Skole og utdanning

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

339 produkter i kategorien Skole og utdanning

 1. Foreldre og fagfolk

  Foreldre og fagfolk

  3. utgave

  Ingerid Bø
  kr 429
 2. Litteraturundervisning

  Litteraturundervisning

  Teori og praksis. 3. utgave

  Anne-Kari Skardhamar
  kr 399
 3. Skriv i alle fag!

  Skriv i alle fag!

  Argumentasjon og kildebruk i videregående skole

  Frøydis Hertzberg Karl Henrik Flyum
  kr 389
 4. Europeisk didaktikk

  Europeisk didaktikk

  Tenkning og viten

  Bjørg Brandtzæg Gundem
  kr 349
 5. Prestasjonshjelp

  Prestasjonshjelp

  - hvordan gjøre andre gode?

  Jan Spurkeland
  kr 419
 6. Fortiden i nåtiden

  Fortiden i nåtiden

  Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie

  Claudia Lenz Trond Risto Nilssen
  kr 469
 7. Rektor som leder og sjef

  Rektor som leder og sjef

  Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen

  Eli Ottesen (red.) Jorunn Møller (red.)
  kr 519
 8. Religionsundervisning og mangfold

  Religionsundervisning og mangfold

  Rom for læring i religion, livssyn og etikk

  Geir Skeie (red.)
  kr 329
 9. Eleven som aktør

  Eleven som aktør

  Fokus på elevens dannelse og handlinger i skolen, 2. utgave

  Thomas Nordahl
  kr 399
 10. Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster

  Barns tekstpraksis

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 489
 11. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  kr 439
 12. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  kr 419
 13. Drama i barnehagen

  Drama i barnehagen

  3. utgave

  Aud Berggraf Sæbø
  kr 469
 14. Etnisk mangfold i skolen

  Etnisk mangfold i skolen

  Det sakkyndige blikket. 2. utgave

  Joron Pihl
  kr 479
 15. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 479
 16. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 509
 17. Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

  Britt Unni Wilhelmsen (red.) Asle Holthe (red.)
  kr 439
 18. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  kr 359
 19. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 489
 20. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  kr 449
 21. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  kr 389
 22. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Øivind Fuglerud Ada Ingrid Engebrigtsen
  kr 399
 23. Skoletid

  Skoletid

  Harriet Bjerrum Nielsen
  kr 479
 24. Lektor - adjunkt - lærer

  Lektor - adjunkt - lærer

  Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave

  Henrik Fladmoe Rolf Mikkelsen
  kr 559
 25. Læreplan

  Læreplan

  i et forskningsperspektiv

  Erling Lars Dale (red.)
  kr 479
 26. Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

  Inger Bergkastet Lasse Dahl Kjetil Andreas Hansen
  kr 409
 27. Norskdidaktikk

  Norskdidaktikk

  Ei grunnbok. 3. utgave

  Jon Smidt (red.)
  kr 549
 28. Hvordan utrede andre?

  Hvordan utrede andre?

  - en innføring i utredningsmetode for spesialpedagoger og sosialarbeidere

  Joar Tranøy
  kr 239
 29. Språkdidaktikk for norsklærere

  Språkdidaktikk for norsklærere

  - mangfold av språk og tekster i undervisningen

  Ingebjørg Tonne (red.) Mette Elisabeth Nergård (red.)
  kr 439
 30. Jeg er noe helt spesielt!

  Jeg er noe helt spesielt!

  Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom

  Peter Vermeulen
  kr 449
 31. Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  ... eller "Snipp snapp snute, så var fortellingen ute og tipp tapp tynne, nå kan du begynne"

  Heidi Dahlsveen
  kr 459
 32. Profesjonelle dialoger

  Profesjonelle dialoger

  Coaching og relasjonstenking i skolen

  Pål Riis Jan Georg Kristiansen
  kr 479
 33. Dialogar om tekst

  Dialogar om tekst

  Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget

  Anne Håland Rutt Trøite Lorentzen Oddny F. Raugstad (il.)
  kr 439
 34. Mappevurdering

  Mappevurdering

  Håndbok for læreren

  Eva Michaelsen Randi Ottesen Johansen
  kr 419
 35. Utdanning, styring og marked

  Utdanning, styring og marked

  Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. 2. utgave

  Gustav E. Karlsen
  kr 509
 36. Læringsstrategier

  Læringsstrategier

  Søkelys på lærernes praksis

  Are Turmo (red.) Eyvind Elstad (red.)
  kr 509
 37. Rom for handling

  Rom for handling

  Organisasjonslæring i skolen. 3. utgave

  Lars Helle
  kr 499
 38. Moderne jenter

  Moderne jenter

  Tre generasjoner på vei

  Harriet Bjerrum Nielsen Monica Rudberg
  kr 469
 39. Krisepedagogikk

  Krisepedagogikk

  Hjelp til barn og ungdom i krise

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  kr 439
Oppdaterer... Oppdaterer...