Skole og utdanning

Visning Rutenett Liste
Last ned PDF-katalog
per side
Bruk synkende rekkefølge

327 produkter i kategorien Skole og utdanning

 1. Metoden Gjort Lært Lurt

  Metoden Gjort Lært Lurt

  - og flere nye verktøy for skolens læringsarbeid

  Tom Tiller Oskar Gedda Olivia Jørgensen (il.)
  kr 319
  På lager
 2. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  kr 399
  På lager
 3. Religion i skolen

  Religion i skolen

  Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget

  Marie von der Lippe (red.) Sissel Undheim (red.)
  kr 399
  På lager
 4. Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

  Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen

  En emosjonsfokusert tilnærming

  Øyvind Fallmyr
  kr 429
  På lager
 5. Relasjonsledelse

  Relasjonsledelse

  5. utgave

  Jan Spurkeland
  kr 399
  På lager
 6. Inkludering og mangfold

  Inkludering og mangfold

  - sett i spesialpedagogisk perspektiv

  Sven Nilsen (red.)
  kr 459
  På lager
 7. Ledelse i og av flerkulturelle skoler

  Ledelse i og av flerkulturelle skoler

  Gunn Vedøy
  kr 369
  På lager
 8. Kulturarven i skolen

  Kulturarven i skolen

  Felleskultur og elevmangfold

  Else Marie Halvorsen
  kr 369
  På lager
 9. Eleven og musikken

  Eleven og musikken

  Elin Angelo
  kr 359
  På lager
 10. Norsk lærebokhistorie

  Norsk lærebokhistorie

  Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013

  Norunn Askeland Dagrun Skjelbred Bente Aamotsbakken Eva Maagerø
  kr 539
  På lager
 11. Inkludering

  Inkludering

  Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utgave

  Anne-Lise Arnesen (red.)
  kr 439
  På lager
 12. NUBU Testmanual (bok)

  NUBU Testmanual (bok)

  Nevromotrisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år

  Grete Andrup Harald Janson Bente Gjærum
  kr 429
  På lager
 13. Vurderingskompetanse i skolen

  Vurderingskompetanse i skolen

  Praksis, læring og utvikling

  Henning Fjørtoft (red.) Lise Vikan Sandvik (red.)
  kr 459
  På lager
 14. Når barnet unngår å snakke

  Når barnet unngår å snakke

  Selektiv mutisme i barnehage og skole

  Heidi Omdal
  kr 349
  På lager
 15. Jakten på den gode skole

  Jakten på den gode skole

  Utdanningshistorie for lærere

  Vegard Kvam
  kr 389
  På lager
 16. Literacy i skolen

  Literacy i skolen

  Marte Blikstad-Balas
  kr 349
  På lager
 17. Drama som læringsform

  Drama som læringsform

  Aud Berggraf Sæbø
  kr 459
  På lager
 18. Retten i skolen

  Retten i skolen

  mellom pedagogikk, juss og politikk

  Jorunn Møller (red.) Kristian Andenæs (red.)
  kr 509
  På lager
 19. Skrivedidaktikk

  Skrivedidaktikk

  Korleis støtte elevane si skriving i ulike fag?

  Anne Håland
  kr 459
  På lager
 20. Religionsdidaktikk

  Religionsdidaktikk

  En innføring. 2. utgave

  Bengt-Ove Andreassen
  kr 379
  På lager
 21. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  kr 299
  På lager
 22. Oppgaveskrivingens ABC

  Oppgaveskrivingens ABC

  veileder og førstehjelp for bachelorstudenter, 2. utgave

  Roar C. Pettersen
  kr 339
  På lager
 23. Bli en bedre skoleleder

  Bli en bedre skoleleder

  Gruppecoaching som verktøy

  Marit Aas
  kr 329
  På lager
 24. Relasjoner i pedagogikken

  Relasjoner i pedagogikken

  I lys av Baumans teorier

  Mirjam Harkestad Olsen (red.)
  kr 299
  På lager
 25. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  kr 299
  På lager
 26. Medarbeiderskap, 2. utgave

  Medarbeiderskap, 2. utgave

  Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ

  Johan Velten Stefan Tengblad Runar Heggen
  kr 379
  På lager
 27. Lærerens verden

  Lærerens verden

  Innføring i generell didaktikk. 5. utgave

  Gunn Imsen
  kr 539
  På lager
 28. Med himmelen som tak

  Med himmelen som tak

  Barns skapende lek utendørs. 3.utgave

  Ellen Holst Buaas
  kr 299
  På lager
 29. Sett, hørt og forstått?

  Sett, hørt og forstått?

  Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

  Reidun Follesø (red.) Catrine Torbjørnsen Halås (red.) Cecilie Høj Anvik (red.)
  kr 319
  På lager
 30. Jeg skal bli lærer!

  Jeg skal bli lærer!

  Utvikling av profesjonskompetanse

  Hanne Christensen (red.) Kirsten E. Thorsen (red.)
  kr 319
  På lager
 31. Makt og maktbruk i arbeidslivet

  Makt og maktbruk i arbeidslivet

  Endre Sjøvold
  kr 399
  På lager
 32. Grunnbok i spesialpedagogikk

  Grunnbok i spesialpedagogikk

  Edvard Befring
  kr 449
  På lager
 33. Å lære å skrive

  Å lære å skrive

  Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring

  Hildegunn Otnes Harald Morten Iversen
  kr 459
  På lager
 34. Historiedidaktikk

  Historiedidaktikk

  En håndbok for studenter og lærere. 5. utgave

  Erik Lund
  kr 549
  På lager
 35. Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Tine S. Prøitz
  kr 329
  På lager
 36. Hjem og skole

  Hjem og skole

  Hvordan etablere et samarbeid til elevenes beste? 2. utgave

  Thomas Nordahl
  kr 359
  På lager
 37. Læreren som talentutvikler

  Læreren som talentutvikler

  Kjell Skogen
  kr 289
  På lager
 38. AART

  AART

  En metode for trening i sosial kompetanse

  Tutte Mitchell Olsen Knut Kornelius Gundersen Johannes Finne Børge Strømgren Bengt Daleflod
  kr 449
  På lager
 39. Implementering

  Implementering

  Å omsette teorier aktiviteter og strukturer i praksis

  Pål Roland (red.) Elsa Westergård (red.)
  kr 419
  På lager
 40. Utdanning for bærekraftig utvikling

  Utdanning for bærekraftig utvikling

  Hva, hvorfor og hvordan?

  Astrid T. Sinnes
  kr 349
  På lager
 41. Problemløsingsmodeller

  Problemløsingsmodeller

  Erling Roland (red.)
  kr 359
  På lager
 42. Sosiale landskap og sosial kapital

  Sosiale landskap og sosial kapital

  Nettverk og nettverksforskning. 2. utgave

  Per Morten Schiefloe
  kr 489
  På lager
 43. Skolematematikk - kort og godt

  Skolematematikk - kort og godt

  Arne Hole
  kr 249
  På lager
Oppdaterer... Oppdaterer...