Public Administration

View as Grid List
per page
Set Descending Direction

96 products in the category Public Administration

 1. Tjenester som treffer

  Tjenester som treffer

  Betyr brukerorientering og kvalitet noe annet i offentlig sektor?

  Kristian Aasbrenn
  NOK 309
 2. Det regulerte arbeidsmiljø

  Det regulerte arbeidsmiljø

  Implementering av HMS i et differensiert organisasjonslandskap

  Geir R. Karlsen
  NOK 379
 3. Kreativ næring

  Kreativ næring

  Lokale, digitale og økonomiske perspektiver

  Anne-Britt Gran (ed.) Bjørn Eirik Olsen (ed.)
  NOK 309
 4. Styring og ledelse

  Styring og ledelse

  Balansens kunst

  Jan Grund
  NOK 379
 5. Velferdens grenser

  Velferdens grenser

  Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010

  Anniken Hagelund Grete Brochmann
  NOK 459
 6. En effektiv offentlig sektor

  En effektiv offentlig sektor

  Organisering, styring og ledelse i stat og kommune. 2. utgave

  Rune J. Sørensen Carlo Thomsen
  NOK 239
 7. Samfunnssikkerhet

  Samfunnssikkerhet

  Analyse, styring og evaluering

  Ove Njå Morten Sommer Eivind L. Rake Geir Sverre Braut
  NOK 359
 8. Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

  Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

  En innføring i analytisk mikroøkonomi

  Jon Vislie Steinar Strøm
  NOK 439
 9. Digital etikk

  Digital etikk

  Big data, algoritmer og kunstig intelligens

  Leonora Onarheim Bergsjø Håkon Bergsjø
  NOK 239
 10. Årsmøtehåndboka

  Årsmøtehåndboka

  Møteledelse, møtekultur, valg og voteringer

  Gro Grytli Mostuen Ragnhild Lunner
  NOK 259
 11. Forhandlinger

  Forhandlinger

  4. utgave

  Jørn Kjell Rognes
  NOK 319
 12. Risikostyring

  Risikostyring

  2. utgave

  Terje Aven
  NOK 319
 13. Ledelse, 2. utgave

  Ledelse, 2. utgave

  -en helhetlig modell

  Tor Høst
  NOK 259
 14. Praktisk krise- og beredskapsledelse

  Praktisk krise- og beredskapsledelse

  Etablering av beredskap. Potensialbasert beredskapsledelse. Proaktiv stabsmetodikk. 2. utgave

  Ivar Konrad Lunde
  NOK 569
 15. Barn på nett

  Barn på nett

  En veileder for foreldre og lærere

  Bjarte Malmedal Ronny Windvik Håkon Bergsjø
  NOK 319
 16. Pasientsikkerhet

  Pasientsikkerhet

  Teori og praksis, 3. utgave

  Karina Aase (ed.)
  NOK 519
 17. Sivilbeskyttelsesloven

  Sivilbeskyttelsesloven

  En praktisk og juridisk veileder. 2. utgave

  Erik Furevik
  NOK 499
 18. Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige

  Ledelse og ledelsespraksis i det offentlige

  Veikart til ledelseslisens

  Jan Ole Vanebo
  NOK 379
 19. Ledelse, 2. utgave

  Ledelse, 2. utgave

  -en helhetlig modell

  Tor Høst
  NOK 319
 20. Balansert målstyring

  Balansert målstyring

  Strategisk virksomhetsstyring satt i system

  Per Aksel Holving Kjell Gunnar Hoff
  NOK 579
 21. Risiko og tilsyn

  Risiko og tilsyn

  Risikostyring og rettslig regulering. 2. utgave

  Preben Hempel Lindøe (ed.) Jacob Kringen (ed.) Geir Sverre Braut (ed.)
  NOK 559
 22. Velferdsstatens økonomi

  Velferdsstatens økonomi

  Innføring i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter. 2. utgave

  Eilef Meland Peder Martin Lysestøl
  NOK 539
 23. Great by Choice

  Great by Choice

  hvorfor noen virksomheter blomstrer til tross for usikkerhet, kaos og (u)flaks

  Jim Collins Morten T. Hansen
  NOK 449
 24. Resultatkommunen

  Resultatkommunen

  Reformer og resultater

  Harald Torsteinsen (ed.)
  NOK 499
 25. Kampen om plass på kysten

  Kampen om plass på kysten

  Planlegging i kystsonen under nye betingelser

  Bjørn Hersoug (ed.) Jahn Petter Johnsen (ed.)
  NOK 549
 26. Rettsøkonomi for fornybare ressurser

  Rettsøkonomi for fornybare ressurser

  Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser

  Peter Ørebech Torbjørn Trondsen
  NOK 559
 27. Against the Grain

  Against the Grain

  Advances in Postcolonial Organization Studies

  Anshuman Prasad
  NOK 579
 28. Det nye Kina

  Det nye Kina

  Kinesisk handel, kultur og politikk. 2. utgave

  Henning Kristoffersen
  NOK 379
 29. Organisasjonsteori

  Organisasjonsteori

  Fra argument og motargument til kunnskap

  Jon Aarum Andersen
  NOK 549
 30. Strategisk ABCD

  Strategisk ABCD

  ARBEIDSHEFTE til boka Endringsledelse i et strategisk perspektiv

  Erik Johnsen Jan Ole Vanebo Stein Jonny Valstad Tor Busch
  NOK 199
 31. Prosjekt

  Prosjekt

  -strategi, organisering, ledelse og gjennomføring. 3. utgave

  Bjørn Johs. Kolltveit Jon Lereim Torger Reve
  NOK 669
 32. Verdier og valg

  Verdier og valg

  - verdibasert beslutningsanalyse i praksis

  Fred Wenstøp Knut Lehre Seip
  NOK 449
 33. Hjernen er alene

  Hjernen er alene

  Institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning

  Johan Christensen (ed.) Bent Sofus Tranøy (ed.) Bjørn Lescher-Nuland (ed.)
  NOK 509
Page
Loading... Loading...