Offentlig administrasjon

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

69 produkter i kategorien Offentlig administrasjon

 1. Samfunnssikkerhet

  Samfunnssikkerhet

  Analyse, styring og evaluering.

  Ove Njå Morten Sommer Eivind Rake Geir Sverre Braut
  kr 499
  Coming for sale: 15.03.2020
 2. Praktisk krise- og beredskapsledelse

  Praktisk krise- og beredskapsledelse

  Etablering av beredskap. Potensialbasert beredskapsledelse. Proaktiv stabsmetodikk. 2. utgave

  Ivar Konrad Lunde
  kr 529
  På lager
 3. Digital etikk

  Digital etikk

  Big data, algoritmer og kunstig intelligens

  Leonora Onarheim Bergsjø Håkon Bergsjø
  kr 299
  På lager
 4. Barn på nett

  Barn på nett

  En veileder for foreldre og lærere

  Bjarte Malmedal Ronny Windvik Håkon Bergsjø
  kr 299
  På lager
 5. Pasientsikkerhet

  Pasientsikkerhet

  Teori og praksis, 3. utgave

  Karina Aase (red.)
  kr 499
  På lager
 6. En effektiv offentlig sektor

  En effektiv offentlig sektor

  Organisering, styring og ledelse i stat og kommune. 2. utgave

  Rune J. Sørensen Carlo Thomsen
  kr 299
  På lager
 7. Sivilbeskyttelsesloven

  Sivilbeskyttelsesloven

  En praktisk og juridisk veileder. 2. utgave

  Erik Furevik
  kr 469
  På lager
 8. Samvirke

  Samvirke

  En lærebok i beredskap

  Leif Inge Magnussen (red.) Elsa Kristiansen (red.) Eric Carlström (red.)
  kr 329
  På lager
 9. Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige

  Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige

  Veikart til ledelseslisens

  Jan Ole Vanebo
  kr 379
  På lager
 10. Ledelse, 2. utgave

  Ledelse, 2. utgave

  -en helhetlig modell

  Tor Høst
  kr 319
  På lager
 11. Balansert målstyring

  Balansert målstyring

  Strategisk virksomhetsstyring satt i system

  Per Aksel Holving Kjell Gunnar Hoff
  kr 539
  På lager
 12. Årsmøtehåndboka

  Årsmøtehåndboka

  Møteledelse, møtekultur, valg og voteringer

  Gro Grytli Mostuen Ragnhild Lunner
  kr 339
  På lager
 13. Risiko og tilsyn

  Risiko og tilsyn

  Risikostyring og rettslig regulering. 2. utgave

  Preben Hempel Lindøe (red.) Jacob Kringen (red.) Geir Sverre Braut (red.)
  kr 519
  På lager
 14. Innføring i kommunalt regnskap

  Innføring i kommunalt regnskap

  2. utgave

  Gunnar Engelsåstrø
  kr 399
  På lager
 15. Risikostyring

  Risikostyring

  2. utgave

  Terje Aven
  kr 399
  På lager
 16. Forhandlinger

  Forhandlinger

  4. utgave

  Jørn Kjell Rognes
  kr 409
  På lager
 17. Ledelse i helse- og sosialsektoren

  Ledelse i helse- og sosialsektoren

  3. utgave

  Tor Høst
  kr 459
  På lager
 18. Internhusleie

  Internhusleie

  -teori og praksis

  Jardar Lohne Ola Lædre Tore Brandstveit Haugen
  kr 319
  På lager
 19. Velferdsstatens økonomi

  Velferdsstatens økonomi

  Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter. 2. utgave

  Eilef Meland Peder Martin Lysestøl
  kr 499
  På lager
 20. Great by Choice

  Great by Choice

  hvorfor noen virksomheter blomstrer til tross for usikkerhet, kaos og (u)flaks

  Jim Collins Morten T. Hansen
  kr 429
  På lager
 21. Etikk og samfunnsansvar

  Etikk og samfunnsansvar

  Øyvind Kvalnes
  kr 329
  På lager
 22. Resultatkommunen

  Resultatkommunen

  Reformer og resultater

  Harald Torsteinsen (red.)
  kr 459
  På lager
 23. Kampen om plass på kysten

  Kampen om plass på kysten

  Planlegging i kystsonen under nye betingelser

  Bjørn Hersoug (red.) Jahn Petter Johnsen (red.)
  kr 519
  På lager
 24. Rettsøkonomi for fornybare ressurser

