Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

266 produkter i kategorien Pedagogikk

 1. Skolen som læringsarena

  Skolen som læringsarena

  Selvoppfatning, motivasjon, læring og livsmestring. 4. utgave

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 489
 2. Rom for magisk læring?

  Rom for magisk læring?

  En analyse av læreplanen LK20

  Svein-Erik Andreassen Tom Tiller
  kr 319
 3. Metoder i klasseromsforskning

  Metoder i klasseromsforskning

  Forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  Emilia Ingegerd Andersson-Bakken (red.) Cecilie Dalland (red.)
  kr 359
 4. Masteroppgaven i samfunnsfag

  Masteroppgaven i samfunnsfag

  en håndbok for lærerstudenter

  Henrik Edgren Merethe Roos Kari Hernæs Nordberg
  kr 309
 5. Tverrfaglig dybdelæring

  Tverrfaglig dybdelæring

  Om og for demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring

  Theo Koritzinsky
  kr 359
 6. Nysgjerrighet

  Nysgjerrighet

  Dybdelæring i informasjonssamfunnet

  Markus Lindholm
  kr 349
 7. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 399
 8. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 429
 9. Fortsatt en vei å gå

  Fortsatt en vei å gå

  Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2012

  Marit Kjærnsli Rolf Vegar Olsen
  kr 359
 10. Pedagogisk ordbok

  Pedagogisk ordbok

  Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. 3. utgave

  Lars Helle Inge Bø
  kr 389
 11. 1.-7. trinn

  1.-7. trinn

  Pedagogikk og elevkunnskap

  Lars Helle
  kr 389
 12. Kvalitet i norsk skole

  Kvalitet i norsk skole

  Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning

  Marit Kjærnsli (red.) Rolf Vegar Olsen (red.) Therese Nerheim Hopfenbeck (red.)
  kr 419
 13. Vurdering uten prøver

  Vurdering uten prøver

  Fagfornyelsen fra en lektors ståsted

  Nils Håkon Nordberg
  kr 349
 14. Mobbingens psykologi

  Mobbingens psykologi

  Hva kan skolen gjøre?. 2. utgave

  Erling Roland
  kr 319
 15. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  kr 369
 16. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 409
 17. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  kr 349
 18. Med himmelen som tak

  Med himmelen som tak

  Barns skapende lek utendørs. 3.utgave

  Ellen Holst Buaas
  kr 209
 19. Forstå elevene

  Forstå elevene

  Hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?

  Karl Henry Jacobsen Tove Anita Fiskum
  kr 329
 20. Pedagogisk nærvær

  Pedagogisk nærvær

  Skolen som inkluderingsarena og risikosone

  Anne-Lise Arnesen
  kr 379
 21. Skolen som arbeidsplass

  Skolen som arbeidsplass

  Trivsel, mestring og utfordringer

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 389
 22. Sirkelen sluttes

  Sirkelen sluttes

  Bevisstgjøring og endring i formidling av musikk

  Bud Beyer
  kr 319
 23. Pedagogikk, politikk og etikk

  Pedagogikk, politikk og etikk

  Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole

  Cecilie Haugen (red.) Tine Arntzen Hestbek (red.)
  kr 419
 24. Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?

  Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?

  Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre

  Ingerid Bø
  kr 239
 25. Lesing, lekser og læring

  Lesing, lekser og læring

  Tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen

  Stein Laugerud Bente Aamotsbakken Norunn Askeland
  kr 349
 26. Forskjeller i klassen

  Forskjeller i klassen

  Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen

  Harriet Bjerrum Nielsen (red.)
  kr 359
 27. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  kr 239
 28. Ungdom i oppvekst og utdanning

  Ungdom i oppvekst og utdanning

  Mening og håndterbarhet før og nå

  Heidun Oldervik Ellen Saur
  kr 359
 29. Motivasjon for læring

  Motivasjon for læring

  Teori og praksis

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 199
 30. Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

  Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

  i barnehage og skole

  Tove Brita Eriksen
  kr 289
 31. Foreldre og fagfolk

  Foreldre og fagfolk

  3. utgave

  Ingerid Bø
  kr 339
 32. Det store skolespranget

  Det store skolespranget

  - for mer læring, mening, mestring og innsats

  Alexander Meyer
  kr 429
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...