Health and Social Care

View as Grid List
Download PDF catalog
per page
Set Descending Direction

336 products in the category Health and Social Care

 1. Psykisk helse

  Psykisk helse

  Nye arenaer, aktører og tilnærminger

  Anne Brita Thorød Dagfinn Ulland Erna Ulland
  NOK 439
  In stock
 2. Ansvar og etikk i miljøarbeid

  Ansvar og etikk i miljøarbeid

  En relasjonell tilnærming. 2.utgave

  Per Lorentzen
  NOK 379
  In stock
 3. Bittersøtt

  Bittersøtt

  Nye perspektiv på rus og rusmidler. 3. utgave

  Willy Pedersen
  NOK 309
  In stock
 4. Tolkning av WISC - IV

  Tolkning av WISC - IV

  Teori og praksis

  Helge Galta
  NOK 449
  In stock
 5. Barnevernets brennpunkt

  Barnevernets brennpunkt

  beslutningsgrunnlag og beslutninger

  Ingunn T. Ellingsen (chief_editor) Reidar S. Østerhaug (ed.)
  NOK 379
  In stock
 6. Mobbing i barnehagen

  Mobbing i barnehagen

  Et sosialt fenomen

  Mai Brit Helgesen (ed.)
  NOK 359
  In stock
 7. Venner

  Venner

  en bok for mennesker med utviklingshemning og deres hjelpere

  Torill Heia Britt-Evy Westergård
  NOK 299
  In stock
 8. En barnehage for alle

  En barnehage for alle

  Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. 3. utgave

  Palma Sjøvik (ed.)
  NOK 539
  In stock
 9. Seksuelle overgrep mot barn

  Seksuelle overgrep mot barn

  Traumebevisst tilnærming

  Siri Søftestad Inger Lise Andersen
  NOK 399
  In stock
 10. Forebygging og behandling av rusproblemer

  Forebygging og behandling av rusproblemer

  En innføring

  Reidar Hole
  NOK 359
  In stock
 11. Kommunikasjon og veiledning

  Kommunikasjon og veiledning

  En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori og historier fra veiledningspraksis. 2. utgave

  Inger Ulleberg
  NOK 359
  In stock
 12. Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

  Fysisk aktivitet og nedsatt funksjonsevne

  i barnehage og skole

  Tove Brita Eriksen
  NOK 369
  In stock
 13. Rådgivning

  Rådgivning

  Kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser. 2. utgave

  Liv M. Lassen
  NOK 409
  In stock
 14. Politiet og familievolden

  Politiet og familievolden

  Geir Aas
  NOK 499
  In stock
 15. Ledelse i helse- og sosialsektoren

  Ledelse i helse- og sosialsektoren

  3. utgave

  Tor Høst
  NOK 459
  In stock
 16. Sakkyndighetsarbeid

  Sakkyndighetsarbeid

  Innføring for psykologer og psykiatere

  Annika Melinder
  NOK 359
  In stock
 17. Inkluderende praksis

  Inkluderende praksis

  Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid.

  Herlaug Hjelmbrekke Signhild Skogdal Lise Lundh
  NOK 369
  In stock
 18. En lesebok. Tekster i utvalg 1969 - 2014.

  En lesebok. Tekster i utvalg 1969 - 2014.

  Med bidrag av Jan Frich, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud og Steinar Westin

  Per Fugelli
  NOK 499
  In stock
 19. Læringsorientert fysioterapi

  Læringsorientert fysioterapi

  Teori og praksis

  Britt Fadnes Kirsti Leira Per Brodal
  NOK 369
  In stock
 20. Drømmeløven

  Drømmeløven

  Jenny og Jakob

  Arnhild Lauveng
  NOK 199
  In stock
 21. Tankefisken

  Tankefisken

  Jenny og Jakob

  Arnhild Lauveng
  NOK 199
  In stock
 22. Fargofanten

  Fargofanten

  Jenny og Jakob

  Arnhild Lauveng
  NOK 199
  In stock
 23. Lille Bever

  Lille Bever

  Jenny og Jakob

  Arnhild Lauveng
  NOK 199
  In stock
 24. Kommoden kommer

  Kommoden kommer

  Jenny og Jakob

  Arnhild Lauveng
  NOK 199
  In stock
 25. Glemmefroskene

  Glemmefroskene

  Jenny og Jakob

  Arnhild Lauveng
  NOK 199
  In stock
 26. Jenny og Jakob-serien

  Jenny og Jakob-serien

  Pakketilbud

  Arnhild Lauveng
  NOK 998
  In stock
 27. De blå elgers skog

  De blå elgers skog

  Jenny og Jakob

  Arnhild Lauveng
  NOK 199
  In stock
 28. Klientens stemme

  Klientens stemme

  Hjelperens blikk

  Edmund Edvardsen Halgeir Holthe
  NOK 359
  In stock
 29. Så godt!

  Så godt!

  Lettlest kokebok

  Sølvi Linde Anne Gro Innstrand
  NOK 369
  In stock
 30. Musikk og identitet

  Musikk og identitet

  2. utgave

  Even Ruud
  NOK 399
  In stock
 31. Organisasjonsmytologi

  Organisasjonsmytologi

  Eventyrroller i det mellommenneskelige samspill

  Paul Moxnes
  NOK 479
  In stock
 32. Fedrekvoten

  Fedrekvoten

  Og den farsvennlige velferdsstaten

  Berit Brandth (ed.) Elin Kvande (ed.)
  NOK 439
  In stock
 33. Journalen

  Journalen

  Per Fugelli
  NOK 299
  In stock
 34. Kommunikasjon med uvanlige barn

  Kommunikasjon med uvanlige barn

  2. utgave

  Per Lorentzen
  NOK 399
  In stock
 35. Pedagogisk ordbok

  Pedagogisk ordbok

  Praktisk oppslagsverk i pedagogikk, psykologi og sosiologi. 3. utgave

  Lars Helle Inge Bø
  NOK 459
  In stock
 36. Mellom makt og hjelp

  Mellom makt og hjelp

  Om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 4. utgave

  Greta Marie Skau
  NOK 359
  In stock
 37. Den topartiske tolken

  Den topartiske tolken

  Lærebok i tolking

  Hanne Skaaden
  NOK 449
  In stock
 38. Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere

  Farmakologi for sykepleiere og vernepleiere

  2. utgave

  Inge Olsen
  NOK 499
  In stock
 39. Narrative kraftfelt

  Narrative kraftfelt

  Psykologisk utvikling hos barn og unge i et narrativt perspektiv

  Anne Jansen
  NOK 369
  In stock
 40. I velferdsstatens frontlinje

  I velferdsstatens frontlinje

  barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleieres historie

  Jan Messel
  NOK 549
  In stock
 41. Kunnskapsverkstedet

  Kunnskapsverkstedet

  å se det levende i en praksis

  Inger Helen Erstad (ed.) Finn Thorbjørn Hansen (ed.)
  NOK 449
  In stock
 42. Fra traumer til vonde minner

  Fra traumer til vonde minner

  Om dissosiasjon og integrering

  Inger Eggen
  Special Price NOK 279 Regular Price NOK 349
  In stock
Loading... Loading...