Skole og utdanning

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

530 produkter i kategorien Skole og utdanning

 1. Myndig medborgerskap

  Myndig medborgerskap

  Demokrati i lærerutdanningen

  Håvard Friis Nilsen
  kr 389
  Kommer 14.01.2022
 2. Skolen som læringsarena

  Skolen som læringsarena

  Selvoppfatning, motivasjon, læring og livsmestring. 4. utgave

  Einar M. Skaalvik Sidsel Skaalvik
  kr 489
 3. Individsentrert læring

  Individsentrert læring

  Politiske ambisjoner og pedagogiske realiteter

  Gro Elisabeth Paulsen
  kr 339
 4. Rom for magisk læring?

  Rom for magisk læring?

  En analyse av læreplanen LK20

  Svein-Erik Andreassen Tom Tiller
  kr 319
 5. Metoder i klasseromsforskning

  Metoder i klasseromsforskning

  Forskningsdesign, datainnsamling og analyse

  Emilia Ingegerd Andersson-Bakken (red.) Cecilie Dalland (red.)
  kr 359
 6. Masteroppgaven i samfunnsfag

  Masteroppgaven i samfunnsfag

  en håndbok for lærerstudenter

  Henrik Edgren Merethe Roos Kari Hernæs Nordberg
  kr 309
 7. Å lære å skrive

  Å lære å skrive

  Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring, 2. utgave

  Harald Morten Iversen Hildegunn Otnes
  kr 489
 8. Skrive - lese - skrive

  Skrive - lese - skrive

  Begynneropplæringen i norsk. 3. utgave

  Greta Hekneby
  kr 349
 9. Skriv i alle fag!

  Skriv i alle fag!

  Argumentasjon og kildebruk i videregående skole

  Frøydis Hertzberg Karl Henrik Flyum
  kr 319
 10. Fortiden i nåtiden

  Fortiden i nåtiden

  Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie

  Claudia Lenz Trond Risto Nilssen
  kr 369
 11. Fra fellesskole til konkurranseskole

  Fra fellesskole til konkurranseskole

  Markedsretting i grunnskolen - sentrale virkemidler og lokale erfaringer

  Ingvil Bjordal Cecilie Haugen
  kr 399
 12. Norsk 5-10

  Norsk 5-10

  Språkboka, 2. utgave

  Mari-Ann Igland (red.) Mari Nygård (red.)
  kr 539
 13. Tverrfaglig dybdelæring

  Tverrfaglig dybdelæring

  Om og for demokrati og medborgerskap – bærekraftig utvikling – folkehelse og livsmestring

  Theo Koritzinsky
  kr 359
 14. Nysgjerrighet

  Nysgjerrighet

  Dybdelæring i informasjonssamfunnet

  Markus Lindholm
  kr 349
 15. Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring

  Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov

  Jorun Buli-Holmberg Sven Nilsen
  kr 399
 16. Norskboka 2

  Norskboka 2

  Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7

  Christian Bjerke (red.) Mari Nygård (red.)
  kr 549
 17. Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet

  På vei mot felles kvalitetsansvar?

  Erling Lars Dale
  kr 429
 18. Norskboka 1

  Norskboka 1

  Norsk for grunnskulelærarutdanning 1-7, 2. utgave

  Mari Nygård (red.) Christian Bjerke (red.)
  kr 549
 19. Tilpasset opplæring og tidlig innsats

  Tilpasset opplæring og tidlig innsats

  i ordinær undervisning og i spesialundervisning

  Trond Lekang (red.) Torill Moen (red.)
  kr 439
 20. Fortsatt en vei å gå

  Fortsatt en vei å gå

  Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2012

  Marit Kjærnsli Rolf Vegar Olsen
  kr 359
 21. Pedagogisk ordbok

  Pedagogisk ordbok

  Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. 3. utgave

  Lars Helle Inge Bø
  kr 389
 22. 1.-7. trinn

  1.-7. trinn

  Pedagogikk og elevkunnskap

  Lars Helle
  kr 389
 23. Kvalitet i norsk skole

  Kvalitet i norsk skole

  Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning

  Marit Kjærnsli (red.) Rolf Vegar Olsen (red.) Therese Nerheim Hopfenbeck (red.)
  kr 419
 24. Vurdering uten prøver

  Vurdering uten prøver

  Fagfornyelsen fra en lektors ståsted

  Nils Håkon Nordberg
  kr 349
 25. Mobbingens psykologi

  Mobbingens psykologi

  Hva kan skolen gjøre?. 2. utgave

  Erling Roland
  kr 319
 26. Redde for skolen

  Redde for skolen

  Om skolefobi og skolevegring

  Branca Lie
  kr 349
 27. Mobbing i barnehagen

  Mobbing i barnehagen

  Et sosialt fenomen

  Mai Brit Helgesen (red.)
  kr 299
 28. Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

  transkulturell forståelse, veiledning og behandling

  Cecilie Jávo
  kr 369
 29. Coaching

  Coaching

  Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 3. utgave

  Morten Emil Berg Ellen Ribe
  kr 409
 30. Religionsundervisning og mangfold

  Religionsundervisning og mangfold

  Rom for læring i religion, livssyn og etikk

  Geir Skeie (red.)
  kr 269
 31. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode

  En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. 2. utgave

  May Britt Postholm
  kr 409
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...