Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

83 produkter i kategorien Norsk

 1. Retorikk i skolen

  Retorikk i skolen

  3. utgave

  Jonas Bakken
  kr 349
 2. Forstå fortellinger

  Forstå fortellinger

  Innføring i litterær analyse

  Per Thomas Andersen
  kr 299
 3. Skriftspråkleg mangfald som ressurs i opplæringa

  Skriftspråkleg mangfald som ressurs i opplæringa

  Ei kort innføring

  Edit Bugge
  kr 199
 4. Språket som vart norsk

  Språket som vart norsk

  Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet

  Ivar Berg
  kr 279
 5. Barns språkutvikling

  Barns språkutvikling

  Muntlig og skriftlig. 4. utgave

  Anne Høigård
  kr 549
 6. Metaforer

  Metaforer

  Hva, hvor og hvorfor?

  Norunn Askeland Magdalena W. Agdestein
  kr 299
 7. Norsk 5-10

  Norsk 5-10

  Litteraturboka

  Ann Sylvi Larsen Beret Wicklund Ivar Sørensen
  kr 519
 8. Les mer!

  Les mer!

  Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. 2. utgave

  Trine Solstad
  kr 379
 9. God leseopplæring med nasjonale prøver

  God leseopplæring med nasjonale prøver

  Om elevers leseutfordringer i et mangfold av tekster

  Astrid Roe Jostein Andresen Ryen Cecilie Weyergang
  kr 319
 10. Nei, vi elsker ikke lenger

  Nei, vi elsker ikke lenger

  Litteraturen og nasjonen

  Jon Haarberg
  kr 379
 11. Språkets mønstre

  Språkets mønstre

  Norsk språklære med øvingsoppgaver, 4. utgave

  Lars Anders Kulbrandstad Torodd Kinn
  kr 599
 12. Skrivedidaktikk

  Skrivedidaktikk

  Korleis støtte elevane si skriving i ulike fag?

  Anne Håland
  kr 459
 13. Å lære å skrive

  Å lære å skrive

  Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring

  Hildegunn Otnes Harald Morten Iversen
  kr 459
 14. Hvordan lese Ibsen?

  Hvordan lese Ibsen?

  Samtalen om hans dramatikk 1879-2015

  Erik Bjerck Hagen
  kr 399
 15. Gode grøss

  Gode grøss

  Skrekkfiksjon for og av barn

  Ann Sylvi Larsen
  kr 349
 16. Jakten på fortellinger

  Jakten på fortellinger

  Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 449
 17. Skal vi leke en bok?

  Skal vi leke en bok?

  Språktilegnelse gjennom bildebøker

  Ingvild Alfheim Cecilie Dyrkorn Fodstad
  kr 499
 18. Norskboka 2

  Norskboka 2

  Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7

  Hilde Traavik (red.) Benthe Kolberg Jansson (red.)
  kr 539
 19. Norsk som andrespråk

  Norsk som andrespråk

  Barnehage og barnetrinn. 3. utgave

  Sonja Kibsgaard Olaf Husby
  kr 419
 20. Retorikk i skolen

  Retorikk i skolen

  2. utgave

  Jonas Bakken
  kr 369
 21. Norsk som fremmedspråk

  Norsk som fremmedspråk

  Grammatikk. 4. utgave

  Anne Golden Kirsti Mac Donald Else Ryen
  kr 399
 22. Essayet

  Essayet

  Utvalg og introduksjon ved Arne Melberg

  Arne Melberg
  kr 549
 23. Norskboka 1

  Norskboka 1

  Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7

  Hilde Traavik (red.) Benthe Kolberg Jansson (red.)
  kr 539
 24. Den topartiske tolken

  Den topartiske tolken

  Lærebok i tolking

  Hanne Skaaden
  kr 449
 25. Hvor burde jeg da være?

  Hvor burde jeg da være?

  Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur

  Per Thomas Andersen
  kr 399
 26. Romanen, nasjonen og verden

  Romanen, nasjonen og verden

  Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv

  Elisabeth Oxfeldt
  kr 439
 27. Norsk litteraturhistorie

  Norsk litteraturhistorie

  2. utgave

  Per Thomas Andersen
  kr 699
 28. Den andre leseopplæringa

  Den andre leseopplæringa

  Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. utgave

  Elise Seip Tønnessen (red.) Agnes-Margrethe Bjorvand (red.)
  kr 489
 29. Kampen om litteraturen

  Kampen om litteraturen

  Hovedlinjer i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920-2011

  Erik Bjerck Hagen
  kr 419
 30. Skrive - lese - skrive

  Skrive - lese - skrive

  Begynneropplæringen i norsk. 3. utgave

  Greta Hekneby
  kr 419
 31. Å lese drama

  Å lese drama

  Innføring i teori og analyse. 2. utgave

  Frode Helland Lisbeth Pettersen Wærp
  kr 469
 32. Litteraturundervisning

  Litteraturundervisning

  Teori og praksis. 3. utgave

  Anne-Kari Skardhamar
  kr 399
 33. Skriv i alle fag!

  Skriv i alle fag!

  Argumentasjon og kildebruk i videregående skole

  Frøydis Hertzberg Karl Henrik Flyum
  kr 389
 34. Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster

  Barns tekstpraksis

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 489
 35. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  kr 359
 36. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  kr 449
 37. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  kr 389
 38. Norskdidaktikk

  Norskdidaktikk

  Ei grunnbok. 3. utgave

  Jon Smidt (red.)
  kr 549
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...