Samfunnsvitenskapelig metode

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

66 produkter i kategorien Samfunnsvitenskapelig metode

 1. Bli bedre i statistikk

  Bli bedre i statistikk

  Eksempler og eksamensoppgaver med løsningsforslag

  David Ruiz Banos Kristina Rognlien Dahl
  kr 299
 2. Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?

  Hvordan skrive en litteraturgjennomgang?

  En praktisk guide

  Mats Persson
  kr 199
 3. Livsfortellinger

  Livsfortellinger

  Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn

  Britt-Evy Westergård
  kr 299
 4. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 409
 5. Metodene våre

  Metodene våre

  Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

  Dag Album (red.) Karin Widerberg (red.) Marianne Nordli Hansen (red.)
  kr 419
 6. Forstå, forklare, forandre

  Forstå, forklare, forandre

  Om design av samfunnsvitenskaplege forskningsprosjekt

  Oddbjørn Bukve
  kr 399
 7. Mål og mening

  Mål og mening

  Om feiltolking av meningsmålinger

  Ottar Hellevik
  kr 339
 8. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  kr 269
 9. Den profesjonelle samtalen

  Den profesjonelle samtalen

  En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål

  Asbjørn Rachlew Geir-Egil Løken Svein Tore Bergestuen
  kr 359
 10. Skapte virkeligheter

  Skapte virkeligheter

  Om produksjon og tolkning av kvalitative data, 2. utgave

  Erik Fossåskaret Tor Halfdan Aase
  kr 319
 11. Annerledestenkerne

  Annerledestenkerne

  Kreativitet i vitenskapens historie. 4. utgave

  Per Arne Bjørkum
  kr 359
 12. Hvordan bruke teori?

  Hvordan bruke teori?

  Nyttige verktøy i kvalitativ analyse

  Lars E. F. Johannessen Tore Witsø Rafoss Erik Børve Rasmussen
  kr 263
 13. Mellom nærhet og distanse

  Mellom nærhet og distanse

  Kvalitative metoder i samfunnsfag. 4. utgave

  Pål Steinar Repstad
  kr 303
 14. Stata

  Stata

  En entusiastisk innføring

  Tor Midtbø
  kr 255
 15. Spillteori

  Spillteori

  En innføring. 2. utgave

  Jon Hovi
  kr 239
 16. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Med eksempler i STATA

  Tor Midtbø
  kr 259
 17. Forstå, forklare, forandre

  Forstå, forklare, forandre

  Om design av samfunnsvitskaplege forskingsprosjekt

  Oddbjørn Bukve
  kr 319
 18. Den nye kultursosiologien

  Den nye kultursosiologien

  2. utgave

  Håkon Larsen
  kr 299
 19. Dialoger med naturen

  Dialoger med naturen

  Etnografiske skisser fra Sápmi

  Jens-Ivar Nergård
  kr 319
 20. Sosial kontroll

  Sosial kontroll

  Thomas Ugelvik
  kr 369
 21. Den kritiske fase

  Den kritiske fase

  Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973

  Arnfinn H. Midtbøen Aud Korbøl
  kr 429
 22. Analyse i kvalitative studier

  Analyse i kvalitative studier

  Den skrivende forskeren

  Vivi Nilssen
  kr 459
 23. Research Alive

  Research Alive

  Exploring Generative Moments in Doing Qualitative Research

  Arne Carlsen Jane Dutton
  kr 459
 24. Usedvanlig kvalitativ forskning

  Usedvanlig kvalitativ forskning

  metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming

  Rikke Gürgens Gjærum (red.)
  kr 479
 25. hva er TILLIT

  hva er TILLIT

  Harald Grimen
  kr 249
 26. Verdier og valg

  Verdier og valg

  - verdibasert beslutningsanalyse i praksis

  Fred Wenstøp Knut Lehre Seip
  kr 449
 27. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Regresjonsanalyse for samfunnsvitere

  Med eksempler i SPSS

  Tor Midtbø
  kr 339
 28. Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt

  Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt

  En alternativ lærebok

  Karin Widerberg
  kr 429
 29. Metodevalg og metodebruk

  Metodevalg og metodebruk

  Metodevalg og metodebruk. 3. utgave

  Idar Magne Holme Bernt Krohn Solvang
  kr 539
 30. Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Kvalitative metoder i samfunnsforskning

  Ragnvald Kalleberg Harriet Holter
  kr 539
 31. Utredningsmetodikk

  Utredningsmetodikk

  hvordan skrive en utredning til glede for både deg selv og andre

  Sigurd V Troye Kjell Grønhaug
  kr 299
 32. Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Introduction to Causal Analysis. Exploring Survey Data by Crosstabulation

  Ottar Hellevik
  kr 399
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...