Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

267 produkter i kategorien Pedagogikk

 1. Pedagogisk ordbok

  Pedagogisk ordbok

  Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. 3. utgave

  Lars Helle Inge Bø
  kr 489
 2. Sirkelen sluttes

  Sirkelen sluttes

  Bevisstgjøring og endring i formidling av musikk

  Bud Beyer
  kr 399
 3. 1.-7. trinn

  1.-7. trinn

  Pedagogikk og elevkunnskap

  Lars Helle
  kr 489
 4. Kunnskapsverkstedet

  Kunnskapsverkstedet

  å se det levende i en praksis

  Inger Helen Erstad (red.) Finn Thorbjørn Hansen (red.)
  kr 489
 5. Reformtakter

  Reformtakter

  Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen

  Berit Karseth (red.) Jorunn Møller (red.) Petter Aasen (red.)
  kr 489
 6. Læreren som forsker

  Læreren som forsker

  Innføring i forskningsarbeid i skolen

  Mary Brekke (red.) Tom Tiller (red.)
  kr 479
 7. Analyse i kvalitative studier

  Analyse i kvalitative studier

  Den skrivende forskeren

  Vivi Nilssen
  kr 459
 8. Pedagogiske grunntanker

  Pedagogiske grunntanker

  - i dannelsesperspektiv. 3. utgave

  Erling Solerød
  kr 449
 9. Skolen som arbeidsplass

  Skolen som arbeidsplass

  Trivsel, mestring og utfordringer

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 509
 10. Kvalitet i norsk skole

  Kvalitet i norsk skole

  Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning

  Marit Kjærnsli (red.) Rolf Vegar Olsen (red.) Therese Nerheim Hopfenbeck (red.)
  kr 539
 11. Barn av virkeligheten

  Barn av virkeligheten

  Læring for livet

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  kr 409
 12. Profesjonsetikk

  Profesjonsetikk

  Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2. utgave

  Svein Aage Christoffersen
  kr 329
 13. 5.-10. trinn

  5.-10. trinn

  Pedagogikk og elevkunnskap

  Lars Helle
  kr 489
 14. Intervju som forskningsmetode

  Intervju som forskningsmetode

  - en kvalitativ tilnærming. 2. utgave

  Monica Dalen
  kr 359
 15. hva er PEDAGOGIKK

  hva er PEDAGOGIKK

  Gunn Imsen
  kr 249
 16. Eleven som aktør

  Eleven som aktør

  Fokus på elevens dannelse og handlinger i skolen, 2. utgave

  Thomas Nordahl
  kr 419
 17. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  kr 479
 18. Digital kompetanse i skolen

  Digital kompetanse i skolen

  2. utgave

  Ola Erstad
  kr 449
 19. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 509
 20. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 509
 21. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 529
 22. Lektor - adjunkt - lærer

  Lektor - adjunkt - lærer

  Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave

  Henrik Fladmoe Rolf Mikkelsen
  kr 599
 23. Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  Elevenes læringsmiljø - lærerens muligheter

  En praktisk håndbok i relasjonsorientert klasseledelse

  Inger Bergkastet Lasse Dahl Kjetil Andreas Hansen
  kr 429
 24. Dialogar om tekst

  Dialogar om tekst

  Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget

  Anne Håland Rutt Trøite Lorentzen
  kr 469
 25. Mappevurdering

  Mappevurdering

  Håndbok for læreren

  Eva Michaelsen Randi Ottesen Johansen
  kr 439
 26. Utdanning, styring og marked

  Utdanning, styring og marked

  Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv. 2. utgave

  Gustav E. Karlsen
  kr 549
 27. Læringsstrategier

  Læringsstrategier

  Søkelys på lærernes praksis

  Are Turmo (red.) Eyvind Elstad (red.)
  kr 549
 28. Rom for handling

  Rom for handling

  Organisasjonslæring i skolen. 3. utgave

  Lars Helle
  kr 539
 29. Krisepedagogikk

  Krisepedagogikk

  Hjelp til barn og ungdom i krise

  Jon-Håkon Schultz Magne Raundalen
  kr 479
 30. Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst

  grunnbok i aktivitetsfag

  Reidar Säfvenbom
  kr 539
 31. Ferdighetsutvikling

  Ferdighetsutvikling

  Utvikling av grunnleggende ferdigheter hos barn

  Monika Haga (red.) Hermundur Sigmundsson (red.)
  kr 449
 32. Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Kvalitetslæring i høyere utdanning

  Innføring i problem- og praksisbasert didaktikk

  Roar C. Pettersen
  kr 459
 33. Oppgaveskriving

  Oppgaveskriving

  Veien til lystbetont skriving og gode rutiner

  Karin Widerberg
  kr 199
 34. Innovasjon i skolen

  Innovasjon i skolen

  Kvalitetsutvikling og kompetanseheving

  Kjell Skogen
  kr 409
 35. Gode fagtekster

  Gode fagtekster

  Essayskriving for begynnere

  kr 319
 36. Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø

  Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø

  Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 529
Oppdaterer... Oppdaterer...