske tenkemåter. 2. utgave

  Willy Martinussen
  kr 559
 25. Gendertelling in Organizations

  Gendertelling in Organizations

  Narratives from male-dominated environments

  Barbara Poggio Silvia Gherardi
  kr 399
 26. Work, oil and welfare

  Work, oil and welfare

  the welfare state in Norway

  Knut Halvorsen Steinar Stjernø
  kr 379
 27. Kulturpolitikk er kunst

  Kulturpolitikk er kunst

  Jan Grund
  kr 429
 28. Globalisering

  Globalisering

  Åtte nøkkelbegreper

  Thomas Hylland Eriksen
  kr 429
 29. Kommunikasjonssamfunnet

  Kommunikasjonssamfunnet

  Moral, praksis og digital teknologi

  Hendrik Spilker (red.) Nora Levold (red.)
  kr 399
 30. hva er GEOGRAFI

  hva er GEOGRAFI

  Arild Holt-Jensen
  kr 249
 31. Trender og Translasjoner

  Trender og Translasjoner

  - Ideer som former det 21. århundrets organisasjon

  Kjell Arne Røvik
  kr 579
 32. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Med eksempler i SPSS

  Tor Midtbø
  kr 339
 33. Mellom nærhet og distanse

  Mellom nærhet og distanse

  Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utgave

  Pål Steinar Repstad
  kr 379
 34. Demokratisk fellesskap

  Demokratisk fellesskap

  Politisk inkludering og etnisk mobilisering

  Jon Rogstad
  kr 419
 35. Kvinners helse på spill

  Kvinners helse på spill

  - et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort

  Berit Austveg
  kr 399
 36. hva er INNVANDRING

  hva er INNVANDRING

  Grete Brochmann
  kr 249
 37. Machiavelli

  Machiavelli

  Reven i hønsegården

  Trond Berg Eriksen
  kr 499
Oppdaterer... Oppdaterer...