Skole og utdanning

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

358 produkter i kategorien Skole og utdanning

 1. Kunnskapsverkstedet

  Kunnskapsverkstedet

  å se det levende i en praksis

  Inger Helen Erstad (red.) Finn Thorbjørn Hansen (red.)
  kr 449
 2. Religion som bevegelse

  Religion som bevegelse

  Læring, kunnskap og mediering

  Geir Afdal
  kr 379
 3. Reformtakter

  Reformtakter

  Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen

  Berit Karseth (red.) Jorunn Møller (red.) Petter Aasen (red.)
  kr 459
 4. Læreren som forsker

  Læreren som forsker

  Innføring i forskningsarbeid i skolen

  Mary Brekke (red.) Tom Tiller (red.)
  kr 459
 5. Analyse i kvalitative studier

  Analyse i kvalitative studier

  Den skrivende forskeren

  Vivi Nilssen
  kr 429
 6. Vold i hjemmet

  Vold i hjemmet

  - barns strategier

  Carolina Øverlien
  kr 449
 7. Pedagogiske grunntanker

  Pedagogiske grunntanker

  - i dannelsesperspektiv. 3. utgave

  Erling Solerød
  kr 429
 8. Skolen som arbeidsplass

  Skolen som arbeidsplass

  Trivsel, mestring og utfordringer

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 479
 9. Kvalitet i norsk skole

  Kvalitet i norsk skole

  Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning

  Marit Kjærnsli (red.) Rolf Vegar Olsen (red.) Therese Nerheim Hopfenbeck (red.)
  kr 509
 10. Den andre leseopplæringa

  Den andre leseopplæringa

  Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. utgave

  Elise Seip Tønnessen (red.) Agnes-Margrethe Bjorvand (red.)
  kr 489
 11. Barn av virkeligheten

  Barn av virkeligheten

  Læring for livet

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  kr 379
 12. Habilitering av barn og unge

  Habilitering av barn og unge

  - tiltak for helsefremming og mestring

  Edith Lunde (red.) Bjørn Lerdal (red.) Leif Hugo Stubrud (red.)
  kr 379
 13. Profesjonsetikk

  Profesjonsetikk

  Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2. utgave

  Svein Aage Christoffersen
  kr 299
 14. Skrive - lese - skrive

  Skrive - lese - skrive

  Begynneropplæringen i norsk. 3. utgave

  Greta Hekneby
  kr 419
 15. GeoGebra for lærere

  GeoGebra for lærere

  Henning Bueie
  kr 349
 16. 5.-10. trinn

  5.-10. trinn

  Pedagogikk og elevkunnskap

  Lars Helle
  kr 459
 17. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  kr 339
 18. Litteraturundervisning

  Litteraturundervisning

  Teori og praksis. 3. utgave

  Anne-Kari Skardhamar
  kr 399
 19. Skriv i alle fag!

  Skriv i alle fag!

  Argumentasjon og kildebruk i videregående skole

  Frøydis Hertzberg Karl Henrik Flyum
  kr 389
 20. Europeisk didaktikk

  Europeisk didaktikk

  Tenkning og viten

  Bjørg Brandtzæg Gundem
  kr 349
 21. Prestasjonshjelp

  Prestasjonshjelp

  - hvordan gjøre andre gode?

  Jan Spurkeland
  kr 419
 22. hva er PEDAGOGIKK

  hva er PEDAGOGIKK

  Gunn Imsen
  kr 249
 23. Fortiden i nåtiden

  Fortiden i nåtiden

  Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie

  Claudia Lenz Trond Risto Nilssen
  kr 469
 24. Rektor som leder og sjef

  Rektor som leder og sjef

  Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen

  Eli Ottesen (red.) Jorunn Møller (red.)
  kr 519
 25. Religionsundervisning og mangfold

  Religionsundervisning og mangfold

  Rom for læring i religion, livssyn og etikk

  Geir Skeie (red.)
  kr 329
 26. Eleven som aktør

  Eleven som aktør

  Fokus på elevens dannelse og handlinger i skolen, 2. utgave

  Thomas Nordahl
  kr 399
 27. Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster

  Barns tekstpraksis

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 489
 28. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  kr 439
 29. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  kr 419
 30. Drama i barnehagen

  Drama i barnehagen

  3. utgave

  Aud Berggraf Sæbø
  kr 469
 31. Etnisk mangfold i skolen

  Etnisk mangfold i skolen

  Det sakkyndige blikket. 2. utgave

  Joron Pihl
  kr 479
 32. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 479
 33. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 509
 34. Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

  Britt Unni Wilhelmsen (red.) Asle Holthe (red.)
  kr 439
 35. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  kr 359
 36. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 489
 37. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  kr 449
 38. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  kr 389
 39. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Øivind Fuglerud Ada Ingrid Engebrigtsen
  kr 399
 40. Lektor - adjunkt - lærer

  Lektor - adjunkt - lærer

  Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave

  Henrik Fladmoe Rolf Mikkelsen
  kr 559
 41. Læreplan

  Læreplan

  i et forskningsperspektiv

  Erling Lars Dale (red.)
  kr 479
Oppdaterer... Oppdaterer...