School and Education

View as Grid List
Download PDF catalog
per page
Set Descending Direction

334 products in the category School and Education

 1. Praksislæreren

  Praksislæreren

  2.utgave

  Vivi Nilssen
  NOK 379
 2. Utvikling

  Utvikling

  Fra utviklingspsykologi til utviklingsvitenskap

  Dion Sommer
  NOK 339
 3. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

  En metodebok for lærere, studenter og forskere. 2.utgave

  May Britt Postholm Torill Moen
  NOK 279
 4. Læreres kollegasamtaler

  Læreres kollegasamtaler

  Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning

  Edel Karin Kvam
  NOK 309
 5. Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Veiledning av nye lærere 2.utg.

  Nasjonale og internasjonale perspektiver

  Kari Smith Marit Ulvik
  NOK 449
 6. Pedagogisk mangfold

  Pedagogisk mangfold

  - i et samfunnsperspektiv

  Vivian D. Haugen Gerd Stølen
  NOK 469
 7. Den brysomme profesjonaliteten

  Den brysomme profesjonaliteten

  Om skjønnsutøvelse og styring

  Jens Garbo Vidar Raugland
  NOK 319
 8. Problembasert læring for studenter og lærere

  Problembasert læring for studenter og lærere

  Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer 3. utg.

  Roar C. Pettersen
  NOK 379
 9. Metoden Gjort Lært Lurt

  Metoden Gjort Lært Lurt

  - og flere nye verktøy for skolens læringsarbeid

  Tom Tiller Oskar Gedda Olivia Jørgensen (il.)
  NOK 319
 10. Barn og migrasjon

  Barn og migrasjon

  Mobilitet og tilhørighet

  Hilde Lidén
  NOK 399
 11. Religion i skolen

  Religion i skolen

  Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget

  Marie von der Lippe (ed.) Sissel Undheim (ed.)
  NOK 399
 12. Relasjonsledelse

  Relasjonsledelse

  5. utgave

  Jan Spurkeland
  Special Price NOK 299 Regular Price NOK 399
 13. Inkludering og mangfold

  Inkludering og mangfold

  - sett i spesialpedagogisk perspektiv

  Sven Nilsen (ed.)
  NOK 459
 14. Kulturarven i skolen

  Kulturarven i skolen

  Felleskultur og elevmangfold

  Else Marie Halvorsen
  NOK 369
 15. Norsk lærebokhistorie

  Norsk lærebokhistorie

  Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen 1739-2013

  Norunn Askeland Dagrun Skjelbred Bente Aamotsbakken Eva Maagerø
  NOK 539
 16. Endring, organisasjonsutvikling og læring

  Endring, organisasjonsutvikling og læring

  Rudi Kirkhaug
  Special Price NOK 299 Regular Price NOK 399
 17. Inkludering

  Inkludering

  Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. 2. utgave

  Anne-Lise Arnesen (ed.)
  NOK 439
 18. NUBU Testmanual (bok)

  NUBU Testmanual (bok)

  Nevromotrisk undersøkelse for barn og ungdom fra 4 til 16 år

  Grete Andrup Harald Janson Bente Gjærum
  NOK 429
 19. Når barnet unngår å snakke

  Når barnet unngår å snakke

  Selektiv mutisme i barnehage og skole

  Heidi Omdal
  NOK 349
 20. Jakten på den gode skole

  Jakten på den gode skole

  Utdanningshistorie for lærere

  Vegard Kvam
  NOK 389
 21. Retten i skolen

  Retten i skolen

  mellom pedagogikk, juss og politikk

  Jorunn Møller (ed.) Kristian Andenæs (ed.)
  NOK 509
 22. Skrivedidaktikk

  Skrivedidaktikk

  Korleis støtte elevane si skriving i ulike fag?

  Anne Håland
  NOK 459
 23. Religionsdidaktikk

  Religionsdidaktikk

  En innføring. 2. utgave

  Bengt-Ove Andreassen
  NOK 379
 24. Hvis klær kunne fortelle

  Hvis klær kunne fortelle

  Om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep

  Siri Søftestad Øivind Aschjem
  NOK 299
 25. Oppgaveskrivingens ABC

  Oppgaveskrivingens ABC

  veileder og førstehjelp for bachelorstudenter, 2. utgave

  Roar C. Pettersen
  NOK 339
 26. Bli en bedre skoleleder

  Bli en bedre skoleleder

  Gruppecoaching som verktøy

  Marit Aas
  NOK 329
 27. Relasjoner i pedagogikken

  Relasjoner i pedagogikken

  I lys av Baumans teorier

  Mirjam Harkestad Olsen (ed.)
  NOK 299
 28. Seksuelle overgrep og vold

  Seksuelle overgrep og vold

  Forebyggende undervisning i skolen

  Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz
  NOK 299
 29. Medarbeiderskap, 2. utgave

  Medarbeiderskap, 2. utgave

  Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ

  Johan Velten Stefan Tengblad Runar Heggen
  Special Price NOK 284 Regular Price NOK 379
 30. Lærerens verden

  Lærerens verden

  Innføring i generell didaktikk. 5. utgave

  Gunn Imsen
  NOK 539
 31. Med himmelen som tak

  Med himmelen som tak

  Barns skapende lek utendørs. 3.utgave

  Ellen Holst Buaas
  NOK 299
 32. Sett, hørt og forstått?

  Sett, hørt og forstått?

  Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

  Reidun Follesø (ed.) Catrine Torbjørnsen Halås (ed.) Cecilie Høj Anvik (ed.)
  NOK 319
 33. Jeg skal bli lærer!

  Jeg skal bli lærer!

  Utvikling av profesjonskompetanse

  Hanne Christensen (ed.) Kirsten E. Thorsen (ed.)
  NOK 319
 34. Makt og maktbruk i arbeidslivet

  Makt og maktbruk i arbeidslivet

  Endre Sjøvold
  Special Price NOK 299 Regular Price NOK 399
Loading... Loading...