Skole og utdanning

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

380 produkter i kategorien Skole og utdanning

 1. Religionsundervisning og mangfold

  Religionsundervisning og mangfold

  Rom for læring i religion, livssyn og etikk

  Geir Skeie (red.)
  kr 339
 2. Sammensatte tekster

  Sammensatte tekster

  Barns tekstpraksis

  Elise Seip Tønnessen (red.)
  kr 529
 3. Eleven som aktør

  Eleven som aktør

  Fokus på elevens dannelse og handlinger i skolen, 2. utgave

  Thomas Nordahl
  kr 419
 4. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  kr 479
 5. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  kr 449
 6. Drama i barnehagen

  Drama i barnehagen

  3. utgave

  Aud Berggraf Sæbø
  kr 479
 7. Etnisk mangfold i skolen

  Etnisk mangfold i skolen

  Det sakkyndige blikket. 2. utgave

  Joron Pihl
  kr 509
 8. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 509
 9. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 509
 10. Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen

  Barnehagen som arena for folkehelsearbeid

  Britt Unni Wilhelmsen (red.) Asle Holthe (red.)
  kr 449
 11. norskboka.no

  norskboka.no

  Digitale verktøy i norskfaget. 2. utgave

  Leif Harboe
  kr 359
 12. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 529
 13. Litteratur og film i klasserommet

  Litteratur og film i klasserommet

  Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole

  Sylvi Penne
  kr 499
 14. Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Litteratur i det flerkulturelle klasserommet

  Mangfold, migrasjon og muligheter

  Torill Strand
  kr 419
 15. Kultur og generasjon

  Kultur og generasjon

  Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge

  Øivind Fuglerud Ada Ingrid Engebrigtsen
  kr 339
 16. Lektor - adjunkt - lærer

  Lektor - adjunkt - lærer

  Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave

  Henrik Fladmoe Rolf Mikkelsen
  kr 599
 17. Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

  Inger Bergkastet Lasse Dahl Kjetil Andreas Hansen
  kr 429
 18. Norskdidaktikk

  Norskdidaktikk

  Ei grunnbok. 3. utgave

  Jon Kristian Smidt (red.)
  kr 579
 19. Språkdidaktikk for norsklærere

  Språkdidaktikk for norsklærere

  - mangfold av språk og tekster i undervisningen

  Ingebjørg Tonne (red.) Mette Elisabeth Nergård (red.)
  kr 479
 20. Jeg er noe helt spesielt!

  Jeg er noe helt spesielt!

  Psykoedukasjon for mennesker med autisme og Asperger syndrom

  Peter Vermeulen
  kr 489
 21. Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  Innføringsbok i muntlig fortellerkunst

  ... eller "Snipp snapp snute, så var fortellingen ute og tipp tapp tynne, nå kan du begynne"

  Heidi Dahlsveen
  kr 499
 22. Profesjonelle dialoger

  Profesjonelle dialoger

  Coaching og relasjonstenking i skolen

  Pål Riis Jan Georg Kristiansen
  kr 519
 23. Dialogar om tekst

  Dialogar om tekst

  Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget

  Anne Håland Rutt Trøite Lorentzen
  kr 469
 24. Mappevurdering

  Mappevurdering

  Håndbok for læreren

  Eva Michaelsen Randi Ottesen Johansen
  kr 439
 25. Utdanning, styring og marked

  Utdanning, styring og marked

  Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. 2. utgave

  Gustav E. Karlsen
  kr 549
 26. Læringsstrategier

  Læringsstrategier

  Søkelys på lærernes praksis

  Are Turmo (red.) Eyvind Elstad (red.)
  kr 549
 27. Rom for handling

  Rom for handling

  Organisasjonslæring i skolen. 3. utgave

  Lars Helle
  kr 539
 28. Moderne jenter

  Moderne jenter

  Tre generasjoner på vei

  Harriet Bjerrum Nielsen Monica Rudberg
  kr 499
 29. Krisepedagogikk

  Krisepedagogikk

  Hjelp til barn og ungdom i krise

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  kr 479
 30. Språket som mening

  Språket som mening

  Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere

  Eva Maagerø
  kr 449
 31. Erstatt aggresjonen

  Erstatt aggresjonen

  Aggresion Replacement Training og Positive Atferds og Støttetiltak

  Luke Moynahan Børge Strømgren Knut Kornelius Gundersen
  kr 559
 32. Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  grunnbok i aktivitetsfag

  Reidar Säfvenbom
  kr 539
 33. Ferdighetsutvikling

  Ferdighetsutvikling

  Utvikling av grunnleggende ferdigheter hos barn

  Monika Haga (red.) Hermundur Sigmundsson (red.)
  kr 449
 34. Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk

  Roar C. Pettersen
  kr 459
 35. Elevens håndskrift

  Elevens håndskrift

  Skriftforming i grunnskolen

  Greta Hekneby
  kr 419
 36. Kunsten å lese skjønnlitteratur

  Kunsten å lese skjønnlitteratur

  Om lesestimulering og lesekompetanse

  Anne-Kari Skardhamar
  kr 479
 37. Pedagogikkens mange ansikter

  Pedagogikkens mange ansikter

  Pedagogisk idéhistorie fra antikken til det postmoderne

  Kjetil Steinsholt (red.) Lars Løvlie (red.)
  kr 719
 38. Norsk som identitetsfag

  Norsk som identitetsfag

  Norsklæreren i det moderne

  Sylvi Penne
  kr 479
 39. Skolens gjenganger?

  Skolens gjenganger?

  Et pedagogisk blikk på Ibsen

  Anne Marie Rekdal
  kr 499
 40. Tverrfaglig samarbeid

  Tverrfaglig samarbeid

  perspektiv og strategi. 2. utgave

  Kirsti Lauvås Per Lauvås
  kr 469
Oppdaterer... Oppdaterer...