Skole og utdanning

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

327 produkter i kategorien Skole og utdanning

 1. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 479
  På lager
 2. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 509
  På lager
 3. Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

  Britt Unni Wilhelmsen (red.) Asle Holthe (red.)
  kr 439
  På lager
 4. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  kr 359
  På lager
 5. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 489
  Utsolgt
 6. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  kr 449
  På lager
 7. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  kr 389
  På lager
 8. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Ada Ingrid Engebrigtsen Øivind Fuglerud
  kr 399
  På lager
 9. Skoletid

  Skoletid

  Harriet Bjerrum Nielsen
  kr 479
  På lager
 10. Lektor - adjunkt - lærer

  Lektor - adjunkt - lærer

  Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave

  Henrik Fladmoe Rolf Mikkelsen
  kr 559
  På lager
 11. Læreplan

  Læreplan

  i et forskningsperspektiv

  Erling Lars Dale (red.)
  kr 479
  På lager
 12. Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

  Inger Bergkastet Lasse Dahl Kjetil Andreas Hansen
  kr 409
  På lager
 13. Norskdidaktikk

  Norskdidaktikk

  Ei grunnbok. 3. utgave

  Jon Smidt (red.)
  kr 549
  På lager
 14. Flerspråklighet i skolen

  Flerspråklighet i skolen

  Rita Hvistendahl (red.)
  kr 479
  På lager
 15. Hvordan utrede andre?

  Hvordan utrede andre?

  - en innføring i utredningsmetode for spesialpedagoger og sosialarbeidere

  Joar Tranøy
  kr 239
  På lager
 16. Språkdidaktikk for norsklærere

  Språkdidaktikk for norsklærere

  - mangfold av språk og tekster i undervisningen

  Ingebjørg Tonne (red.) Mette Elisabeth Nergård (red.)
  kr 439
  På lager
 17. Moderne oppvekst

  Moderne oppvekst

  nye tider, nye krav

  Jan Bølstad Vibeke Glaser
  kr 399
  Utsolgt
 18. Jeg er noe helt spesielt!

  Jeg er noe helt spesielt!

  Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom

  Peter Vermeulen
  kr 449
  På lager
 19. Ingen ut av rekka går

  Ingen ut av rekka går

  Tilpasset opplæring for Shaza og Kristian. 3. utgave

  Jon-Håkon Schultz An-Magritt Hauge Harald Støre
  kr 419
  Utsolgt
 20. Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  ... eller "Snipp snapp snute, så var fortellingen ute og tipp tapp tynne, nå kan du begynne"

  Heidi Dahlsveen
  kr 459
  På lager
 21. Familielæring

  Familielæring

  An-Magritt Hauge Sigrun Aamodt
  kr 499
  På lager
 22. Profesjonelle dialoger

  Profesjonelle dialoger

  Coaching og relasjonstenking i skolen

  Pål Riis Jan Georg Kristiansen
  kr 479
  På lager
 23. Dialogar om tekst

  Dialogar om tekst

  Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget

  Anne Håland Rutt Trøite Lorentzen
  kr 439
  På lager
 24. Læringsrettet vurdering

  Læringsrettet vurdering

  Lars Helle
  kr 499
  På lager
 25. Sosial mestring i barnegrupper

  Sosial mestring i barnegrupper

  Liv Vedeler
  kr 399
  På lager
 26. Mappevurdering

  Mappevurdering

  Håndbok for læreren

  Eva Michaelsen Randi Ottesen Johansen
  kr 419
  På lager
 27. Kampen om kunnskapsskolen

  Kampen om kunnskapsskolen

  Helge Ole Bergesen
  kr 379
  På lager
 28. Utdanning, styring og marked

  Utdanning, styring og marked

  Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. 2. utgave

  Gustav E. Karlsen
  kr 509
  På lager
 29. Læringsstrategier

  Læringsstrategier

  Søkelys på lærernes praksis

  Are Turmo (red.) Eyvind Elstad (red.)
  kr 509
  På lager
 30. Rom for handling

  Rom for handling

  Organisasjonslæring i skolen. 3. utgave

  Lars Helle
  kr 499
  På lager
 31. Moderne jenter

  Moderne jenter

  Tre generasjoner på vei

  Harriet Bjerrum Nielsen Monica Rudberg
  kr 469
  På lager
 32. Krisepedagogikk

  Krisepedagogikk

  Hjelp til barn og ungdom i krise

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  kr 439
  På lager
 33. Språket som mening

  Språket som mening

  Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere

  Eva Maagerø
  kr 419
  På lager
 34. Erstatt aggresjonen

  Erstatt aggresjonen

  Aggresion Replacement Training og Positive Atferds og Støttetiltak

  Luke Moynahan Børge Strømgren Knut Kornelius Gundersen
  kr 519
  På lager
 35. Kvalitetsarbeid i skolen

  Kvalitetsarbeid i skolen

  Trond Fevolden
  kr 479
  På lager
 36. Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  grunnbok i aktivitetsfag

  Reidar Säfvenbom
  kr 499
  På lager
 37. Ferdighetsutvikling

  Ferdighetsutvikling

  Utvikling av grunnleggende ferdigheter hos barn

  Monika Haga (red.) Hermundur Sigmundsson (red.)
  kr 449
  På lager
 38. Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk

  Roar C. Pettersen
  kr 459
  På lager
 39. Elevens håndskrift

  Elevens håndskrift

  Skriftforming i grunnskolen

  Greta Hekneby
  kr 399
  På lager
 40. Kunsten å lese skjønnlitteratur

  Kunsten å lese skjønnlitteratur

  Om lesestimulering og lesekompetanse

  Anne-Kari Skardhamar
  kr 449
  På lager
 41. Pedagogikkens mange ansikter

  Pedagogikkens mange ansikter

  Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne

  Kjetil Steinsholt (red.) Lars Løvlie (red.)
  kr 709
  På lager
 42. Norsk som identitetsfag

  Norsk som identitetsfag

  Norsklæreren i det moderne

  Sylvi Penne
  kr 449
  På lager
 43. Skolens gjenganger?

  Skolens gjenganger?

  Et pedagogisk blikk på Ibsen

  Anne Marie Rekdal
  kr 449
  På lager
Oppdaterer... Oppdaterer...