Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge

267 produkter i kategorien Pedagogikk

 1. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  En metodebok for lærere, studenter og forskere. 2.utgave

  May Britt Postholm Torill Moen
  kr 299
 2. Læreres kollegasamtaler

  Læreres kollegasamtaler

  Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning

  Edel Karin Kvam
  kr 329
 3. Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Nasjonale og internasjonale perspektiver

  Kari Smith Marit Ulvik
  kr 479
 4. Pedagogisk mangfold

  Pedagogisk mangfold

  - i et samfunnsperspektiv

  Vivian D. Haugen Gerd Stølen
  kr 499
 5. Den brysomme profesjonaliteten

  Den brysomme profesjonaliteten

  Om skjønnsutøvelse og styring

  Jens Eilert Garbo Vidar Raugland
  kr 339
 6. Metoden Gjort Lært Lurt

  Metoden Gjort Lært Lurt

  - og flere nye verktøy for skolens læringsarbeid

  Tom Tiller Oskar Gedda Olivia Jørgensen (ill.)
  kr 339
 7. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  kr 429
 8. Kulturarven i skolen

  Kulturarven i skolen

  Felleskultur og elevmangfold

  Else Marie Halvorsen
  kr 389
 9. Jakten på den gode skole

  Jakten på den gode skole

  Utdanningshistorie for lærere

  Vegard Kvam
  kr 409
 10. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  kr 299
 11. Oppgaveskrivingens ABC

  Oppgaveskrivingens ABC

  veileder og førstehjelp for bachelorstudenter, 2. utgave

  Roar C. Pettersen
  kr 359
 12. Relasjoner i pedagogikken

  Relasjoner i pedagogikken

  I lys av Baumans teorier

  Mirjam Harkestad Olsen (red.)
  kr 259
 13. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  kr 299
 14. Med himmelen som tak

  Med himmelen som tak

  Barns skapende lek utendørs. 3.utgave

  Ellen Holst Buaas
  kr 259
 15. Jeg skal bli lærer!

  Jeg skal bli lærer!

  Utvikling av profesjonskompetanse

  Hanne Christensen (red.) Kirsten E. Thorsen (red.)
  kr 339
 16. Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Tine S. Prøitz
  kr 349
 17. Hjem og skole

  Hjem og skole

  Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste? 2. utgave

  Thomas Nordahl
  kr 379
 18. Implementering

  Implementering

  Å omsette teorier aktiviteter og strukturer i praksis

  Pål Roland (red.) Elsa Westergård (red.)
  kr 439
 19. Sosiale landskap og sosial kapital

  Sosiale landskap og sosial kapital

  Nettverk og nettverksforskning. 2. utgave

  Per Morten Schiefloe
  kr 509
 20. Hva skjer i universiteter og høgskoler?

  Hva skjer i universiteter og høgskoler?

  Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter

  Nicoline Frølich (red.)
  kr 459
 21. Ungdom, vold og overgrep

  Ungdom, vold og overgrep

  Skolen som forebygger og hjelper

  Carolina Øverlien
  kr 339
 22. Læreren i endring?

  Læreren i endring?

  Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet

  Sølvi Mausethagen
  kr 389
 23. Motivasjon for læring

  Motivasjon for læring

  Teori og praksis

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 279
 24. Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

  Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

  i barnehage og skole

  Tove Brita Eriksen
  kr 379
 25. Kommunikasjon og veiledning

  Kommunikasjon og veiledning

  En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori og historier fra veiledningspraksis. 2. utgave

  Inger Ulleberg
  kr 369
 26. Må vi snakke om demokrati?

  Må vi snakke om demokrati?

  Om demokratisk praksis i skolen

  Janne Madsen (red.) Heidi Biseth (red.)
  kr 489
 27. Pedagogikk, politikk og etikk

  Pedagogikk, politikk og etikk

  Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole

  Cecilie Haugen (red.) Tine Arntzen Hestbek (red.)
  kr 549
 28. Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?

  Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?

  Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre

  Ingerid Bø
  kr 309
 29. Forskjeller i klassen

  Forskjeller i klassen

  Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen

  Harriet Bjerrum Nielsen (red.)
  kr 479
 30. Lesing, lekser og læring

  Lesing, lekser og læring

  Tilpasset opplæring og inkludering i den flerkulturelle skolen

  Stein Laugerud Bente Aamotsbakken Norunn Askeland
  kr 459
 31. Den felleskulturelle skolen

  Den felleskulturelle skolen

  3. utgave

  An-Magritt Hauge
  kr 529
 32. Etikk for lærere

  Etikk for lærere

  Øyvind Kvalnes
  kr 429
 33. Strategier for læring

  Strategier for læring

  Om selvregulering, vurdering og god undervisning

  Therese Nerheim Hopfenbeck
  kr 479
 34. Slik stopper vi mobbing

  Slik stopper vi mobbing

  En håndbok

  Erlend Moen
  kr 389
 35. Mobbingens psykologi

  Mobbingens psykologi

  Hva kan skolen gjøre?. 2. utgave

  Erling Roland
  kr 409
Oppdaterer... Oppdaterer...