Språk og litteraturvitenskap

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

171 produkter i kategorien Språk og litteraturvitenskap

 1. Nei, vi elsker ikke lenger

  Nei, vi elsker ikke lenger

  Litteraturen og nasjonen

  Jon Haarberg
  kr 409
 2. Norsk lærebokhistorie

  Norsk lærebokhistorie

  Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013

  Norunn Askeland Dagrun Skjelbred Bente Aamotsbakken Eva Maagerø
  kr 579
 3. Språkets mønstre

  Språkets mønstre

  Norsk språklære med øvingsoppgaver, 4. utgave

  Lars Anders Kulbrandstad Torodd Kinn
  kr 629
 4. Story and Emotion

  Story and Emotion

  A Study in Affective Narratology

  Per Thomas Andersen
  kr 549
 5. Kjærlighet som religion

  Kjærlighet som religion

  Lidenskap og lengsel i film og litteratur på 2000-tallet

  Christian Refsum
  kr 399
 6. Selvbilde

  Selvbilde

  Fra selvportrett til #selfie

  Lin Prøitz Kristoffer Eliassen
  kr 199
 7. Fortelling og følelse

  Fortelling og følelse

  En studie i affektiv narratologi

  Per Thomas Andersen
  kr 479
 8. Bacheloroppgaven

  Bacheloroppgaven

  Skriveråd og regler for utformingen

  Aage Rognsaa
  kr 299
 9. Hvordan lese Ibsen?

  Hvordan lese Ibsen?

  Samtalen om hans dramatikk 1879-2015

  Erik Bjerck Hagen
  kr 439
 10. hva er en ROMAN

  hva er en ROMAN

  Tone Selboe
  kr 249
 11. Gode grøss

  Gode grøss

  Skrekkfiksjon for og av barn

  Ann Sylvi Larsen
  kr 379
 12. Jakten på fortellinger

  Jakten på fortellinger

  Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 489
 13. Skal vi leke en bok?

  Skal vi leke en bok?

  Språktilegnelse gjennom bildebøker

  Ingvild Alfheim Cecilie Dyrkorn Fodstad
  kr 499
 14. Norsk som andrespråk

  Norsk som andrespråk

  Barnehage og barnetrinn. 3. utgave

  Sonja Kibsgaard Olaf Husby
  kr 439
 15. Journalistikkens norske klassikere

  Journalistikkens norske klassikere

  ...ved noen av dem

  Martin Eide (red.)
  kr 499
 16. Den dokumentariske teikneserien

  Den dokumentariske teikneserien

  Teikneserien, animasjonsfilmen og det verkelege

  Øyvind Vågnes
  kr 399
 17. hva er RETORIKK

  hva er RETORIKK

  Jens E. Kjeldsen
  kr 249
 18. Norsk som fremmedspråk

  Norsk som fremmedspråk

  Grammatikk. 4. utgave

  Anne Golden Kirsti Mac Donald Else Ryen
  kr 399
 19. Randa

  Randa

  En fortelling på norsk og arabisk

  John Erik Sætren Pernille Myrvold
  kr 379
 20. Essayet

  Essayet

  Utvalg og introduksjon ved Arne Melberg

  Arne Melberg
  kr 579
 21. Den topartiske tolken

  Den topartiske tolken

  Lærebok i tolking

  Hanne Skaaden
  kr 499
 22. Bli bedre i engelsk

  Bli bedre i engelsk

  Ragnhild Lund
  kr 219
 23. Hvor burde jeg da være?

  Hvor burde jeg da være?

  Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur

  Per Thomas Andersen
  kr 439
 24. Ibsen og fotografene

  Ibsen og fotografene

  1800-tallets visuelle kultur

  Peter Larsen
  kr 339
 25. Romanen, nasjonen og verden

  Romanen, nasjonen og verden

  Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv

  Elisabeth Oxfeldt
  kr 469
 26. Norsk litteraturhistorie

  Norsk litteraturhistorie

  2. utgave

  Per Thomas Andersen
  kr 699
 27. Klassisk estetisk teori

  Klassisk estetisk teori

  Fra Platon til Diderot

  Arnfinn Bø-Rygg Trond Berg Eriksen
  kr 549
 28. Den andre leseopplæringa

  Den andre leseopplæringa

  Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. utgave

  Elise Seip Tønnessen (red.) Agnes-Margrethe Bjorvand (red.)
  kr 509
 29. Kampen om litteraturen

  Kampen om litteraturen

  Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920-2011

  Erik Bjerck Hagen
  kr 449
 30. English Grammar

  English Grammar

  Theory and Use. A Key to Exercises, 2nd edition

  Hilde Hasselgård Per Lysvåg
  kr 219
 31. hva er SAKPROSA

  hva er SAKPROSA

  2. utgave

  Johan L. Tønnesson
  kr 249
 32. English Grammar

  English Grammar

  Theory and Use, 2nd edition

  Hilde Hasselgård Per Lysvåg
  kr 499
 33. Skrive - lese - skrive

  Skrive - lese - skrive

  Begynneropplæringen i norsk. 3. utgave

  Greta Hekneby
  kr 449
 34. Å lese drama

  Å lese drama

  Innføring i teori og analyse. 2. utgave

  Frode Helland Lisbeth Pettersen Wærp
  kr 499
 35. Litteraturundervisning

  Litteraturundervisning

  Teori og praksis. 3. utgave

  Anne-Kari Skardhamar
  kr 429
 36. Skriv i alle fag!

  Skriv i alle fag!

  Argumentasjon og kildebruk i videregående skole

  Frøydis Hertzberg Karl Henrik Flyum
  kr 399
 37. hva er TID

  hva er TID

  Truls Wyller
  kr 249
 38. English Pronunciation and Intonation

  English Pronunciation and Intonation

  British, American and World Englishes. 3rd edition

  Thor Sigurd Nilsen
  kr 419
 39. Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster

  Barns tekstpraksis

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 529
 40. Lyrikkens liv

  Lyrikkens liv

  Innføring i diktlesning. 2. utgave

  Christian Janss Christian Refsum
  kr 549
 41. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  kr 359
 42. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  kr 499
 43. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  kr 419
 44. Norskdidaktikk

  Norskdidaktikk

  Ei grunnbok. 3. utgave

  Jon Kristian Smidt (red.)
  kr 579
 45. Språkdidaktikk for norsklærere

  Språkdidaktikk for norsklærere

  - mangfold av språk og tekster i undervisningen

  Ingebjørg Tonne (red.) Mette Elisabeth Nergård (red.)
  kr 479
 46. Estetisk teori

  Estetisk teori

  En antologi

  Arnfinn Bø-Rygg Kjersti Bale
  kr 549
Oppdaterer... Oppdaterer...