Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

155 produkter i kategorien Vernepleie

 1. Kommunikasjon og veiledning

  Kommunikasjon og veiledning

  En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori og historier fra veiledningspraksis. 2. utgave

  Inger Ulleberg
  kr 369
 2. Ledelse i helse- og sosialsektoren

  Ledelse i helse- og sosialsektoren

  3. utgave

  Tor Høst
  kr 459
 3. Så godt!

  Så godt!

  Lettlest kokebok

  Sølvi Linde Anne Gro Innstrand
  kr 399
 4. Kommunikasjon med uvanlige barn

  Kommunikasjon med uvanlige barn

  2. utgave

  Per Lorentzen
  kr 409
 5. Mellom makt og hjelp

  Mellom makt og hjelp

  Om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 4. utgave

  Greta Marie Skau
  kr 399
 6. Narrative kraftfelt

  Narrative kraftfelt

  Psykologisk utvikling hos barn og unge i et narrativt perspektiv

  Anne Jansen
  kr 399
 7. Kunnskapsverkstedet

  Kunnskapsverkstedet

  å se det levende i en praksis

  Inger Helen Erstad (red.) Finn Thorbjørn Hansen (red.)
  kr 489
 8. Velferdsstatens økonomi

  Velferdsstatens økonomi

  Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter. 2. utgave

  Eilef Meland Peder Martin Lysestøl
  kr 539
 9. HIV for helsepersonell

  HIV for helsepersonell

  - en innføring

  Åse Haugstvedt
  kr 329
 10. Miljøterapeutisk praksis

  Miljøterapeutisk praksis

  - fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge

  Kate Mevik (red.) Erik Larsen (red.)
  kr 289
 11. Habilitering av barn og unge

  Habilitering av barn og unge

  - tiltak for helsefremming og mestring

  Edith Lunde (red.) Bjørn Lerdal (red.) Leif Hugo Stubrud (red.)
  kr 399
 12. Barnets deltakelse

  Barnets deltakelse

  Hverdagslige og vanskelige beslutninger

  Astrid Strandbu
  kr 399
 13. Bruk av tvang og makt

  Bruk av tvang og makt

  sosialtjenestelovens kap. 4a i praksis

  Jørn Kroken
  kr 359
 14. Refleksjonshåndboken

  Refleksjonshåndboken

  2. utgave

  Kristin Bie
  kr 299
 15. Usedvanlig kvalitativ forskning

  Usedvanlig kvalitativ forskning

  metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming

  Rikke Gürgens Gjærum (red.)
  kr 479
 16. Utviklingshemning og habilitering

  Utviklingshemning og habilitering

  innspill til habiliteringsprosessen

  Jarle Eknes Jon Arne Løkke
  kr 539
 17. Utredning og diagnostisering

  Utredning og diagnostisering

  utviklingshemming, psykiske lidelser og atferdsvansker

  Ivar R. Mæhle Jarle Eknes Jon Arne Løkke Trine Lise Bakken
  kr 569
 18. Jeg er noe helt spesielt!

  Jeg er noe helt spesielt!

  Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom

  Peter Vermeulen
  kr 489
 19. Nettverksdialoger

  Nettverksdialoger

  Jaakko Seikkula
  kr 399
 20. Selvbestemmelse

  Selvbestemmelse

  egne og andres valg og verdier

  Karl Elling Ellingsen
  kr 399
 21. Sosialpedagogikk

  Sosialpedagogikk

  integrering og inkludering i det moderne samfunn

  Bent Madsen
  kr 499
 22. Det nære språket

  Det nære språket

  språkmiljø for mennesker med multifunksjonshemming

  Turid Horgen
  kr 369
 23. Mangfold i faglig veiledning

  Mangfold i faglig veiledning

  for helse- og sosialarbeidere. 2. utgave

  kr 479
 24. Erstatt aggresjonen

  Erstatt aggresjonen

  Aggresion Replacement Training og Positive Atferds og Støttetiltak

  Luke Moynahan Børge Strømgren Knut Kornelius Gundersen
  kr 559
 25. Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  grunnbok i aktivitetsfag

  Reidar Säfvenbom
  kr 539
 26. Brukernes medvirkning!

  Brukernes medvirkning!

  -kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene

  Elisabeth Willumsen
  kr 399
 27. Tverrfaglig samarbeid

  Tverrfaglig samarbeid

  perspektiv og strategi. 2. utgave

  Kirsti Lauvås Per Lauvås
  kr 469
 28. Det er mitt liv

  Det er mitt liv

  brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering

  Leif Bollingmo Bjørn-Eirik Johnsen Kari Høium
  kr 489
 29. Ideologi, fag og virkelighet

  Ideologi, fag og virkelighet

  vernepleierutdanningen gjennom 50 år

  Bjørn Horndalen
  kr 439
 30. Livsfortellinger

  Livsfortellinger

  Å fortelle fra eget liv med hjelp fra en samtalevenn

  Britt-Evy Westergård
  kr 299
 31. Demensguiden

  Demensguiden

  Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 3. utgave

  Kirsti Solheim
  kr 499
 32. I velferdsstatens frontlinje

  I velferdsstatens frontlinje

  barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres historie

  Jan Messel
  kr 589
Oppdaterer... Oppdaterer...