Skole og utdanning

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

351 produkter i kategorien Skole og utdanning

 1. Læreren som forsker

  Læreren som forsker

  Innføring i forskningsarbeid i skolen

  Mary Brekke (red.) Tom Tiller (red.)
  kr 479
 2. Analyse i kvalitative studier

  Analyse i kvalitative studier

  Den skrivende forskeren

  Vivi Nilssen
  kr 449
 3. Vold i hjemmet

  Vold i hjemmet

  - barns strategier

  Carolina Øverlien
  kr 469
 4. Pedagogiske grunntanker

  Pedagogiske grunntanker

  - i dannelsesperspektiv. 3. utgave

  Erling Solerød
  kr 449
 5. Skolen som arbeidsplass

  Skolen som arbeidsplass

  Trivsel, mestring og utfordringer

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 499
 6. Kvalitet i norsk skole

  Kvalitet i norsk skole

  Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning

  Marit Kjærnsli (red.) Rolf Vegar Olsen (red.) Therese Nerheim Hopfenbeck (red.)
  kr 529
 7. Den andre leseopplæringa

  Den andre leseopplæringa

  Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. utgave

  Elise Seip Tønnessen (red.) Agnes-Margrethe Bjorvand (red.)
  kr 499
 8. Barn av virkeligheten

  Barn av virkeligheten

  Læring for livet

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  kr 399
 9. Habilitering av barn og unge

  Habilitering av barn og unge

  - tiltak for helsefremming og mestring

  Edith Lunde (red.) Bjørn Lerdal (red.) Leif Hugo Stubrud (red.)
  kr 399
 10. Profesjonsetikk

  Profesjonsetikk

  Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2. utgave

  Svein Aage Christoffersen
  kr 309
 11. Skrive - lese - skrive

  Skrive - lese - skrive

  Begynneropplæringen i norsk. 3. utgave

  Greta Hekneby
  kr 439
 12. GeoGebra for lærere

  GeoGebra for lærere

  Henning Bueie
  kr 349
 13. 5.-10. trinn

  5.-10. trinn

  Pedagogikk og elevkunnskap

  Lars Helle
  kr 479
 14. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  kr 349
 15. Litteraturundervisning

  Litteraturundervisning

  Teori og praksis. 3. utgave

  Anne-Kari Skardhamar
  kr 419
 16. Skriv i alle fag!

  Skriv i alle fag!

  Argumentasjon og kildebruk i videregående skole

  Frøydis Hertzberg Karl Henrik Flyum
  kr 399
 17. Europeisk didaktikk

  Europeisk didaktikk

  Tenkning og viten

  Bjørg Brandtzæg Gundem
  kr 359
 18. Prestasjonshjelp

  Prestasjonshjelp

  - hvordan gjøre andre gode?

  Jan Spurkeland
  kr 429
 19. hva er PEDAGOGIKK

  hva er PEDAGOGIKK

  Gunn Imsen
  kr 249
 20. Fortiden i nåtiden

  Fortiden i nåtiden

  Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie

  Claudia Lenz Trond Risto Nilssen
  kr 489
 21. Rektor som leder og sjef

  Rektor som leder og sjef

  Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen

  Eli Ottesen (red.) Jorunn Møller (red.)
  kr 539
 22. Religionsundervisning og mangfold

  Religionsundervisning og mangfold

  Rom for læring i religion, livssyn og etikk

  Geir Skeie (red.)
  kr 339
 23. Eleven som aktør

  Eleven som aktør

  Fokus på elevens dannelse og handlinger i skolen, 2. utgave

  Thomas Nordahl
  kr 409
 24. Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster

  Barns tekstpraksis

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 509
 25. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  kr 459
 26. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  kr 439
 27. Drama i barnehagen

  Drama i barnehagen

  3. utgave

  Aud Berggraf Sæbø
  kr 479
 28. Etnisk mangfold i skolen

  Etnisk mangfold i skolen

  Det sakkyndige blikket. 2. utgave

  Joron Pihl
  kr 499
 29. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 499
 30. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 509
 31. Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

  Britt Unni Wilhelmsen (red.) Asle Holthe (red.)
  kr 449
 32. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  kr 359
 33. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 509
 34. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  kr 469
 35. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  kr 399
 36. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Øivind Fuglerud Ada Ingrid Engebrigtsen
  kr 399
 37. Lektor - adjunkt - lærer

  Lektor - adjunkt - lærer

  Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave

  Henrik Fladmoe Rolf Mikkelsen
  kr 579
 38. Læreplan

  Læreplan

  i et forskningsperspektiv

  Erling Lars Dale (red.)
  kr 479
 39. Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

  Inger Bergkastet Lasse Dahl Kjetil Andreas Hansen
  kr 419
 40. Norskdidaktikk

  Norskdidaktikk

  Ei grunnbok. 3. utgave

  Jon Smidt (red.)
  kr 569
 41. Språkdidaktikk for norsklærere

  Språkdidaktikk for norsklærere

  - mangfold av språk og tekster i undervisningen

  Ingebjørg Tonne (red.) Mette Elisabeth Nergård (red.)
  kr 459
Oppdaterer... Oppdaterer...