Health and Social Care

View as Grid List
Download PDF catalog
per page
Set Descending Direction

335 products in the category Health and Social Care

 1. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  NOK 399
  In stock
 2. Pengene og livet

  Pengene og livet

  Økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. 3.utgave

  Asgeir Solstad
  NOK 369
  In stock
 3. Miljøterapeuten

  Miljøterapeuten

  Mennesket som metode i miljøterapi

  Kjell Gustumhaugen Heine Steinkopf Eva Dønnestad
  NOK 269
  In stock
 4. Den terapeutiske kultur

  Den terapeutiske kultur

  2. utgave

  Ole Jacob Madsen
  NOK 399
  In stock
 5. Du og barnet

  Du og barnet

  Om å skape gode relasjoner med barn

  Elisabeth Løvlie Anne-Lise Løvlie Schibbye
  NOK 329
  In stock
 6. Psykisk helsearbeid

  Psykisk helsearbeid

  Å skape rom for hverandre. 3. utgave

  Arne Thomassen Tore Dag Bøe
  NOK 439
  In stock
 7. NUBU Testmanual (bok)

  NUBU Testmanual (bok)

  Nevromotrisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år

  Grete Andrup Harald Janson Bente Gjærum
  NOK 429
  In stock
 8. Oppvekst og psykologisk utvikling

  Oppvekst og psykologisk utvikling

  Innføring i psykologiske perspektiver. 2. utgave

  Liv Mette Gulbrandsen (ed.)
  NOK 569
  In stock
 9. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  NOK 299
  In stock
 10. Forebyggende helsearbeid

  Forebyggende helsearbeid

  Folkehelsearbeid i teori og praksis. 4. utgave

  John Gunnar Mæland
  NOK 499
  In stock
 11. Oppgaveskrivingens ABC

  Oppgaveskrivingens ABC

  veileder og førstehjelp for bachelorstudenter, 2. utgave

  Roar C. Pettersen
  NOK 339
  In stock
 12. Rusmiddelavhengighet

  Rusmiddelavhengighet

  Et psykologisk perspektiv

  Pål Kraft
  NOK 389
  In stock
 13. Sosialt nettverk

  Sosialt nettverk

  Teori og praksis, 3. utgave

  Live Fyrand
  NOK 579
  In stock
 14. I gråsonen

  I gråsonen

  Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge

  Viggo Vestel
  NOK 419
  In stock
 15. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  NOK 299
  In stock
 16. Høykonflikt

  Høykonflikt

  Utvidet forståelse og håndtering via mekling

  Grethe Nordhelle
  NOK 399
  In stock
 17. Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

  Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

  Fra et tilknytningsteoretisk perspektiv

  António Barbosa da Silva May Bente Hagen Mona I. Thelle
  Special Price NOK 287 Regular Price NOK 369
  In stock
 18. Sett, hørt og forstått?

  Sett, hørt og forstått?

  Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

  Reidun Follesø (chief_editor) Catrine Torbjørnsen Halås (chief_editor) Cecilie Høj Anvik (ed.)
  NOK 319
  In stock
 19. Barn, vold og traumer

  Barn, vold og traumer

  Møter med unge i utsatte livssituasjoner

  Carolina Øverlien (chief_editor) Jon-Håkon Schultz (ed.) Mona-Iren Hauge (ed.)
  Special Price NOK 399 Regular Price NOK 499
  In stock
 20. Sitater av Per Fugelli

  Sitater av Per Fugelli

  «Ikke vær et 1-tall på jorden, bry deg om flokken din.»

  Per Fugelli Terese Moe Leiner (il.)
  NOK 199
  In stock
 21. Innføring i vernepleie

  Innføring i vernepleie

  Kunnskapsbasert praksis - grunnleggende arbeidsmodell

  Inger Nordlund Sølvi Linde Anne Thronsen
  NOK 329
  In stock
 22. De minste barnas stemme

  De minste barnas stemme

  Utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn

  Kristin Gudnor Furuholmen Mette Sund Sjøvold
  NOK 469
  In stock
 23. AART

  AART

  En metode for trening i sosial kompetanse

  Tutte Mitchell Olsen Knut Kornelius Gundersen Johannes Finne Børge Strømgren Bengt Daleflod
  NOK 449
  In stock
 24. Flukt og eksil

  Flukt og eksil

  2. utgave

  Sverre Varvin
  NOK 379
  In stock
 25. Musikk, ungdom, deltakelse

  Musikk, ungdom, deltakelse

  musikk i forebyggende arbeid

  Viggo Krüger Astrid Strandbu
  NOK 319
  In stock
 26. Sosiale landskap og sosial kapital

  Sosiale landskap og sosial kapital

  Nettverk og nettverksforskning. 2. utgave

  Per Morten Schiefloe
  NOK 489
  In stock
 27. Mennesket og mikrobene

  Mennesket og mikrobene

  Elling Ulvestad
  NOK 399
  In stock
 28. Den store reformen

  Den store reformen

  Da NAV ble til

  Jacob Aars Tone Alm Andreassen
  NOK 369
  In stock
 29. hva er HJERNEN

  hva er HJERNEN

  Espen Dietrichs
  NOK 249
  In stock
 30. Bacheloroppgaven

  Bacheloroppgaven

  Skriveråd og regler for utformingen

  Aage Rognsaa
  NOK 299
  In stock
 31. Demensguiden

  Demensguiden

  Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 3. utgave

  Kirsti Solheim
  NOK 499
  In stock
 32. Ungdom, vold og overgrep

  Ungdom, vold og overgrep

  Skolen som forebygger og hjelper

  Carolina Øverlien
  NOK 319
  In stock
 33. Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  Hvordan krenkede barn blir syke voksne

  3. utgave

  Anna Luise Kirkengen Ane Brandtzæg Næss
  Special Price NOK 343 Regular Price NOK 449
  In stock
 34. Lungesykdommer

  Lungesykdommer

  3. utgave

  Petter Giæver
  NOK 549
  In stock
 35. Psykisk helse

  Psykisk helse

  Nye arenaer, aktører og tilnærminger

  Anne Brita Thorød Dagfinn Ulland Erna Ulland
  NOK 439
  In stock
Loading... Loading...