Samfunnsvitenskap

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

354 produkter i kategorien Samfunnsvitenskap

 1. Rettsøkonomi for fornybare ressurser

  Rettsøkonomi for fornybare ressurser

  Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser

  Peter Ørebech Torbjørn Trondsen
  kr 519
 2. Religiøse ledere

  Religiøse ledere

  Makt og avmakt i norske trossamfunn

  Berit Thorbjørnsrud (red.) Cora Alexa Døving (red.)
  kr 379
 3. Strategi

  Strategi

  Mellom vitenskap, intuisjon og etikk

  Sverre Diesen (red.)
  kr 349
 4. Against the Grain

  Against the Grain

  Advances in Postcolonial Organization Studies

  Anshuman Prasad
  kr 559
 5. MAT/VITEN

  MAT/VITEN

  Tekster fra kunnskapens kjøkken

  Iver B. Neumann (red.) Thomas Ugelvik (red.)
  kr 419
 6. Nordic Elite Sport

  Nordic Elite Sport

  Same ambitions - different tracks

  Lars Tore Ronglan Svein S. Andersen
  kr 459
 7. Substans og framtreden

  Substans og framtreden

  Omdømmehåndtering i offentlig sektor

  Haldor Byrkjeflot (red.) Arild Wæraas (red.) Svein Ivar Angell (red.)
  kr 459
 8. Energirikdommens paradokser

  Energirikdommens paradokser

  Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling

  Olav Wicken (red.) Jens Hanson (red.) Sjur Kasa (red.)
  kr 449
 9. I bakvendtland

  I bakvendtland

  - kriminelle liv

  Inger-Lise Lien
  kr 339
 10. Fangenes friheter

  Fangenes friheter

  Makt og motstand i et norsk fengsel

  Thomas Ugelvik
  kr 519
 11. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  kr 339
 12. Research Alive

  Research Alive

  Exploring Generative Moments in Doing Qualitative Research

  Arne Carlsen Jane Dutton
  kr 449
 13. Mål og mening

  Mål og mening

  Om feiltolking av meningsmålinger

  Ottar Hellevik
  kr 419
 14. The Origins of the «Regime of Goodness»

  The Origins of the «Regime of Goodness»

  Remapping the Cultural History of Norway

  Nina Witoszek
  kr 419
 15. Det folk vil ha

  Det folk vil ha

  Religion og populærkultur

  Dag Øistein Endsjø Liv Ingeborg Lied
  kr 379
 16. Kultur og hverdagsliv

  Kultur og hverdagsliv

  på sporet av det moderne Norge

  Marianne Gullestad
  kr 399
 17. Barn som samfunnsborgere

  Barn som samfunnsborgere

  til barnets beste?

  Anne Trine Kjørholt (red.)
  kr 449
 18. Små nøkler - store dører

  Små nøkler - store dører

  Invitasjon til sosiologi

  Hans Erik Næss
  kr 409
 19. Grunnlov og styreform

  Grunnlov og styreform

  Norge 1814-2010

  Trond Nordby
  kr 379
 20. Religion i dagens Norge

  Religion i dagens Norge

  Mellom sekularisering og sakralisering

  Ulla Schmidt (red.) Pål Ketil Botvar (red.)
  kr 399
 21. Chaos theory and the Larrikin Princip

  Chaos theory and the Larrikin Princip

  Working with organisations in a Neo-Liberal world

  Bob Hodge Fernanda Duarte Gabriela Coronado Gregory Teal
  kr 409
 22. Modernisering i barnevernet

  Modernisering i barnevernet

  ideologi, kontekst og kompetanse

  Graham Clifford Willy Lichtwarck
  kr 369
 23. Tjenester som treffer

  Tjenester som treffer

  Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor?

  Kristian Aasbrenn
  kr 359
 24. Det regulerte arbeidsmiljø

  Det regulerte arbeidsmiljø

  Implementering av HMS i et differensiert organisasjonslandskap

  Geir R. Karlsen
  kr 449
 25. Velferdens grenser

  Velferdens grenser

  Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010

  Anniken Hagelund Grete Brochmann
  kr 549
 26. Klassebilder

  Klassebilder

  Ulikhet og sosial mobilitet i Norge

  Kenneth Dahlgren (red.) Jørn Ljunggren (red.)
  kr 499
 27. Samfunn

  Samfunn

  Thomas Hylland Eriksen
  kr 369
 28. Små steder - store spørsmål

  Små steder - store spørsmål

  Innføring i sosialantropologi, 3. utgave

  Thomas Hylland Eriksen
  kr 519
 29. Det nye Kina

  Det nye Kina

  Kinesisk handel, kultur og politikk. 2. utgave

  Henning Kristoffersen
  kr 349
 30. En fremmed på benken

  En fremmed på benken

  Essays

  Willy Pedersen
  kr 319
 31. Usedvanlig kvalitativ forskning

  Usedvanlig kvalitativ forskning

  metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming

  Rikke Gürgens Gjærum (red.)
  kr 479
 32. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 489
 33. Det zoologiske mangfoldet

  Det zoologiske mangfoldet

  Dyregruppenes systematikk, bygning og levevis, 3. utgave

  Eline Benestad Hågvar
  kr 599
 34. Metodene våre

  Metodene våre

  Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

  Dag Album (red.) Karin Widerberg (red.) Marianne Nordli Hansen (red.)
  kr 499
 35. Politisk tenkning

  Politisk tenkning

  3. utgave

  Knut Midgaard Raino Malnes
  kr 539
 36. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Øivind Fuglerud Ada Ingrid Engebrigtsen
  kr 399
 37. Ekte Lykke

  Ekte Lykke

  positiv psykologi i praksis

  Martin Seligman
  kr 399
 38. Organisasjonsteori

  Organisasjonsteori

  Fra argument og motargument til kunnskap

  Jon Aarum Andersen
  kr 549
 39. Barn

  Barn

  Knut Haanes
  kr 549
 40. Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere

  Multivariate analysemetoder for samfunnsvitere

  Med eksempler i SPSS

  Sten-Erik Clausen
  kr 299
Oppdaterer... Oppdaterer...