  Rettsøkonomi for fornybare ressurser

  Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser

  Peter Ørebech Torbjørn Trondsen
  kr 519
  På lager
 25. Et kunnskapsbasert Norge

  Et kunnskapsbasert Norge

  Amir Sasson Torger Reve
  kr 539
  På lager
 26. Against the Grain

  Against the Grain

  Advances in Postcolonial Organization Studies

  Anshuman Prasad
  kr 559
  På lager
 27. Substans og framtreden

  Substans og framtreden

  Omdømmehåndtering i offentlig sektor

  Haldor Byrkjeflot (red.) Arild Wæraas (red.) Svein Ivar Angell (red.)
  kr 459
  På lager
 28. Modernisering av offentlig sektor

  Modernisering av offentlig sektor

  Trender, ideer og praksiser. 3. utgave

  Erik Johnsen Jan Ole Vanebo Kurt Klaudi Klausen Tor Busch
  kr 549
  På lager
 29. Chaos theory and the Larrikin Princip

  Chaos theory and the Larrikin Princip

  Working with organisations in a Neo-Liberal world

  Bob Hodge Fernanda Duarte Gabriela Coronado Gregory Teal
  kr 409
  På lager
 30. Tjenester som treffer

  Tjenester som treffer

  Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor?

  Kristian Aasbrenn
  kr 359
  På lager
 31. Det regulerte arbeidsmiljø

  Det regulerte arbeidsmiljø

  Implementering av HMS i et differensiert organisasjonslandskap

  Geir R. Karlsen
  kr 449
  På lager
 32. Velferdens grenser

  Velferdens grenser

  Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010

  Anniken Hagelund Grete Brochmann
  kr 549
  På lager
 33. Det nye Kina

  Det nye Kina

  Kinesisk handel, kultur og politikk. 2. utgave

  Henning Kristoffersen
  kr 349
  På lager
 34. Organisasjonsteori

  Organisasjonsteori

  Fra argument og motargument til kunnskap

  Jon Aarum Andersen
  kr 549
  På lager
 35. Strategisk ABCD

  Strategisk ABCD

  ARBEIDSHEFTE til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv

  Erik Johnsen Jan Ole Vanebo Stein Jonny Valstad Tor Busch
  kr 199
  På lager
 36. Prosjekt

  Prosjekt

  -strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utgave

  Bjørn Johs. Kolltveit Jon Lereim Torger Reve
  kr 629
  På lager
 37. Verdier og valg

  Verdier og valg

  - verdibasert beslutningsanalyse i praksis

  Fred Wenstøp Knut Lehre Seip
  kr 449
  På lager
 38. Bits of Organization

  Bits of Organization

  Alison Pullen Carl Rhodes
  kr 409
  På lager
 39. Hjernen er alene

  Hjernen er alene

  Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning

  Johan Christensen (red.) Bent Sofus Tranøy (red.) Bjørn Lescher-Nuland (red.)
  kr 479
  På lager
 40. Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

  Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

  En innføring i analytisk mikroøkonomi

  Jon Vislie Steinar Strøm
  kr 549
  På lager
 41. Ledelse, verktøy og virkemidler

  Ledelse, verktøy og virkemidler

  3. utgave

  Morten Emil Berg
  kr 469
  På lager
 42. Prosjektledelse trinn for trinn

  Prosjektledelse trinn for trinn

  2. utgave

  Svein Arne Jessen
  kr 379
  På lager
 43. Gendertelling in Organizations

  Gendertelling in Organizations

  Narratives from male-dominated environments

  Barbara Poggio Silvia Gherardi
  kr 409
  På lager
 44. Kulturpolitikk er kunst

  Kulturpolitikk er kunst

  Jan Grund
  kr 419
  På lager
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...